Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Metron behöver uppdateras för 115 miljoner euro – förklaringen: höga arbetskostnader då säkerhetssystem utvecklas och tas i bruk

Metrotåg i Helsingfors. 20.4.2021
Bildtext Alla metrotåg kommer att utrustas med ny teknik.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Esbo och Helsingfors måste öppna plånboken då gammal metroteknik ska uppdateras. Uppdateringen behövs för tätare avgångar och säkrare trafik.

De senaste åren har det gjorts flera stora och synliga satsningar på spårtrafiken i huvudstadsregionen: utbyggnader av metrolinjen och spårvagnsnätet, Spårjokern och tre nya depåer för spårvagnar.

Nu behandlar Helsingfors och Esbos politiker en stor men mindre synlig investering. Det handlar om en uppdatering av metrons trafikstyrningssystem som beräknas kosta 115 miljoner euro.

Heikki Viika, projektchef på Huvudstadsregionens stadstrafik Ab, säger att det här en investering som måste göras av två orsaker.

– Flera av systemen har installerats för mer än 40 år sedan då metron togs i bruk. De har nått slutet av sin livscykel, säger Viika.

För det andra ska uppdateringarna bädda för ytterligare satsningar på att höja kapaciteten.

– Pandemin var ett farthinder, men nu kommer passagerarsiffrorna på metron att öka då banan förlängs. Det ser ut som att kapaciteten måste höjas om ungefär tio år. Vi gör skäl i att förbereda oss i god tid.

Bäddar för tätare avgångar

Just nu avgår metrotågen enligt en tämligen gles tidtabell, var sjätte minut under rusningstid. Nuvarande teknik klarar av avångar med 2,5 minuters mellanrum. Den dagen städerna väl bestämmer sig för att köpa in fler tåg kommer metron att kunna avgå med 2 minuters mellanrum. Men det förutsätter att de nya styrningssystemen har installerats.

Viika säger att metrotrafiken dessutom blir tryggare och pålitligare genom uppdateringen.

– Nödbromssystemet ser till att en metrochaufför inte kan köra mot rött ljus. Det ska uppdateras så att det också övervakar hastighetsbegränsningarna.

Näkymä rakenteilla olevaan metrotunneliin Espoossa
Bildtext Ett nytt radionät ska installeras i metrons tunnelsystem. Bilden är en arkivbild.

Under det senaste vinterhalvåret berodde en av tre inställda metroavgångar på krångel med trafikstyrningssystemet.

Investeringen har redan godkänts av Helsingfors stadsstyrelse utan större omsvep. Helsingfors stads andel i budgeten är drygt 73 miljoner euro. Det kan sjunka, ända till 51 miljoner euro om staten beviljar alla stöd som projektet har ansökt om.

Esbo stad betalar mellan 26 och 37 miljoner euro, beroende på hur andel staten står för.

Hur kan det kosta 115 miljoner?

– Det är förstås mycket pengar. Trafikstyrningssystemet kräver att ny utrustning installeras längs rälsen och i varje enskilt metrotåg. Dessutom behövs ett nytt radionät i metrotunnlarna för att de nya systemen ska fungera, säger Viika.

En stor del av budgeten ska gå till arbetskostnader.

– Det handlar bland annat om programutveckling. Systemen måste utvecklas och anpassas till varandra. Eftersom systemet styr och övervakar funktioner som är viktiga för metrons säkerhet är kvalitetskontrollen också en central del av projektet.

Tidigare fanns det planer på att satsa ännu mer, enligt tidiga kalkyler nästan fyra gånger så mycket. De planerna som nu genomförs är mindre ambitiösa än tidigare beträffande metrons kapacitet och tågens automatisering.

Projektet ska läggas ut på entreprenad om politikerna godkänner budgeten.

Enligt nuvarande tidsplan genomförs uppdateringen från 2024 till 2030.