Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rektor oroar sig för farliga situationer i trafiken vid Lyceiparkens skola i Borgå – staden har ingen snabb lösning

Två flickor och en hund går över Fredsgatan vid Lyceiparkens skola i Borgå.
Bildtext Då skolan börjar och slutar rör sig många ungdomar i kvarteren kring Lyceiparkens skola, som här i korsningen av Fredsgatan och Skepparegatan.
Bild: Hanna Othman / Yle

En lyssnare har tipsat Yle Östnyland om att det sker en hel del farliga situationer i trafiken intill Lyceiparkens skola i Borgå. Rektor Johannes Nygren bekräftar att så är fallet.

Lyssnaren vill lyfta upp trafiken på Fredsgatan och Pellingevägen öster om skolan, och säger att hastigheterna ofta är över det tillåtna där. Rektor Nygren tycker ändå att det är mera problem i korsningen av Biskopsgatan och Skepparegatan.

– Speciellt under morgonen och eftermiddagen då det rör sig mycket folk på ett litet område så uppstår det farliga situationer, speciellt om man inte håller sig till trafikreglerna, säger rektor Johannes Nygren.

I korsningarna runt skolan finns stoppmärken och väjningsplikter, och nerförsbackar som gör att också cyklister och mopedister får en hög hastighet då de närmar sig skolbyggnaden.

– Det blir svårt att bromsa i tid eller att hinna reagera på allt. Det har inte skett några allvarliga olyckor men en del små blessyrer och fall av cyklar.

Korsningen av Biskopsgatan och Skepparegatan i Borgå.
Bildtext Rektor Nygren har föreslagit att det skulle byggas en förhöjning i korsningen av Biskopsgatan och Skepparegatan. Cyklister och mopeder kommer med hård fart ner för backen.
Bild: Hanna Othman / Yle

Nygren säger att han diskuterat med gatuavdelningen för att ta reda på om det finns något de kunde göra för att göra gatorna runt skolan säkrare.

– Svaret har varit att det i nuläget räcker med trafikmärken.

Borgås kommunteknikchef Kari Hällström svarar att han inte varit medveten om att det funnits ett problem vid skolan, och att det var ny information för honom att det ofta skulle ske farliga situationer där.

– Vi borde först ta reda på vad det är som orsakar situationerna innan vi kan försöka lösa dem.

Just nu under renoveringen av Borgå gymnasiums fasad, har Gymnasiegatan varit avstängd för trafik. Hällström spekulerade kring om det möjligtvis kan vara så att bilister börjat köra fortare där runt Lyceiparken eftersom de räknar med att ingen bil kommer ut därifrån.

Korsningen av Gymnasiegatan och Fredsgatan vid Borgå gymnasium.
Bildtext Gymnasiegatan har varit avstängd för trafik i ungefär ett år.
Bild: Hanna Othman / Yle

Rektor Nygren har föreslagit att staden kunde bygga en förhöjning vid övergångsstället i korsningen av Biskopsgatan och Skepparegatan för att få bilarna och mopederna att sakta ner ytterligare.

Staden har byggt liknande förhöjningar på en del platser, men problemet med just den här korsningen är att också lokaltrafiken kör där via, svarar Hällström.

Vissa bussar klarar inte av att köra över förhöjningarna, det kan upplevas jobbigt för passagerarna i bussen och dessutom kan det bli mera vibrationer i husen som ligger tätt intill vägen.

– Därmed är det någon annan lösning som skulle behövas på det här stället. Om det inte löser sig då Gymnasiegatan åter öppnar för trafik, säger Hällström.

Kari Hällström har inte heller hört om att det skulle köras extra fort på Pellingevägen, öster om Ånäsplanen.

En elev med ryggsäck går längs Fredsgatan i Borgå.
Bildtext Många bilar står parkerade på båda sidorna av Fredsgatan. Här vid Lyceiparken heter vägen fortfarande Fredsgatan, längre fram byter den namn till Pellingevägen. I ändan av gatan skymtar Ånäsplanen.
Bild: Hanna Othman / Yle

– Men det kan hända att det beror på att Borgåborna överlag kör för fort i centrum, och den här vägen har inte stått ut över de andra, säger han.

Kari Hällström räknar upp några ingrepp som vanligtvis brukar fungera då man vill göra trafiken säkrare runt skolor.

– Viktigaste skulle vara att alla tar varandra i beaktande, och tar som vana att köra försiktigt vid skolor.

Men om det måste vara något fysiskt så kan det handla om att göra gatorna smalare, eller att sätta upp hastighetsmätare som visar hur fort bilisten kör.

Diskussion om artikeln