Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

För den som vill jobba med batterier finns många möjligheter – samarbete mellan högskolor och industri ska leda till att batterisektorn i Finland växer

Uppdaterad 10.11.2022 08:17.
Autoja huoltamossa.
Bildtext Bilbatterier.
Bild: Aalto Puutio / Yle

Batterier spelar en viktig roll när vi ställer om till allt mer förnybar energi, men trots det är batterisektorn okänd för många. Högskolor och företag samarbetar nu för att öka synligheten för batterisektorn och locka studerande till branschen.

Åbo Akademi, Åbo Universitet, Åbo yrkeshögskola och yrkeshögskolan Novia är bara några av de totalt 15 högskolor som deltar i turnén Positivt laddad, som besöker sex finländska högskolor under hösten. I dag, torsdagen den 10 november, besöker turnén Åbo. Målet med turnén är att visa vilka mångsidiga möjligheter som finns inom industrin, och att koppla samman företag och studerande.

I Åbo har man långa traditioner av att samarbeta högskolorna emellan, och det här kan gynna både industrin och studerande.

– Ju bättre vi känner varandra och företagets utmaningar så desto bättre kan vi styra vår verksamhet mot ett håll som bättre motsvarar företagens och industrins behov, säger Mikko Helle, key account manager vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Valvet Automotives batterifabrik i Salo.
Bildtext Valmet Automotives batterifabrik i Salo.
Bild: Valmet Automotive

Även om batterisektorn i Egentliga Finland ännu inte är jättestor, så finns det ändå flera företag som arbetar med batteritillverkning i regionen. I Salo finns Valmet Automotives fabrik, och i Harjavalta finns till exempel företaget Basf som tillverkar batterikomponenter. För studerande kan det ändå vara oklart vilka behov industrin faktiskt har. Ett av huvudmålen med turnén och samarbetet mellan högskolorna är att visa hur mångsidig branschen är, säger Mikko Helle.

– Det kan vara svårt att veta om vilka möjligheter det finns inom industrin. Det behövs kunnande inom alla olika stadier av tillverkningsprocessen, och eftersom vi i dag inte utvecklar ”batteriingenjörer” så kommer de från alla möjliga olika ämnen, säger Helle.

Timo Vasankari arbetar som chef för företagssamarbete vid den tekniska fakulteten vid Åbo universitet. Vasankari säger att batterisektorn fortfarande kan växa en hel del i Finland, och att karriärvägarna är många för den som är intresserad av branschen.

– Om jag får spekulera så tror jag att batterisektorn kan bli lika betydelsefull för Finland som skogsindustrin. Batterier är en viktig del i övergången till grön energi, och därför blir det allt viktigare att visa vilka möjligheter som finns. Det är nu vi ska visa för studerande hur viktigt det här området är.

En man iförd grå kostym framför en grå byggnad.
Bildtext Timo Vasankari.
Bild: Maj Lundström / Yle

Finland är det enda landet i Europa som utvinner kobolt för tillfället, en viktig komponent i litiumjonbatterier, och dessutom finns det stora litiumfyndigheter. Det här är en bra bas med tanke på att utveckla industrin, säger Vasankari.

– Eftersom vi har mineraler och dessutom kunnig arbetskraft så borde vi ha goda möjligheter att göra ännu mer och vara med ännu längre i värdekedjan.

Batterisektorn kan bli lika betydelsefull för Finland som skogsindustrin.

― Timo Vasankari, chef för företagssamarbete vid den tekniska fakulteten vid Åbo universitet

Det krävs kunnande inom flera olika områden för att producera hållbara och etiska batterier, säger Vasankari. Det behövs experter på batterikemi, personer som arbetar med att se till att förädlingsprocessen är så miljövänlig som möjligt, forskning som kan göra batterierna mer effektiva, och dessutom behöver man utveckla återvinningsprocesser för att kunna återanvända de värdefulla materialen.

– Vi behöver också bevisa att vi har kunskapen som krävs för att företag ska vilja investera och starta upp stora projekt i Finland. Vi vill ju hellre att man ska bygga fabriker här än att vi köper in dyra batterier från grannlandet.

Också Timo Vasankari betonar hur viktigt samarbete mellan högskolor och industri är för att Finland ska kunna bli ett av de ledande länderna inom batterisektorn.

– Vi har ett gemensamt budskap när det gäller möjligheterna inom industrin och därför ska vi jobba tillsammans och inte tävla mot varandra. Det lönar sig för oss finländska aktörer att arbeta tillsammans för att utveckla nya saker, och det finns det bra möjligheter för i Åbo, säger Vasankari.

Miljöfrågor intresserar teknikstuderande

En av dem som ska delta när turnén anländer till Åbo är Ulriika Mattinen, universitetslektor i materialteknik vid Åbo universitet. Hon har tidigare kunskap om litiumjonbatterier och för tillfället forskar hon om redox-flödesbatterier. Forskningsgruppen vid Åbo universitet, som leds av Pekka Peljo, är en av de största i Europa som forskar om redox-flödesbatterier. Målet med forskningen är att hitta nya, miljövänliga molekyler som kan användas i batterierna.

Mattinen säger att turnén om batterisektorns möjligheter är ett bra sätt att väcka intresse för branschen. Vi behöver batterier för att kunna övergå till hållbar energianvändning och det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna, säger Mattinen.

– Det är viktigt att beakta hela livscykeln av ett batteri när man tänker på dess pris och miljöpåverkan, allt från råvaror till användning och återvinning. Med tanke på detta, behövs det väldigt mångsidigt kunnande kring batterier: lagstiftning, teknik, miljö, ekonomi och etiska frågor.

En kvinna ler mot kameran. Hon är iförd gul jacka och en mönstrad skarf.
Bildtext Ulriika Mattinen.
Bild: Maj Lundström / Yle

Mattinen undervisar själv studerande i materialteknik, och hon säger att det märks ett tydligt intresse bland studerande när det gäller hur vi ska klara av framtidens energibehov.

– Vi använder alla energi hela tiden, och det här är ständigt en aktuell fråga. Det finns nog intresse för batterier och energiteknik bland våra studerande, och de är väldigt intresserade av miljöfrågor.

Diskussion om artikeln