Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sannfinländska unga tar till medborgarinitiativ för att göra skolsvenskan frivillig: ”Tvåspråkigheten ingen grund för att tvinga minoritetsspråket på hela befolkningen”

Från 2022
Unga personer sitter runt ett mötesbord.
Bildtext Sannfinländarnas ungdomsförbund Finsk ungdom står bakom ett nytt medborgarinitiativ som vill avskaffa den obligatoriska undervisningen i svenska. På bilden ser vi Sannfinländarnas ungdomsorganisations styrelse, med ordförande Miko Bergbom i mitten.
Bild: Perussuomalainen nuoriso

På svenska dagen publicerades ett medborgarinitiativ som vill slopa den obligatoriska undervisningen i svenska i skolorna. Initiativet samlade närmare 2 000 underskrifter de första dygnen.

Ett färskt medborgarinititativ vill göra svenskan till ett frivilligt skolämne på alla utbildningsstadier. Dessutom vill man att svenskakunskaper inte ska vara ett krav i alla offentliga tjänster.

Bakom initiativet står Sannfinländarnas ungdomsorganisation, vars samtliga styrelsemedlemmar listas som initiativets ansvarspersoner.

”Glad svenska dagen! Dagen till ära startade vi ett nytt medborgarinitiativ för att avskaffa tvångssvenskan” skriver Sannfinländarnas ungdomsorganisation på Twitter.

Om initiativet får ihop 50 000 underskrifter inom 6 månader kommer det att landa på den kommande regeringens bord.

– Vi upplevde att det fanns ett behov. Förra gången när ett medborgarinitiativ om svenskan behandlades i riksdagen begravdes det, säger ungdomsorganisationens ordförande Miko Bergbom.

Liknande förslag har gjorts tidigare och i det nya förslaget hänvisar man till enkätförfrågningar från 2014, då ett snarlikt initiativ samlade på sig 60 000 underskrifter och behandlades i riksdagen.

– Enligt åsiktsförfrågningar delar en klar majoritet av finländarna vår syn. Det är ett mått på demokratin att föra det framåt i riksdagen, säger Bergbom.

Åsiktsmätningarna som initiativet hänvisar till har gjorts av Åbo Akademi år 2014. Studien visar att 75 procent av de svarande skulle vilja göra skolsvenskan frivillig.

Bergbom tror att folkopinionen inte har ändrat märkbart sedan dess.

– Vi tycker att behovet är detsamma som förut. Vi vill väcka diskussion, föra ärendet till riksdagsbehandling och påverka lagstiftningen, säger Bergbom.

Räknar med stöd över partigränserna

Sannfinländarnas ungdomsförbund vill väcka diskussion om svenskans ställning och räknar med omfattande stöd utanför det egna partiet.

Miko Bergbom säger att åsikterna bland riksdagspartiernas ledamöter inte fullt ut har motsvarat väljarnas, men att det här är på väg att ändra.

Därför vill man nu göra en ny temperaturmätning bland partierna.

– Kanske man så starkt har tänkt att Finlands tvåspråkighet är en grund för att tvinga minoritetsspråket på hela befolkningen, säger Bergbom.

I initiativet skriver man att den svenskspråkiga befolkningens tjänster bör tryggas, men att det varken är nödvändigt, effektivt eller ändamålsenligt att ha obligatorisk språkundervisning.

Kravet på svenskakunskaper föreslås variera enligt arbetsuppgift och ort och inte gälla kategoriskt för hela befolkningen.

Finlandssvensk bakgrund

Ett av huvudargumenten som ungdomsorganisationen för fram är att det nuvarande systemet inte leder till önskat resultat, det vill säga goda svenskakunskaper.

Miko Bergbom är medlem i kommunfullmäktige i Sastamala i Birkaland. Han talar själv ingen svenska och tycker att människor inte lär sig språk genom tvång.

– Jag har aldrig behövt svenska i min vardag i Birkaland. Jag har finlandssvensk bakgrund i släkten och det är synd att jag inte kan svenska.

I september publicerade moderpartiet sitt finskhetsprogram där också medborgarinitiativets målsättningar ingår.