Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Författaren Wava Stürmer är död

Från 2022
Uppdaterad 08.11.2022 14:50.
Svartvit bild av Wava Stürmer som sitter i en stol och ler.
Bildtext Wava Stürmer dog på svenska dagen.
Bild: Petter Lindberg / Yle

Den finlandssvenska författaren Wava Stürmer har avlidit i en ålder av 93 år.

De allra flesta minns Wava Stürmer för texten till kampsången Vi är många som blev sjuttiotalsfeminismens lystringssång i hela Norden. Musiken är signerad Gunnar Edander.

Wava Stürmer debuterade som författare vid 26 års ålder år 1955 med diktsamlingen Bevingad vardag. Då var hon den första Jakobstadsbo som debuterat med lyrik på fyrtio år.

På webbplatsen ”Möt finlandssvenska författare” berättar Wava Stürmer att hon upptäckte glädjen i att skriva under modersmålslektionerna i skolan:

”Jag tyckte alltid om att skriva i skolan och skrev mina första ”böcker” i stor stil i skolhäften. Jag har fina minnen från lektionerna i svenska i skolan. Vi hade en bra lärare som lät oss läsa dikter. År 1955 vann jag priset för den bästa vårdikten i Jakobstads Tidning och samma år fick jag också min första diktsamling, Bevingad vardag, publicerad.”

Femtiotalet var en tid av stort litterärt uppvaknande i Österbotten, och vid sidan av Wava Stürmer debuterade många betydelsefulla författare från landskapet under detta decennium, bland dem Evert Huldén, Inga-Britt Wik, Hans Fors, Leo Ågren, Gösta Ågren, Kurt Högnäs och Lars Huldén.

Engagemang för kvinnosaksfrågor

Wava Stürmer föddes den 2 oktober 1929 i Boma i Belgiska Kongo, nuvarande Kongo-Kinshasa i Afrika, där hennes far förestod en isfabrik.

När Wava var liten flyttade hon och hennes mamma till Jakobstad, medan pappan långpendlade mellan Jakobstad och Zaire.

Lyssna på ett program om Wava Stürmers far, Viktor Andersson:

Isfabrikören i Kongo - ett program om österbottningen Kongo-Andersson och hans liv och äventyr i Afrika

40:10

Till utbildningen var Stürmer merkonom och under en tid arbetade hon som bokförare. Redan tidigt engagerade sig Wava Stürmer i kvinnosaksfrågor och mot slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet kom jämställdhetsfrågorna i allt högre grad att stå i fokus för Stürmer och många andra författare.

”Jag vill berätta om människor och hur de har det nu. Jag vill visa en bit av livet, hur det är och hur det kan vara. Kvinnlighet och livet som kvinna är återkommande teman i min produktion. Och jag har alltid haft den kvinnliga aspekten på tillvaron som grund för det jag skriver. Barndomen är en annan sak som präglat mig; en del saker jag upplevde i barndomen återkommer gång på gång i mina texter” konstaterat Stürmer i en intervju på webbplatsen ”Möt finlandssvenska författare”.

I Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960-2013 lyfter Tuva Korsström fram Wava Stürmer som en feministisk pionjär i Svenskfinland och konstaterar att Stürmer i sin kritik av patriarkatet helt och fullt anammade kvinnoperspektivet.

Kvinnorna vi möter i Stürmers texter är ofta arbetare, såsom städerskor, sömmerskor, fabriksarbetare, pigor och kvinnor som av olika anledningar befinner sig i marginalen, undanskuffade, utfrusna och osynliggjorda. För att inte glömma de strävsamma mödrarna som genomlever vardagens mödor och bekymmer med tvätt, barnskötsel och matlagning. Eller kvinnan som sierska, häxa, jungfru och urmoder.

Wava Stürmer
Bildtext En läsande Wava Stürmer år 2015.
Bild: Wikimedia commons.

Det sociala engagemanget och de kvinnorelaterade frågorna kom tidigt in i bilden.

I boken Finlandssvenska kvinnor skriver (1984) konstaterar Wava Stürmer själv att de tidiga impulserna till hennes medvetna kvinnodikter kom från Sverige:

”Genom deras tidningar, radion, Ord och Bild, Eva Mobergs tidiga tv-kabaréer. Och, som en sällsynt gåva av ödet, ett slumpmässigt möte i Helsingfors med en person som jag beundrade mycket, Siri Derkert. På en konstutställning stod vi rätt upp och ner i nästan två timmar och pratade. Ett möte, som jag levde på som inspiration i många år och fortfarande minns med tacksamhet”.

Texter för teaterscenen, tv och radio

Under 1960–70-talet kom Wava Stürmer att skriva musikal- och kabarétexter för såväl Wasa teater som Lilla teatern i Helsingfors. Stürmers slagkraftiga texter finns också med på några skivinspelningar från den här tiden, såsom Allt växer tills det hejdas och Sånger om kvinnor, där till exempel de minnesvärda sångerna Vi är många och Eva Maria Andersson ingår.

På 1970-talet skrev Wava Stürmer också tv-dramatik: År 1971 var det till exempel tv-premiär för Wava Stürmers kriminalserie Minns i november som spelades in i Stürmers hemstad Jakobstad.

