Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Centern fick sin vilja igenom i regeringen – Marin: EU-förslaget kan inte godkännas utan väsentliga ändringar

Statsminiter Sanna Marin i riksdagens talarstol.
Bildtext Statsminister Sanna Marin framförde regeringens svar på oppositionens interpellation om EU:s restaureringsförordning. Centern hade satt en tydlig prägel på svarets formuleringar.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Statsminister Sanna Marin svarade på Samlingspartiets interpellation om EU:s återställningsförslag. Hon pratade om frivillighet för markägare, minskade naturvårdskostnader och flexibilitet för Finlands torvåkrar.

Riksdagen diskuterade på onsdagen oppositionens interpellation om hur regeringen har agerat kring EU:s förslag om att återställa naturen. Enligt oppositionen har regeringen misslyckats med att påverka restaureringsförslaget och föra fram Finlands intressen när ärendet beretts inom EU.

Regeringens svar framfördes av statsminister Sanna Marin (SDP), som sa att EU-förslaget inte kan godkännas utan väsentliga ändringar. Svaret var alltså mer kritiskt än regeringens ursprungliga ståndpunkt som gavs till riksdagen i form av en u-skrivelse.

Svaret kunde lika väl ha framförts av Centerns Antti Kurvinen, så mycket hade Centern fått igenom sin egen prägel.

Kostnadsminskning, frivillighet, ökning av det nationella handlingsutrymmet och Finlands rätt att själv bestämma kostnadseffektiva restaureringsåtgärder var några av Marins centrala punkter.

– Finland har ansett det vara viktigt att åtgärderna för förbättring av naturens tillstånd i första hand bygger på markägarnas frivillighet.

Och det tydligaste löftet till Centerns väljare:

– Finland har beviljats en exklusiv flexibilitet i kraven på restaurering av torvåkrar för att kunna trygga försörjningsberedskapen i fråga om matproduktionen, sa Sanna Marin.

Marin betonade också att skogspolitiken är nationell, en formulering som De Gröna knappast gillade.

– När det gäller skogar har vi konsekvent gått ut med budskapet att skogspolitiken ska omfattas av den nationella beslutanderätten, sa Marin.

Oppositionen förde fram att Finland borde ha gjort som Sverige och direkt konstaterat att förslaget inte hör till EU:s kompetens.

– Sverige lämnade en subsidiaritetsanmärkning även om kostnaderna för dem är mycket lindrigare. Det gjorde Finland inte. Oförlåtligt! sa Sanni Grahn-Laasonen (Saml) som framförde interpellationen i riksdagen.

Centern är nöjd

Regeringspartierna har suttit och filat på formuleringarna i sitt svar på interpellationen tills tisdagskvällen, då Centern äntligen gav det sin välsignelse.

Centern valde att ge en känga åt Samlingspartiets EU-parlamentariker.

– Samtidigt agerar en del av Samlingspartiets EU-parlamentariker kontinuerligt emot Finlands intressen i EU-parlamentet. Förhoppningsvis rättas leden nu äntligen till, sa Centerns Anne Kalmari, som är ordförande för jord- och skogsbruksutskottet.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli Keskustan Metsät kuuluvat meille - keskustelu- ja yleisötilaisuudessa Helsingissä 9. marraskuuta 2022, Kallin vierellä maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (takana) sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (edessä).
Bildtext Centerns gruppordförande Eeva Kalli var nöjd med regeringens svar och betonade samarbete över oppositionsgränserna på Centerns skogsevenemang som hölls strax innan debatten.
Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

SFP:s Anders Norrback betonade markägarnas intressen och åtgärdernas frivillighet.

– Vi bör även se till att den grundlagstryggade äganderätten alltid respekteras. Exempelvis har de frivilliga Metso- och Helmi-programmen varit mycket framgångsrika när det kommer till att trygga biologisk mångfald, samtidigt som de respekterat äganderätten.

De Grönas Atte Harjanne kritiserade oppositionspartierna och speciellt Samlingspartiet för hyckleri när det kommer till miljöfrågor och räknade upp klimatlöften från oppositionspartiernas egna partiprogram.

Vihreiden Atte Harjanne eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 9. marraskuuta 2022.
Bildtext De Grönas gruppordförande Atte Harjanne kritiserade oppositionspartierna för att tala emot klimatformuleringarna i sina egna partiprogram.
Bild: Pekka Tynell / Yle

– Det är förvirrande att oppositionen har gjort en interpellation där den anklagar regeringen för att agera enligt sina egna principer, sa Harjanne.

Omröstningen om regeringens förtroende sker på fredag. Dagens interpellation är den tolfte som gjorts under regeringen Marin.

Finlands slutliga linje i återställningsfrågan bestäms i riksdagens stora utskott inom några veckor. Den första diskussionen i EU på ministernivå förs i miljörådet i december.