Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Valet är viktigt, men fingertoppskänslan är att få kommer att rösta – tidigare kyrkopolitiker hoppas församlingsvalet skulle engagera flera

Bildtext Tidigare kyrkopolitiker Carina Nilsson tror att coronapandemin också påverkar intresset för att rösta i församlingsvalet.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Röstningen verkar vara livligare på orter där det finns flera olika kandidatlistor.

I senaste församlingsval röstade flest i Esse (47 procent) och Larsmo (37 procent), lägst var valdeltagandet i Korsholm och Vasa där drygt tio procent röstade.

Tidigare kyrkopolitikern Carina Nilsson i Karleby gissar att coronapandemin har fått ännu fler att välja bort engagemang.

- Fingertoppskänslan säger kanske att röstningsaktiviteten kommer att gå ner. Lite som med allt annat så här efter covid-tiden. Folk har blivit lite mer lata att engagera sig och jag tror det samma gäller för det kyrkliga.

För Nilsson är det viktigt att gå och rösta. Även om, eller kanske just för att, hon inte är så aktiv mötesbesökare.

- För en som inte är så jätteaktiv i kyrkliga sammanhang, utan mer vardagskristen eller vad man ska kalla det, så är det ändå viktigt att gå och rösta. Annars blir röstningsresultatet kanske lite snedvridet, att det endast är de som är verkligt aktiva som kommer in.

Nilsson satt i både församlingsråd, gemensamma kyrkofullmäktige och direktioner under perioden 2010-2018. Hon upplever att organen påverkar många viktiga frågor.

- Det är synd att folk inte riktigt känner att de kan påverka.

Två listor gör budskapet tydligare

Själv kom Nilsson med via listan Alla Gemensamt som kom till 2006 då kvinnoprästfrågan debatterades flitigt i Karleby. Listan fick in nio kandidater medan den andra listan, Kristus i Centrum, fick in 13.

År 2010 var valdeltagandet i Karleby svenska församling nästan 26 procent. Senaste val år 2018 hade det sjunkit till knappt 18 procent.

Nilsson tror att två olika listor ofta ger högre valdeltagande.

- Folk som ställer upp på olika listor har lite olika syn på just kvinnoprästfrågan och andra saker som kan dela befolkningen. Två listor ger ett tydligare budskap om att vi står för den här saken och vill jobba för vissa saker.

Inför årets val lyckades Alla gemensamt bara få ihop två villiga kandidater. Därmed finns det bara en lista i Karleby svenska församling igen.

- Det är synd att vi inte fick ihop någon lista, men det är som det är. Det kan hända att vi blev lite oengagerade de sista åren och har inte lyckats värva nya medlemmar och nya krafter.

Välj någon ni känner, en bra person

Oavsett antalet listor hoppas Nilsson att folk går och röstar i höst.

- Hoppas folk hittar sin kandidat fast urvalet inte är så stort och fast man kanske inte i alla frågor har samma åsikt som kandidaten. Men att man ändå väljer en som är relativt nära eller så väljer man någon man känner och vet att är en bra person, att hen ska jag rösta på.

Synlighet både för kandidater och kyrkan överlag kunde eventuellt höja valdeltagandet, tror Nilsson. Men samtidigt går valdeltagandet också ner i andra val, påpekar hon.

- Det är svårt att aktivera folk, och det är ändå begränsat hur mycket av sin tid man kan sätta på frivilligarbete.

Alla Gemensamt var under alla år i minoritet i de olika organen i Karleby svenska församling och tidigare har representanter sagt att diskussionerna ibland varit hårda.

Nilsson säger å sin sida att samarbetet fungerade väl.

- Jag tycker det gick jättebra. Det blev diskussioner i bland, mer eller mindre häftiga och mer eller mindre motiverade, men i slutändan tycker jag att vi hade jättebra anda. Det var inga problem att samarbeta.

Många församlingar över 20 procents deltagande i Österbotten

Den egentliga valdagen är 20 november. Då väljer de evangelisk-lutherska församlingsmedlemmarna vem som ska sitta i kyrkoråd och församlingsfullmäktige och bestämma över både verksamhet, rekrytering, utveckling och pengar.

Församlingsvalet hålls vart fjärde år och senast, 2018, var valdeltagandet nationellt sett drygt 14 procent.

I en del församlingar i Österbotten var deltagandet betydligt högre - Esse var i topp med 47 procent, i Larsmo var det 37 procent och också Pedersöre, Terjärv, Korsnäs, Kronoby, Replot, Petalax och Närpes hade valdeltagande på över 20 procent.

Korsholm och Vasa låg lägst senaste församlingsval, drygt 10 procent röstade.

Förra valet ökade till exempel Närpes valdeltagandet från omkring 14 till nästan 22 procent. Närpes hade då tre olika listor. Var tredje församling i landet brukar ha sämjoval. Det betyder att kandidaterna är så få att alla kommer in.

Diskussion om artikeln