Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens hushåll sparar mer el än företagen – Vanda sparar mindre än medeltalet: ”behovet ökar då staden växer”

Kolkraftverket på Hanaholmen i Helsingfors fotograferat på mrknivå med svart lera eller kol i förgrunden.
Bildtext Under förbrukningstopparna, då alla använder el samtidigt så kör elproducenterna i gång fler kraftverk. Det är bättre för både plånboken och miljön att till exempel värma huset på natten.
Bild: Janne Lindroos / Yle

De som betalar mest för elen har lyckats spara mera. En positiv utveckling är att elförbrukningen ökar på natten och minskar under topparna på förmiddagen och kvällen.

Elförbrukningen minskade med 8 procent i Finland i oktober, jämfört med i fjol. Förbrukningen har minskat också i huvudstadsregionen, men i varierande grad.

Elöverföringsbolaget Caruna uppger att bolagets kunder i Grankulla och Kyrkslätt drog ner på elkonsumtionen med 9 procent jämfört med i fjol.

I Esbo var minskningen omkring 7 procent.

Vanda Energi Elnät uppger samtidigt att förbrukningen i Vanda minskade med endast 4 procent i oktober jämfört med fjolåret.

– Vanda är en växande stad, så utgångspunkten är att elförbrukningen ökar. Särskilt med tanke på övergången från fossila bränslen till att använda allt mer el för uppvärmning och som drivmedel i trafiken, säger Risto Lappi som är vd för Vanda Energi Elnät.

Enligt Lappi har behovet av el ökat kraftigt efter att coronaläget lugnade ner sig, och det är först nu under hösten som förbrukningen har minskat.

– Minskningen syns framför allt bland hushållen, och framför allt bostäder med elvärme där de höga elpriserna säkert inverkar, säger Lappi.

Däremot har företagskunder inte minskat förbrukningen i lika hög grad.

Helen bekräftar att detsamma gäller för deras kunder i huvudstadsregionen; privatkunder har minskat förbrukningen med 15 procent och företagskunder med endast 5 procent.

Småhus med stora elräkningar minskar mer

En orsak till skillnaderna mellan olika kommuner kan vara olika bostadstyper, enligt Ville Karttunen som är affärsdirektör vid Caruna.

– Det är villor och lantbruk som har minskat förbrukningen mest, säger Karttunen.

Industrin, affärslivet och de som bor i flerbostadshus har inte minskat förbrukningen lika mycket.

Minskad elförbrukning enligt kundtyp

För att göra jämförelsen med fjolåret måste vädret beaktas. Enligt Karttunen kan en varmare höst ändå inte förklara skillnaderna.

– I själva verket har det varit lite kallare än ifjol, men bara 0,1 eller 0,2 grader. Så kunderna har verkligen börjat spara energi.

Grafen visar att de flesta bostäderna i huvudstadsregionen finns i flervåningshus, särskilt i Helsingfors. I Kyrksältt bor ändå fler i parhus eller radhus.

Fler använder el på natten

Ville Karttunen säger att bolaget redan länge har uppmuntrat sina kunder att försöka spara energi, särskilt under förbrukningstopparna på förmiddagen mellan 7 och 10, och på eftermiddagen från 16 till 20.

– Särskilt i december i fjol hade vi en svår situation, men då märktes inte några större skillnader i elförbrukningen.

Nu har förbrukningen nattetid ökat med ett par procent, trots att förbrukningen överlag minskar. Det glädjer Karttunen som säger att det till exempel går bra att värma upp huset på natten.

– Det är bara vid topptimmarna då det råder risk för elbrist, säger Karttunen.

Risken för elbrist är störst under kalla, vindstilla vinterdagar. Då produceras inte vindkraft, samtidigt som elen används för värme. Risto Lappi vid Vanda Energi Elnät säger att elbolagen har beredskap att använda sig av kontrollerade elavbrott om det behövs.

– Jag vill betona att det ändå är den allra sista åtgärden. Målet är inte att orsaka besvär för någon, utan en åtgärd för att trygga elförsörjningen i ett kritiskt läge, säger Lappi.

Diskussion om artikeln