Noteras bör att Stürmer skrivit ett flertal detektivhistorier, bland annat Ro, ro till Dödmansskär (1967), Inte gjort något (2005) och Till varje pris (2007) där författaren förlägger sin satiriska thrillerskröna till litteraturdagarna i Vasa där en avskydd kritiker dör under mystiska omständigheter.

Wava Stürmer skrev också ett flertal hörspel för radio, bland dem I vår darrande väntan (1959), Varningsljuset (1969) och Halvvägs (1973).

Vi är många, vi är hälften, av alla människor i stan av alla här i landet. Vi är många, vi är hälften, ja hälften av alla som finns är kvinns.

sången Vi är många (1971)

Bibliografin omfattar även ett antal böcker för barn och unga, bland dem en bok om Johan Ludvig Runeberg.

Men poesin var nog trots allt Wava Stürmers mest egna uttrycksform.

I ett samtal med Birgitta Boucht i programmet Möte med finlandssvenska författare som sändes i Riksradion i april 1986 konstaterar Stürmer själv att lyriken är den uttrycksform som hon känner mest för och där känslorna är mest inblandade. Dikterna skriver hon på ett helt annat sätt rakt ur sitt undermedvetna än till exempel prosan:

”För att inte tala om dramatiken där jag måste förhålla mig mycket mer respektlöst till min egen text. Här måste texten underordna sig vissa krav utifrån. I det spelet går jag in med helt andra förutsättningar och jobbar på sätt och vis mycket mer intellektuellt”.

Drivande kraft för den österbottniska litteraturen

I slutet av 1960-talet blev Wava Stürmers skrivarstuga på Hamngatan i Jakobstad en samlingspunkt för den aktiva kvinnoskribentgruppen Skrivarna, och här föddes också idén till de populära och välbesökta skrivarkurserna i Vörå.

Skrivarna var verksamma i tio år, och därefter engagerade Wava Stürmer sig i en annan skrivargrupp, nämligen den österbottniska Kvinnoskribentgruppen som aktivt arbetade för att höja de kvinnliga författarnas status. Under några år på 1970-talet var Stürmer också ordförande för Svenska Österbottens litteraturförening.

Wava Stürmer - Spela upp på Arenan

Våren 1973 samlades fjorton österbottniska författare och skribenter hemma hos Wava Stürmer med avsikt att bilda ett regionalt baserat kooperativt bokförlag, Författarnas andelslag, som motvikt till de tongivande Helsingforsbaserade förlagen Söderströms och Schildts.

Initiativtagare till förlaget var Gösta Ågren och han var också den som drog upp riktlinjerna för verksamheten. Den centrala devisen lydde: ”Vi måste själva skapa våra andliga centra på jorden”.

Under förlagets drygt 30-åriga historia kom Wava Stürmer att vara en av de centrala bakgrundskrafterna även om hon själv i första hand publicerade sina böcker på Söderströms förlag, och från och med 2000-talet på det Vasabaserade förlaget Scriptum.

En glittersjö
och en kvitterfågel.
Ont gör det,
för din skull.
Och ont för oss
som ska vara kvar
när isen släcker sjön
och du är borta.

Vår dag (1977)

Författaren som arkeolog

Sedan debuten år 1955 publicerade Wava Stürmer drygt 20 verk inom olika litterära genrer, såväl poesi som prosa, böcker för barn och unga samt dramatik.

Själv har Stürmer konstaterat att hennes författarskap ibland befann sig i takt med tiden och ibland på kollisionskurs.

Fram till början av 1980-talet låg författarens fokus i hög grad på kvinnorelaterade frågor, men i och med diktsamlingen Fågelvind som utkom år 1983 kan man lägga märke till en ny ton och en förskjutning i tematik och perspektiv.

Från och med nu ägnar sig Wava Stürmer i allt större utsträckning åt att skriva om samhället, vardagen och nuet med en stor känsla för och kunskap om olika historiska skeenden.

En frihet utan stränder
har inte ens havet.
Har bara vindarna.

Så länge vi minns (1990)

Om tid och olika skikt i en strömmande och böljande rörelse

I sina texter blir Wava Stürmer ett slags arkeolog som med dikten som spatel och orden som borste gräver fram och blottlägger lager på lager av levt liv.

Och den plats som Stürmer allt som oftast gett sig i kast med att utforska är hemstaden Jakobstad.

År 2012 var Wava Stürmer nominerad till Rundradions lyrikpris Den dansande björnen för lyriksamlingen Samtidigt där det undansopade och bortglömda förflutna samsas med en okänd och drömd framtid i ett skälvande nu.

I essän Vardagspoet med fågelsjäl som ingår i samlingen Litteratur med våra ögon (2004) konstaterar skribenten Bror Rönnholm att även om Stürmer i allra högsta grad är en platsens poet så blir hennes texter varken provinsiella eller trånga eftersom tiden är rörlig:

”(…) hos Stürmer är platsen genomsyrad av tid och historia och skildringen dessutom infärgad av övertygelsen om att närmiljön, såväl den mänskliga som den fysiska, är det viktigaste och mest allmängiltiga av allt.”

* Tillägg 8.11.2022 kl. 14:50: webbplatsen ”Möt finlandssvenska författare” var en webbplats som Utbildningsstyrelsen upprätthöll under ett antal år, webbplatsen är numera nedlagd.

Mer om ämnet på Yle Arenan