Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Vi har en annan coronabild än den som syns i offentligheten” – biträdande överläkaren vid Dals sjukhus Taina Hammarén öppnar snart en femte coronaavdelning

Taina Hammarén är biträdande överläkare vid Dals sjukhus i Helsingfors. Här ute på sjukhusets innergård.
Bildtext Avdelningarna vid Dals sjukhus i Helsingfors fylls nu i snabb takt av äldre coronapatienter, säger Taina Hammarén, biträdande överläkare vid sjukhuset.
Bild: Anna Savonius / Yle

Avdelningarna på Dals sjukhus fylls av äldre personer med coronadiagnos.

Coronapatienterna ökar nu i snabbt takt vid ett av Finlands största sjukhus i primärvården, Dals sjukhus i Helsingfors. Det är äldre patienter som kommer från Tölö sjukhus eller via jouren med coronasmitta och behöver sjukhusvård, berättar biträdande överläkare Taina Hammarén.

– Dödligheten i covid-19 har gått ner men i stället är vårdtiderna långa och det blir trängsel på våra avdelningar, förklarar Hammarén. Symtomen är också annorlunda, muskelsvaghet och diarré – jämfört med feber och luftvägsinfektion i början av pandemin.

Hon säger att det inte fanns just alls coronapatienter inom primärsjukvården under de två första coronasomrarna. Under den gångna sommaren har två coronaavdelningar ändå hållit öppet hela tiden vid Dals sjukhus.

– Vi kunde inte stänga avdelningarna för det kom in patienter hela tiden.

– I höst, i september började antalet coronapatienter igen stiga och nu funderar vi på att öppna en femte avdelning, suckar Hammarén. Vi har nu omkring 80 så kallade coronapatienter.

Coronaläget är inte bra just nu

― Taina Hammarén

Många inom specialsjukvården säger att corona är ett sekundärt problem. Patienterna har andra problem och kommer in på sjukhus.

Hammarén vill ändå lyfta fram två kategorier av patienter. De har först corona och sedan andra problem.

– Den första är äldre som faller och får frakturer och vårdas på Tölö sjukhus, där de konstateras ha corona. Jag tror att de har haft corona först och sjukdomen har gjort dem svagare från början.

– Den andra gruppen är personer som söker sig till jouren, äldre med muskelsvaghet, som har svårt att orka stå och därför inte klarar sig hemma.

När man kollar upp båda grupperna konstaterar man att de har corona.

Hammarén har tidigare kommenterat pandemin ur sin sjukhussynvinkel för Svenska Yle.

Biträdande överläkare Taina Hammarén i Dals sjukhuset

Överläkare vid covidavdelning: Vi öppnade samhället för snabbt

Färre kontakter, avstånd och munskydd till heders.

Nu stannar coronasmittade på ”rena avdelningar”

Vid Dals sjukhus försöker man komma ifrån flyttandet av patienter fram och tillbaka. Därför har man beslutat att patienter med coronasmitta får stanna på de avdelningar där de finns.

– Med dem medräknat finns det omkring 100 coronapatienter vid sjukhus i Helsingfors – alltså vid Dals sjukhus, i Malm och i Storkärr.

Hammarén säger att bristen på ”rena” avdelningar, fria från corona är besvärligt, för det blir svårare att vårda äldre patienter med andra hälsoproblem än corona.

– Coronapatienterna täpper jouren och HUS avdelningar och det är ett stort problem.

Dessutom råder det kronisk personalbrist, en del platser och avdelningar är stängda, både vid Dal och vid HUS.

– Det påverkar också strömmen av patienter.

Dödligheten har gått ner

De goda coronanyheterna är att dödligheten har gått ner, sett ur sjukhussynvinkel.

– Det talas mycket i offentligheten att dödligheten i corona är stor i Finland enligt internationella mått, men jag tror att det handlar om att dödsattesterna skrivs så att coronan måste finnas med ifall patienten har diagnostiserats med corona, förklarar Hammarén vidare.

De här patienterna hade avlidit i varje fall men dödsorsaken skrivs corona. De som dör har många underliggande sjukdomar.

Coronavaccinationerna utvidgas – vilken betydelse får den för vårdpersonalen?

Hammarén är tveksam till betydelse av en boosterdos coronavaccin i vården.

– De flesta i personalen har haft covid-19 nyligen. Insjuknandet skyddar, tidigare tagna vaccin också. Ifall myndigheterna vill så tar vi nog en boosterdos. Det är skönt att veta att det finns möjlighet till det.

Hon tillägger ändå att det inte har så stor betydelse i praktiken.

– Den psykiska biten är ändå viktig, att veta att möjligheten att ta vaccinet finns.

Corona-ministerarbetsgruppen beslutade på onsdagen att erbjuda gratis boosterdos coronavaccin för alla åldrar. Kommunerna och välfärdsområdena får själva bestämma vilka grupper av människor som kan få vaccinet.

Boosterdosen är frivillig och kostnadsfri.

Markku Tervahauta som är generaldirektör vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommenterar i en intervju för Helsingin Sanomat att han inte tror att kommunerna särskilt aktivt kommer att börja marknadsföra boosterdosen till den arbetsföra befolkningen.

Det är alltså möjligt att läget inte kommer att ändra särskilt mycket. Kommunerna kan besluta olika gällande vilka ytterligare grupper som ska kunna få vaccinet.

Inga stängningar mera, det drabbar våra äldsta hårt

Hammarén önskar att samhället inte mera går in för några stängningar.

– Det drabbar våra äldsta hårt, de blir isolerade och muskelsvaga, det ser vi här på sjukhuset.

Hon lyfter fram en rekommendation att använda ansiktsmask, det skulle inte störa livet så mycket i vardagen men det skulle bidra till att bromsa spridningen.

Ifall corona inte mera kategoriseras som en smittofarlig sjukdom...

Hammarén lyfter också fram betydelsen av att inte definiera covid-19 som en smittofarlig sjukdom.

– Den kunde behandlas som alla andra sjukdomar, det skulle underlätta läget. Kanske kunde det här göras i vår.

Hon betonar att trafiken med att flytta coronasmittade patienter fram och tillbaka då skulle minska avsevärt. Patienter med coronasmitta skulle isoleras där de befinner sig, utan att behöva flyttas till en skild coronavdelning.

Personalläget fortfarande skralt, fast alla gläds över det nya avtalet

Vid Dals sjukhus har det funnits coronaavdelningar redan länge och personalen är enligt Hammarén utmattad.

– Folk har svårt att jobba övertid och byta skift, de orkar helt enkelt inte mera. Vi ser också att en del sökt sig bort från vårdbranschen.

Hon säger ändå att avtalet har lättat på stämningen en hel del.

– Vårdpersonalen väntade länge på sitt avtal och det var en stor lättnad när beskedet kom.