Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ian och Isabella får lång väg från Ekenäs till skolan nästa höst – finns ingen utbildning för dem på andra stadiet i västra Nyland

En pojke och en flicka i ett kök.
Bildtext Ian Hedman och Isabella Nyström i Ekenäs kommer att få betydligt längre skolväg från och med nästa höst.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Då Ian Hedman och Isabella Nyström i Ekenäs går ut nian i vår kan de inte fortsätta studera på andra stadiet i den egna regionen.

Ian Hedman och Isabella Nyström går i nian i den så kallade verksamhetsklassen i Seminarieskolan i Ekenäs. Hittills har de kunnat gå i skola på hemorten, men från och med höstterminen 2023 står de och deras familjer inför stora förändringar: Det finns ingen utbildning på andra stadiet för Ian och Isabella i Raseborg eller i grannkommunerna.

Alla ungdomar som går ut grundskolan omfattas av läroplikten tills de fyller 18 år. För västnyländska svenskspråkiga ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, såsom Ian och Isabella, kan det bli frågan om att flytta hemifrån för att kunna studera vidare efter grundskolan.

Ian Hedmans och Isabella Nyströms mammor Eva Hedman och Eva Perklén skulle gärna se att deras barn skulle kunna studera nära Ekenäs där de bor.

– Jag har tänkt att Isabella skulle kunna bli djurskötare, för jag tycker att hon har jättebra hand med djur, säger Eva Perklén.

Yrkesutbildaren Axxell har en djurskötarutbildning i Brusaby på Kimitoön och den skulle finnas på pendlingsavstånd från Ekenäs. Men utbildningen fungerar inte för Isabella då Axxell inte har status som specialyrkesläroanstalt.

Det är en stor oro för de här barnen som annars också har svårt med förändringar och sedan ska i väg långt bort på internat

― Eva Hedman

Eva Hedman skulle gärna vilja att Ian får bo hemma några år ännu innan han flyttar hemifrån för att bo på internat. Hon är besviken över att det inte finns någon utbildning i Västnyland som skulle passa Ian.

– Jag skulle önska att han skulle kunna gå i skola närmare hemmet till att börja med. Tidigare fanns det ju en fastighetsskötarlinje som skulle ha kunnat vara helt ypperlig för Ian att börja med.

Eva Hedman poängterar att inte alla 16–åringar är mogna att flytta hemifrån och att förändringen är ännu större för barn med särskilda behov.

– Det är en stor oro för de här barnen som annars också har svårt med förändringar och sedan ska i väg långt bort på internat. Jag tror att det finns andra som också tänker på precis samma sak, säger Eva Hedman.

Två kvinnor, två ungdomar och en hund i ett kök.
Bildtext Ian Hedmans mamma Eva Hedman (uppe till vänster) och Isabella Nyströms mamma Eva Perklén efterlyser studier för ungdomarna nära hemmet. På bilden också Hedmans hund Alessio.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

När Yle Västnyland träffar Ian och Isabella förvånar de sina mammor med att säga att de gärna vill studera i Österbotten, men samtidigt medger de att det skulle vara jobbigt att flytta hemifrån.

De vet i alla fall vad de skulle vilja studera och syssla med i framtiden.

– Jag vill skruva på bilar eller köra grävmaskin, säger Ian.

– Jag tänkte sticka eller sy kläder, säger Isabella, och tillägger att hon också är intresserad av hästar.

I framtiden drömmer båda om att bo i ett småhus och ha en hund.

Optima enda alternativet

För både Ian Hedman och Isabella Nyström är det fortsatta studier vid Optima som gäller från och med höstterminen 2023.

Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland. På grund av att det finns så pass få finlandssvenskar med intellektuell funktionsnedsättning så är det endast Optima som har tillstånd till den här undervisningen. Det är Undervisnings- och kulturministeriet som beviljar tillstånden.

Målgruppen är ändå relativt liten i Svenskfinland så det är inte klokt att sprida utbildningarna

― Axxells rektor Lena Johansson

Det finns för tillfället inga alternativ så att ungdomarna skulle kunna studera vidare på andra stadiet i västra Nyland. Yrkesutbildaren Axxell erbjuder flera yrkesutbildningar i Karis, men de har inte status som specialyrkesläroanstalt och kan därför inte erbjuda specialutbildning för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, berättar rektor Lena Johansson.

– Den är väldigt resurskrävande och den ska också ha väldigt mycket kunnande, vem som helst kan inte göra det här. Målgruppen är ändå relativt liten i Svenskfinland så det är inte klokt att sprida utbildningarna. Då har vi snart ingen i Svenskfinland som gör det.

Johansson säger att Optima har väldigt bra yrkeskunskap och kompetens och hon utesluter inte ett samarbete mellan Optima och Axxell i till exempel Karis.

Kvinna i närbild.
Bildtext Axxells rektor Lena Johansson säger att det inom Optima finns en enorm yrkeskunskap och kompetens.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

– Vi skulle kanske kunna göra det tillsammans med Optima så att Optima skulle förlägga något hos oss. Men arbetsfördelningen är mycket klar – det är Optima som är specialyrkesläroanstalt. De har det uppdraget och den kompetensen.

Orsaken till att det i dagens läge inte finns någon utbildning för unga med intellektuell funktionsnedsättning i Västnyland är helt enkelt att det finns så få ungdomar som berörs av utbildningen.

