Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

EU vill stöda gödselindustrin med 500 miljoner euro – ska säkerställa tillgången på konstgödsel till rimliga priser

Konstgödsel tas upp ur en påse av en handskbeklädd hand
Bildtext Konstgödsel är dyr vara – så dyr att bönder funderar på att lägga ner produktionen.
Bild: Erik Vierkens / Yle

För att åtgärda Ukrainakrigets negativa konsekvenserna på livsmedelsförsörjningen och matpriserna kommer EU-kommissionen nu med en rad åtgärder.

Bland annat ges ett stödpaket på 500 miljoner euro till gödselproducenterna som drabbats av högre produktionskostnader som högre gaspriser.

Också krisdrabbade jordbrukare skall stödjas för att säkerställa försörjningen inom EU, men detta skall ske genom en tillfällig krisram som kommissionen föreslagit.

Priserna på och leveranserna av gödselmedel till jordbrukare kommer att övervakas för att se till att utsikterna för EU:s skördar inte äventyras.

Stödet borde övervakas

Max Schulman spannmålsombudsman vid den finska lantbruksproducentorganisationen MTK förstår att det nu är viktigt att säkerställa konstgödseltillverkningen men ifrågasätter ett direkt stöd:

– Ett direkt stöd brukar inte hjälpa så mycket utan det brukar synas i industrins resultat. Och de resultaten är ju nu skyhöga.

Resultaten är ju nu skyhöga

― Max Schulman, spannmålsombudsman, MTK

Frågan är varifrån pengarna kommer att tas. Max Schulman säger att stödet borde övervakas så att pengarna också används för hela för matkedjan och därmed kan komma konsumenterna till godo.

EU- kommissionen säger också att medlemsländerna kan tillhandahålla ytterligare stöd till jordbrukare. Kommissionen vill prioritera stöd till jordbrukare som arbetar med hållbara metoder. Några summor nämns ändå inte i kommissionens åtgärdspaket.

MTK:s spannmålsexpert Max Schulman står på en åker iklädd en neongul rock.
Bildtext Max Shulman är kritisk, men också försiktigt hoppfull till kommissionens förslag.
Bild: Mimmi Nietula / Yle

Max Schulman är ändå nöjd över att EU-kommissionen nu för fram vikten av att kunna spara konstgödsel och att effektivare använda konstgödsel.

Alla aktörer ska nu få vara med

Dessutom har EU-kommissionen nu inrättat ett slags råd med alla aktörer inom matkedjan för att grundligt kunna kartlägga risker och sårbarheter i livsmedelskedjan.

– Det här är viktigt så att kommissionen lär sig allt om gödselmarknaden.

Maten och gödselspelet - Spela upp på Arenan