Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Banan mellan Vasa och Seinäjoki ska grundrenoveras – hastigheten kan höjas till 140 kilometer i timmen

Uppdaterad 10.11.2022 09:27.
Lokomotiv som drar InterCity-vagnar.
Bildtext Sträckan mellan Vasa och Seinäjoki ska renoveras.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Trafikledsverket planerar höja hastigheten på järnvägsavsnittet mellan Vasa och Seinäjoki från 120 till 140 kilometer i timmen. Höjningen görs i samband med en grundrenovering av banavsnittet.

För att kunna höja hastigheten krävs en hel del åtgärder, bland annat reparation och förnyande av trummor och broar, torrläggningsåtgärder, nya trafikförbindelser och avlägsnandet av plankorsningar.

Trafikledsverket konstaterar att banavsnittet i sin helhet är i slutet av sin livscykel med undantag av skenor, balkar, elektrifiering och säkerhetsanordningar.

De största problemen är att stödlagret mals upp, problem med underlags- och bottenkonstruktionerna, att torrläggningen inte fungerar samt trummornas och broarnas dåliga strukturella skick.

Banavsnittet elektrifierades år 2011.

Den som hoppas på betydligt kortare restid blir dock besviken, hastighetshöjningen skulle enbart minska restiden med cirka fem minuter.

Kostnadskalkylen för grundrenoveringen och hastighetshöjningen är cirka 80 miljoner euro, varav hastighetshöjningens andel är endast 3,5 miljoner euro. Kostnadskalkylen är dock gjord för ett par år sedan.

På onsdag kväll ordnas ett tvåspråkigt informationstillfälle om saken i huvudbiblioteket i Vasa. Målet är att planen för järnvägsavsnittet ska vara godkänd i slutet av nästa år.

Texten uppdaterad med information om att restiden minskar med endast fem minuter