Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

NTM-centralen: Sabbelskasernen i Dalsbruk ska fortsättningsvis skyddas

Kimitoöns blåa flagga med en gul propeller i mitten mot en ljusblå himmel.
Bildtext Sabbelskasernen i Dalsbruk är fallfärdig.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Kimitoöns kommun ville att byggnadsskyddet på Sabbelskasernen i Dalsbruk förkastas. Enligt NTM-centralen har inte byggnaden förlorat sitt kulturhistoriska värde.

Sabbelskasernen med samtliga byggnader och gårdsplaner ska fortsättningsvis skyddas. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland fattade beslutet den 20 oktober.

Kasernen byggdes för arbetare i Dalsbruk vid 1800-talet och 1900-talets skifte. Byggnaden är en del av byggda kulturmiljöer av riksintresse, som Dalsbruks historiska industriområde. Enligt NTM-centralen representerar loftgångshuset en speciell byggnadstyp och är av central betydelse i omgivningen.

Sabbelskasernens öde har varit en långkörare. Kimitoöns kommun har länge velat riva fastigheten men NTM-centralen har skyddat byggnaden sedan 2012.

Det kulturhistoriska värdet består

Under beslutsprocessen har NTM-centralen hört Museiverket, Egentliga Finlands förbund, fastighetens och byggnadens ägare och grannar till fastigheten.

Trots att byggnaden ser förfallen och delvis söndrig ut konstaterade Museiverket att delar av byggnaden är i gott skick och det finns möjlighet att restaurera andra delar.

Enligt Museiverket är det fortfarande möjligt att restaurera byggnaden så att de ursprungliga delarna av kasernen fortsättningsvis bevaras. De delar som är i för dåligt skick kan förnyas så att de motsvarar de ursprungliga delarna av byggnaden.

Både Museiverket och Egentliga Finlands förbund konstaterar att byggnadsskyddet är viktigt att hålla kvar, så att Sabbelskasernens underhåll inte försummas.

I beslutet beaktade NTM-centralen byggnadens värde, skick och säkerhetsaspekten. Enligt motiveringen har byggnaden inte förlorat sitt kulturhistoriska värde, och därför kan byggnadsskyddet inte slopas på den grunden.

Dessutom ansåg NTM-centralen att kommunens byggnadstillsynsmyndighet har en laglig skyldighet att i sista hand ansvara för oundvikligt underhåll, så att byggnaden inte äventyrar säkerheten.