Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mer utmanande än någonsin att förutspå ekonomin men Ingå blickar tappert framåt

Uppdaterad 15.11.2022 10:24.
Båtar vid en båthamn en höstmorgon, på havet syns lite dimma som stiger upp.
Bildtext Ingå vill bland annat utveckla småbåtshamnen.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Ingå vill satsa på att locka nya invånare och få unga och de som jobbar med barn i kommunen att trivas. Man vill tänka långsiktigt trots att höjda räntor och ett stort investeringsbehov påverkar kassan.

Det har aldrig varit så utmanande att förutspå framtida ekonomi som nu. Det konstaterar kommundirektör Robert Nyman då Ingå presenterar sin budget för nästa år.

Kommunen vill ändå fortsätta leva upp till sitt slagord om glada invånare och väljer att satsa på välmående.

– Det är en historisk budget, beskriver styrelseordföranden Henrik Wickström (SFP).

Situationen skiljer sig från tidigare år i och med social- och hälsovårdsreformen. Då grundtrygghetens verksamhet, brand- och räddningsväsendets verksamhet, elevvården samt den rehabiliterande arbetsverksamheten övergår till välfärdsområdet innebär det minskade utgifter men även mindre skatteintäkter för kommunerna.

Skatteintäkter efter reformen

Inkomstskatteintäkterna minskar med drygt 12,6 procentenheter. Skattesatsen sjunker alltså från 20,75 till 8,1 procent. En tredjedel av samfundsskatten flyttas över från kommunerna till staten.

I rena siffror innebär det att skatteintäkterna minskar från kring 29 miljoner till ungefär 15 miljoner inom några år. Också statsandelarna beräknas minska från drygt åtta miljoner till knappt 2,5 miljoner i och med vårdreformen.

I början av nästa år får Ingå ändå en miljon euro mer i skatteintäkter än kommande år på grund av restskatter från i år. De totala skatteintäkterna för nästa år beräknas bli 15,6 miljoner.

Avsiktligt försiktig budget

Ingå räknar med ett budgetöverskott på en dryg halv miljon nästa år. Det ökar det kumulativa överskottet till nio miljoner. Samtidigt har kommunen en hel del stora investeringar på kommande och med de minskade intäkterna innebär det att kassan kommer att vara skralare de följande åren och man räknar med ett underskott på närmare 1,7 miljoner år 2025. Det gör att det kumulativa överskottet sjunker till drygt sex miljoner euro.

Under de kommande åren kommer Ingås investeringsbehov att uppgå till 25 miljoner euro vilket påverkar kommunens avskrivningar och lånebörda.

Däremot har man avsiktligt gjort upp en rätt försiktigt budget och inte räknat med några försäljningsintäkter. Ifall kommunen säljer någon mark eller fastighet är det alltså ett plus som inte finns medräknad i budgeten.

Eftersom det handlar om investeringar i basservicen så som Kyrkfjärdens skola, renoveringen av hälsovårdscentralen och brandstationen har det inte gått att prioritera bort något projekt. Det görs också en reservering för att planera förbättringar av korsningarna vid stamväg 51.

Skolcoach och bonus till dagispersonalen

Trots den ekonomiska osäkerheten, som förutom vårdreformen också hänger ihop med världsläget och de stigande räntorna, vill Ingå blicka framåt.

I och med att kommunen inte längre kommer att ha ansvar för social- och hälsovård så flyttar Ingå fokus mot välmående. Därför ska man satsa särskilt på barn och unga.

Ingå vill satsa extra på bland annat att göra dagisarna attraktivare för personalen. På styrelsemötet i måndags (7.11) slog man fast att småbarnspedagogiken får ett tillägg på 50 000 euro för att betala bonus till de anställda och erbjuda regelbunden arbetshandledning och arbetskläder. 15 000 euro flyttas över från bildningen till småbarnspedagogiken.

Två barn sitter och tecknar på golvet, omringade av leksaker.
Bildtext Såväl ung som gammal ska vara glad i Ingå. Dessutom vill man satsa på kollektivtrafiken.
Bild: Olena Afanasova / Alamy/All Over Press

I planerna finns även metoder för att stödja barn och unga så som till exempel en skolcoach och ett ungdomskafé.

En skolcoach har som uppgift att vara en extra närvarande vuxen i skolan med fokus på att stödja elevernas relationer. Kommunen ska också anställa en motionskoordinator och överväger att erbjuda hobbyverksamhet åt unga i högstadieåldern och transport till ungdomsgården.

Nya invånare och rikt kulturliv på önskelistan

I och med kommunens åldrande befolkning så vill man också locka nya och unga invånare bland annat med att satsa på boende för unga och konkurrenskraftiga priser inom kollektivtrafiken.

Samtidigt påpekar Robert Nyman att det finns orosmoln vad gäller den rådande ekonomin och inflationen och hur det påverkar möjliga nya inflyttares vilja att investera i en bostad.

– Men viljan och tron på en välmående kommun finns, betonar han.

Man hoppas även väcka Ingå till liv genom att locka kulturevenemang till kommunen och styrelseordföranden Henrik Wickström säger att de redan kontaktats av intresserade aktörer.

Dessutom finns det planer på att utveckla småbåtshamnen och strandstråket och fibernätet.

Kommunfullmäktige godkände budgeten 14.11.

Diskussion om artikeln