– Volymerna i Svenskfinland är så små, konstaterar Lena Johansson.

Fastighetsskötarutbildningen tynade bort

Fastighetsskötarutbildningen som Eva Hedman nämnde fanns tidigare vid Axxell i Ekenäs. Det lades ned på grund av för få sökande och det är enligt rektor Lena Johansson en följd av att de inte fick marknadsföra dem

– Vi fick inte marknadsföra våra tidigare smågruppsutbildningar – kock, artesan och fastighetsskötsel – som ”specialundervisning” och då tynade de bort. Vi fick heller inte extra statsstöd fast det blev dyrare med mindre grupper så det blev väldigt ekonomiskt betungande ju mindre grupperna blev, förklarar Johansson.

För unga med en lindrigare funktionsnedsättning som klarar av en yrkesutbildning erbjuds utbildningarna på svenska i Finland i Österbotten. Där har Optima yrkesutbildning med krävande särskilt stöd i Nykarleby, Jakobstad och Vasa. Den här yrkesutbildningen finns inte alls i södra Finland, helt enkelt för att det finns så få studerande på svenska i Finland.

Optima i Jakobstad.
Bildtext Optima erbjuder yrkesutbildning med krävande särskilt stöd i Österbotten. Bilden är från Jakobstad.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Eftersom Optima är den enda specialyrkesläroanstalten på svenska i Finland har Optima också en skyldighet att ordna utbildningar med krävande särskilt stöd i södra Finland.

Optima har utbildning i Borgå, Helsingfors och Pargas. Det är frågan om en utbildning som handleder till ett självständigt liv.

Väger mellan Pargas och Helsingfors för Ian och Isabella

På grund av att det finns ett internat i Pargas är det många ungdomar från västra Nyland som söker sig dit. I Helsingfors finns inget internat och det kan bli frågan om långa resor av och an för dem som till exempel bor i Ekenäs och studerar i huvudstaden.

Eva Hedman och Eva Perklén skulle i första hand se att Ian och Isabella studerar vidare i södra Finland. De väger mellan Pargas och Helsingfors. Helsingfors skulle innebära tre timmar långa taxiresor mellan Ekenäs och Arabiastranden i Helsingfors varje dag. Pargas innebär att ungdomarna bor på internat under skolveckorna.

Isabella vill sy och Ian vill meka – kan inte studera vidare i Västnyland

8:54

– Det är endera Pargas eller Helsingfors som gäller för Isabella. Jag tror att det blir Pargas eftersom de flesta från Ekenäs brukar åka dit. Vi har bekanta som har varit där och det har gått bra för deras barn, säger Eva Perklén.

– Vi har tänkt att vi ska göra ett besök i Pargas och också ha kontakt med Helsingfors. Så som det har sett ut nu så tänker Ian att han vill pendla. Men för ett jätteaktivt barn som Ian så kan det bli jättelånga skoldagar. Det är ganska mycket att fundera på, säger Eva Hedman.

Utbildningen som Optima erbjuder i Pargas, Helsingfors och Borgå kallas Telma och är en handledande utbildning för unga som behöver jobba med sig själva. Efter studierna är tanken att ungdomarna ska kunna flytta hemifrån och också ha en arbetsplats. Det kan vara frågan om att de bor på en boendeenhet eller i en egen bostad där de får den hjälp de behöver.

Utgår från de egna behoven

Varje år börjar i medeltal en till två västnyländska ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning studera vid Optimas utbildning som handleder till arbete och självständigt liv, Telma, i Pargas.

Studeranden har en och samma lärare under hela utbildningen. Varje lärare har mellan fem och åtta ungdomar och assistenternas antal varierar beroende på vilka stöd- och handledningsbehov studerandena har.

Optima rekommenderar att familjerna besöker utbildningen och internatet i god tid innan de ansöker om studieplats.

Utbildningen är 1–3 år lång och slutar tidigast när den unga personen fyller 18 år då läroplikten tar slut. Utbildningsplanen görs upp i samband med vårdnadshavaren och ett mångprofessionellt team, eftersom alla som går utbildningen har olika behov.

I fall med unga som har en så grav intellektuell funktionsnedsättning att de inte klarar av någon utbildning alls, så är det möjligt att anhålla om befrielse från den utvidgade läroplikten.

Då kan det istället bli frågan om att ungdomen deltar i någon form av dagverksamhet på den egna orten.

Efterlyser mera information

Både Eva Hedman och Eva Perklén känner att de har fått ganska lite information om vilka möjligheter det finns för Ian och Isabella med tanke på framtida studier och möjligheter efter det.

Eva Hedman och Eva Perklen säger att de har fått mycket hjälp av sin handledare på Kårkulla. Eva Perklén har också tagit reda på mycket själv.

– Jag har egentligen inte fått så mycket information, utan jag har själv sökt fram den, säger Eva Perklén.

Hon efterlyser ett gemensamt tillfälle där de skulle få mera information om vilka möjligheter som finns för deras ungdomar både med tanke på studier och framtida möjligheter för jobb och boende.

Källor: Samtal med Petra Kaske som ansvarar för Telmautbildningen vid Optima + Optimas presentationsvideo och webbplats, samtal med Ingeborg Rask vid Utbildningsstyrelsen, intervju med Axxells rektor Lena Johansson, intervjuer med Eva Hedman, Ian Hedman, Eva Perklén och Isabella Nyström.

Diskussion om artikeln