Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Företagare har betalat minimala pensionspremier i fyrtio år – nu fortsätter behandlingen av omstridd reform

Uppdaterad 09.11.2022 07:14.
30-vuotias putkiasentaja Jesse-Petteri Raunio vaihtaa Vilppulan paloaseman lämpökeskuksen paisuntasäiliötä. Työ on tehtävä kyyryssä, koska paikka on ahdas
Bildtext Pensionsavgiften ska betalas enligt en tänkt inkomstnivå som motsvarar det som företagaren skulle vara tvungen att betala för att anställa en vikarie till sitt eget jobb.
Bild: Outi Parikka / Yle

Många företagare misstror pensionssystemet och vill hellre spara själva. Småföretagare fruktar att avgifterna höjs mer än de klarar av.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott fortsätter på onsdagen behandla regeringens förslag till ändringar i hur företagarna ska betala pensionsavgifter.

Enligt förslaget borde pensionsbolagen börja granska att avgiften är tillräckligt hög vart tredje år. Om avgiften vid granskningen visar sig vara lägre än den borde vara i förhållande till företagarens inkomster skulle pensionsbolaget ha rätt att höja avgiften med minst 8000 euro eller 20 procent.

Orsaken är att företagarna aldrig har betalat tillräckligt stora avgifter till sin del av pensionssystemet. I dagens läge bekostas en tredjedel av deras pensioner med skattemedel.

Pensionsavgiften ska egentligen betalas enligt en tänkt inkomstnivå som motsvarar det som företagaren skulle vara tvungen att betala för att anställa en vikarie till sitt eget jobb.

Enligt Mikko Kautto som är vd på Pensionsskyddscentralen har pensionsbolagen ofta låtit gamla avgiftsnivåer gälla i åratal utan att kolla om företagarens inkomster har ökat.

– Det finns fall där företagares pensionsavgifter har legat kvar på miniminivån i 40 år, och det är inte meningen.

Löntagarnas pensioner har skötts bättre

Löntagarna i Finland har under åren betalat så mycket avgifter att pensionsbolagen har kunnat investera en del av en del av dem i värdepapper. Nu kan en del av forna löntagares pensioner betalas med avkastningen från dessa investeringar.

Men företagarna har aldrig betalat tillräckligt för att bygga någon typ av investeringar. Därför finns det ingen buffert att ta till när de avgifter som samlas in inte räcker till för att bekosta dagens pensioner.

Så var det inte meningen att det skulle gå. Enligt lagen borde företagarna ha betalat tillräckligt stora pensionsavgifter ända sedan 1970-talet.

I praktiken har en stor del av dem ändå valt att uppge för små inkomster och betalat sina avgifter enligt det. Hälften av alla företagare har i sin pensionsförsäkring deklarerat att värdet på deras arbetsinsats är mindre än 16000 euro per år.

Mikko Kautto påpekar att pensionsförsäkringen för nästan hälften av alla nya företagare ligger på miniminivån.

– Enligt det är värdet av deras arbetsinsats ungefär 8000 euro per år. Då skulle nästan hälften av alla nya företagare kunna få en vikarie för 700 euro per månad.

Företagarna har vant sig vid att inte följa lagen

Nu när regeringen vill få företagen att börja följa samma lagar som övriga inkomsttagare i Finland har det väckt omfattande protester ända sedan sommaren.

– Det är troligen så att man är rädd för att det ändå blir höjningar och att pensionsbolagen ska vara arroganta och öka företagarens uppskattade inkomster även om de inte har råd att betala, säger Mikko Kautto.

Det finns också företagare som inte vill betala pensionsavgifter utan hellre satsar sina pengar i aktier och fonder.

– Löntagare har ingen valfrihet i den här frågan. Men särskilt många företagare tycker att de nu har ett system där de själva får välja. Det har inte varit tanken med lagstiftningen men det har varit så i praktiken. Därför föreslår Social- och hälsovårdsministeriet dessa justeringar. Avsikten är bara företagare ska försäkra sig med samma villkor som löntagarna, säger Mikko Kautto.

Diskussion om artikeln