Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Personalbristen inom äldreomsorgen oroar politikerna i Pargas: ”Då det är semestrar och sjukfrånvaro är det svårt”

Pargas stadsfullmäktiges ledamöter sitter på sina platser i fullmäktigesalen.
Bildtext Flera politiker i Pargas är oroade över bristen på vårdpersonal inom stadens äldreomsorg.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Social- och hälsovården i Pargas får ett budgettillägg på 1,5 miljoner euro för i år. En orsak till de ökande kostnaderna beror på bristen av vårdpersonal,speciellt inom äldreomsorgen.

På gårdagens fullmäktigemöte i Pargas behandlades främst tilläggsbudgeter. Bland annat social- och hälsovården anhöll om ett tillägg på 1,5 miljoner euro. Tilläggsbudgeterna godkändes utan diskussion, men flera fullmäktigeledamöter ville höra mer om hur läget egentligen ser ut inom staden äldreomsorg, som tampas med en skriande vårdbrist.

Pargas stads social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström gav en kort redogörelse under mötet, men lovade att ge en mer utförlig beskrivning av läget under nästa möte. Efter mötet konstaterade Lindström till Yle Åboland att staden jobbar på att lösa personalbristen.

– Vi rekryterar hela tiden och vi har också lyckats i våra rekryteringar, men man måste också beakta att på många platser, inte bara i Pargas, ökar antalet människor som behöver vård och därför lyckas vi inte fylla alla våra tjänster just nu, säger Lindström.

Grannas servicehus i Nagu.
Bildtext På Grannas servicehus i Nagu har staden minskat på antalet vårdplatser eftersom det inte finns tillräckligt med personal.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Värst är situationen på serviceboendena Grannas i Nagu och Regnbågen i Korpo, men även på Björkebo i Pargas har det varit brist på personal.

– Vi följer lagens krav gällande personaldimensionering, men i de situationer då det är semestrar och sjukfrånvaro och vi akut behöver mer personal, då är det svårt. Men vi hjälper till från andra enheter om det behövs extra personal någonstans, säger Lindström.

På Björkebo finns även många som studerar på läroavtal och då de blir klara med studierna erbjuds de fast anställning.

För tidigt att se vilken effekt rekryteringstillägget har

I början av oktober beslöt Pargas stadsstyrelse att dela ut ett rekryterings- och vårdartillägg på 200 euro för den vårdpersonal som fortfarande arbetar i staden den 31 december 2022. Hittills är det ändå för tidigt att säga vilken effekt det extra tillägget har.

– Det är lite för tidigt att säga ännu, men speciellt den personal som nu jobbar inom staden, uppskattar att staden visar sin uppskattning till personalen, säger Lindström.

Lindström medger att den återkommande personalbristen är den främsta orsaken till att social- och hälsovården behöver mer pengar. Men även kostnader för läkemedel och material att stigit.

För att förebygga personalbristen är det ändå en aktivare rekrytering som gäller.

– Den här veckan deltar vi i en rekryteringsmässa i Åbo och dessutom satsar vi på personalens välmående och att de får vara delaktiga i beslutsprocessen, säger Lindström.

Ljushårig kvinna i en korridor med grönväxter.
Bildtext Miia Lindström har inte hört om att några farosituationer skulle ha uppstått, trots att det ibland varit för lite personal på äldreomsorgens enheter i Pargas.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Staden ser ut att gå ungefär 1,5 miljoner på plus

Förutom social- och hälsovården bad även tekniska stödtjänster om en tilläggsbudget på nästan 500 000 euro och bildningen om en tilläggsbudget på 721 000 euro.

För teknikenheten ökar kostnaderna bland annat på grund av högre bränslepriser, vinterunderhåll och Pajbackaplanens underhåll. På driftsidan vållar de högre material- och energipriserna huvudbry.

Inom bildningen har bland annat personalkostnaderna ökat på grund av sjukskrivningar och behovet av extra personal för de ukrainska elever som kommit till staden. Även byggandet av det nya skolcentret har lett till ökade kostnader.

Trots ändringarna i budgeten borde staden landa på ett plusresultat, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

– Det ser ut att bli ett överskott på ungefär en och halv miljon euro om inget oförutsett händer. Vi har också budgeterat för ett ungefär lika stort överskott för nästa år. Däremot ser det ut som att de kommande åren blir snäppet svårare och då är det jättebra om vi kan göra ett överskott också nästa år, säger Nygrén.

En man
Bildtext Patrik Nygrén är nöjd över att staden ser ut att göra ett plusresultat i år.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Under mötet slogs även skatteprocentsatsen för nästa års fastighetsskatt och inkomstskatt fast.

Fastighetsskatten hålls på samma nivå som ifjol, det vill säga den allmänna fastighetsskatten är 1,5 procent, fastighetsskatt för stadigvarande bostad är 0,47 procent och för andra bostadsfastigheter 1,5 procent. För kraftverk är fastighetsskatten 3,1 procent och för en obebyggd byggplats 3 procent.

Inkomstskattesatsen sjunker från 20,5 procent till 7,86 procent då social- och hälsovården går över till välfärdsområdet.

Diskussion om artikeln