Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En del har inte råd att resa, andra väljer bort resorna för miljöns skull – turismbranschen ser ändå positivt på kommande vintersäsong

Kati Vilkki fotograferad utanför köpcentret Tripla i Helsingfors.
Bildtext Helsingforsaren Kati Vilkki har inget behov att resa. Hon tycker att klimatfrågorna väger tyngre än rekreationsbehovet.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Turism- och restaurangbranschen ser fram emot en tudelad vintersäsong. Många vill resa, men ekonomin begränsar möjligheterna. En del väljer att inte resa på grund av belastningen på miljön.

Slutet av året ser lovande ut för turism- och restaurangbranschen. Många företag har sparat på sina rekreationskostnader under coronaåren och nu finns en möjlighet att belöna personalen i form av julfester.

Vad som händer under resten av vintersäsongen är höljt i dunkel. Speciellt östra Finland drabbas av att de ryska turisterna fortsättningsvis uteblir, och kriget har orsakat osäkerhet också i övrigt. Det har blivit svårare för japanska och kinesiska turister att ta sig till Finland då Finnair tvingats till ändringar i sina flygrutter.

Skidbackar i Ylläs fotat i februari 2022.
Bildtext De stora skidcentrumen i norr hoppas på många besökare i vinter. Bilden är från Ylläs i våras.
Bild: Antti Ullakko / Yle

De stora turismaktörerna i norra Finland ser förhållandevis positivt på vintersäsongen.

Verkställande direktör Rami Korhonen vid programservicebolaget Lapland Safaris säger att efterfrågan på tjänster ser bra ut. Bolaget erbjuder program- och upplevelsetjänster i norra Finland.

– Tillsvidare väntar vi tillväxt jämfört med tiden före coronaviruspandemin, säger Korhonen, som är sysselsatt med att rekrytera 650 personer för vinterns högsäsong.

Finländarnas resande är det största frågetecknet

Rami Korhonen väntar sig rikligt med turister från Europa. Bokningar har kommit in från bland annat Storbritannien, Frankrike, Benelux-länderna, Italien, Spanien och Tyskland.

Vid Turism- och restaurangförbundet Mara uppger man att det ser lovande ut med nya marknader i södra Asien, Europa och USA. Dessa ersätter ändå inte fullt ut de ryska, kinesiska och japanska turisterna.

Det största frågetecknet gäller finländarnas resande i hemlandet. Enligt en undersökning som Kommunsektorns utvecklingsstiftelse Kaks låtit göra tror en merpart av finländarna att de tvingas spara under det kommande året. 44 procent tror att de tvingas spara på semesterresor.

– Alltid då Finlands ekonomi har försämrats har vår försäljning följt efter. Konsumenterna litar inte så mycket på sin egen ekonomi. Jag är oroad över situationen i mars och april nästa år. Kostnadsökningen är så stor, säger verkställande direktör Timo Lappi vid Mara.

Timo Lappi i en restaurang.
Bildtext Verkställande direktör Timo Lappi vid Turism- och restaurangförbundet oroar sig över situationen i mars och april nästa år.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Enligt Lappi har finländarnas bokningsvanor också förändrats. Förr bokades semesterbyarnas stugor och hotell flera månader i förväg. Nu håller många inne med planerna och bokar i sista stund. Om de alltså bokar.

Den ena ska resa, den andra tänker på miljön

Det fuktiga höstvädret har i alla fall inte minskat på Baos resvilja. Han står i Böle i Helsingfors och drömmer om varmare breddgrader.

– Det ser illa ut i ekonomin. Men eftersom folk inte har rest mycket de senaste åren tar de ändå nu vara på möjligheten och åker någonstans, tror han.

Bao fotograferad i Helsingfors.
Bildtext Bao tror att folk har ett behov att resa efter coronaåren. Ekonomin begränsar ändå möjligheterna.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Själv tänker Bao resa i vinter. Han ska åka till Paris med familjen kring nyår och eventuellt blir det också någon mindre resa inom Finlands gränser, men det återstår att se.

För Kati Vilkki väger klimatfrågorna tyngst. Hon har inte flugit sedan 2018 och åker inte heller med de stora passagerarfärjorna.

– Jag har aldrig talat så mycket om energipriser som nu de två senaste månaderna. Kostnaderna påverkar säkert folks resande. Men jag skulle hoppas att ekonomin inte skulle vara det enda som påverkar, att folk skulle tänka mer på konsekvenserna av valen de gör, säger Vilkki.

Turismföretagens lönsamhet väntas minska

Det kan vara svårt för många att resa, besöka restauranger och köpa tjänster i vinter. Företagens verksamhetsförutsättningar är också hotade.

– Kostnaderna stiger och priserna på tjänsterna måste höjas. Höjningarna kan ändå inte vara så stora att de fullt ut motsvarar kostnadsökningen. Det betyder att lönsamheten minskar, summerar Outi Kaihola, branschchef för turism vid NTM-centralen i Södra Savolax, som ansvarar för att informera om de små- och medelstora turismföretagens företagsbarometer.

Pandemin drabbade turismföretagen hårt. En mindre andel av företagen inom turismbranschen har gjort investeringar jämfört med företag inom andra branscher.

Personalsituationen beskrivs också som svår. Det är speciellt svårt att få tag på personal med de rätta språkkunskaperna och den rätta serviceattityden.

– Företagen tvingas genast utbilda personalen då de gör rekryteringar, säger Kaihola.

Mild vinter orsakar kostnader för skidcentrumen

Rami Korhonen vid Lapland Safaris nämner energi- och bränslepriserna som stora utmaningar. Priset på restaurangernas råvaror orsakar också huvudbry. Om vinter blir mild uppstår större kostnader för snöläggning.

Vuokatinrinteillä tykitetetään lunta marraskuussa 2021, pakkasta noin -20 astetta.
Bildtext Milda vintrar leder till att det blir dyrt att hålla backarna och spåren i skick.
Bild: Tanja Heikkonen / Yle

Rami Korhonen säger att det är bra att de inhemska persontransporterna temporärt befrias från mervärdesskatt. Han skulle ytterligare lindra företagens beskattning.

Timo Lappi vid Mara säger sig förstå att det inte hör till marknadsekonomin att staten kompenserar stigande kostnader för företagen. Han hoppas ändå på lättnader för den hårt drabbade turismbranschen.

– Jag är besviken över att vår regering inte fattat beslut om att kompensera kostnadsökningen för elektricitet till våra företag. Det har gjorts i många andra länder.