Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Lagen om upphovsrätt omfattar inte AI-genererad konst – illustratör Maija Hurme hoppas på klara spelregler

Från 2022
En bild av CAta Portin gjord med Deep Dream.
Bildtext Bild av Cata Portin gjord med Deep Dream.
Bild: Cata Portin

Artificiell intelligens kan utnyttja vilken konst som helst för att generera ny konst, vilket konstnärer i dagens läge inte kan skydda sig mot. I värsta fall kan det leda till förlorade arbetstillfällen.

För en dryg månad sedan började Maija Hurmes kolleger dela med sig av länkar gällande konst genererad av AI. I början verkade det kanske inte så farligt.

Hurme är illustratör, författare, nyhetsgrafiker och ordförande för Illustratörerna i Finland.

– Först tänkte jag att det här kanske går över, men ju mer jag började sätta in mig i saken desto oroligare blev jag över vad det kan göra med branschen.

Det man ser i ett konstnärskap är ju hela paketet och om det kan sättas i en mixer som pruttar ut något som lite liknar något man själv kunde ha skapat är det obehagligt.

Maija Hurme

Kollegial respekt hindrar kopiering

Hurme säger att det bland kollegor alltid funnits en stor respekt gentemot andras arbete, det är klart att man kan bli inspirerad av andra och också kopiera, men i så fall är det enbart i inlärningssyfte.

– Man gör det för att lära sig till exempel en teknik och sedan skapa något eget, men man är mycket noga med att inte göra samma som andra gör.

Hurme menar att den kollegiala respekten som finns bland konstnärer inte nödvändigtvis finns bland alla nya AI-användare. De behöver inte heller skydda sitt eget namn som konstnärer.

– Personer som inte kommer från konstvärlden själva och inte är en del av sammanhanget, där man tillsammans ser till att konsten mår bra, kan utgöra en risk. De har inget att förlora på att skapa konst som liknar någon annan konstnärs konst, det kan till och med vara motivet bakom att göra ett verk.

AI-generatorerna fungerar som så att man förutom olika instruktioner om önskat motiv och teknik kan mata in en konstnärs namn och meddela att man vill ha konst i just den konstnärens stil. Hurme ger som exempel en musikvideo i David Hockneys stil.

Illustratörer kan förlora jobb

Numera finns det AI-genererade romaner men än så länge är de kanske inte särskilt högkvalitativa. När det gäller konst kan AI däremot redan nu producera på hög nivå. Åtminstone för ett otränat öga ser många bilder proffsiga ut.

– Det är då man börjar fundera vad nästa steg är, kommer AI att göra illustratörens jobb ännu svårare? Vi är redan nu en pressad yrkesgrupp som förlorat jobbtillfällen på grund av exempelvis bildbankerna som media gärna använder sig av.

Det finns en mängd olika generatorer och det kommer fler, Midjourney är kanske den mest populära just nu. Generatorerna använder sig av databaser med stora mängder bilder hämtade från internet och användaren kan gå in och med några kommandon berätta vad som önskas.

Maija Hurmes bilder finns ännu inte vad hon själv vet i någon av de här databaserna. Det finns sajter där man kan kolla upp sådant, till exempel spawning.ai, däremot vill Hurme inte gå till själva AI-programmen och söka efter sig själv och på så sätt kanske låta systemet veta att hon finns.

Porträtt av Maija Hurme.
Bildtext Maija Hurme hoppas på klara spelregler gällande användning av AI-genererad konst.
Bild: Laura Mendelin

Äger inte rätten till sin stil

För några veckor sedan postade Hurme på sitt instagramkonto ett upprop som andra illustratörer gärna också får använda sig av. Hon skriver att hon inte vill vara med i bildbankerna och att ifall hon redan är med så vill hon att man tar bort hennes namn och bilder. Hurme skriver också att hennes konst är så mycket mer än själva bilderna. I konsten finns hennes liv, alla upplevelser hon varit med om från barndomen till nuet.

Inget av företagen som Hurme taggade har svarat och med e-post har hon inte heller nått fram. Hurme har hört att andra haft liknande upplevelser. Företagen bakom generatorerna svarar helt enkelt inte.

Det problematiska är att en konstnär inte själv äger rätten till sin stil. Upphovsrätten som den ser ut idag skyddar däremot mot rena plagiat av enskilda bilder sjuttio år efter konstnärens död.

– Jag kan förstås förstå att det kan vara roligt att leka med AI-generatorer, men det blir problematiskt när de nya bilderna används kommersiellt.

– Man sätter ju ner sin själ i all sin konst. Det man ser i ett konstnärskap är ju hela paketet och om det kan sättas i en mixer som pruttar ut något som lite liknar något man själv kunde ha skapat är det obehagligt. Det kan ha en stor skada för ett konstnärskap.

Greg Rutkowski, som är ett känt namn när det kommer till fantasy och spel, har framfört samma kritik. Hans namn är bland de mest populära när det kommer till AI-genererad konst och han märkte att människor inte kunde se skillnad på konsten gjord av AI och av honom.

Hurme säger att AI på ett sätt tar bort hela glädjen med skapandet.

– Det är ju ofta en lång process av att idea, skissa och göra en genomtänkt bild, men allt det här faller bort. På några sekunder får du en bild. På något sätt hoppas jag att folk tappar intresset för det, det känns kanske inte så fint med en bild som man vet att det bara ligger några sekunder av arbete bakom.

Hoppas på time out

På frågan om vad Hurme hoppas på är svaret en ordentlig time out och tid för diskussion mellan olika länders konstnärsorganisationer och företagen som äger AI-programmen. Det behövs en process där man sätter nya spelregler. Upphovsrättslagstiftningen i hela världen känner ännu inte till AI-genererad konst och det behövs en uppdatering.

– Det finns säkert en plats för AI på något sätt men vi måste komma överens om spelreglerna.

Hurme tänker att det borde fungera som så att den som vill får ge sitt samtycke till att ens bilder kan användas, alltså ”opt in”, eller alternativt ”opt out” vilket skulle betyda att man inte vill vara med.

– Men att göra ”opt out” till alla nuvarande och framtida företag är alldeles för besvärligt och problematiskt ur rättsskyddssynpunkt. När läget nu är att databaserna redan finns och generatorerna rullar på, kunde det kanske fungera genom att en organisation kunde erbjuda ”opt out” till alla generatorer och sedan övervaka att det efterföljs.

Man måste också komma överens om hur man kan kompensera för arbete som redan gjorts på upphovsrättsskyddat material.

Hurme tror ändå inte att AI kommer att få konstnärer att sluta skapa.

– Människan kommer alltid att vilja skapa, men det här kan i värsta fall leda till ännu färre möjligheter för konstnärer att leva på sitt konstnärskap.

Porträtt av Cata Portin.
Bildtext Cata Portin följer noga med utvecklingen kring AI.
Bild: Cata Portin

Utvecklingen explosionsartad

Cata Portin arbetar som bildjournalist och är även bildkonstnär och har länge intresserat sig för samverkan mellan teknologi och konst. Redan för två år sedan skrev hon sin pro gradu om AI-assisterad konst.

– Under de senaste åren har tekniken gått explosionsartat framåt, det är roligt att följa med utvecklingen.

Portin har testat AI för att själv få reda på vilka möjligheter AI erbjuder.

– Det är väldigt noga hur man skriver in sina prompter, det vill säga instruktioner. Jag skrev mycket och det tog lång tid att få det exakt som jag önskade.

Portin är inte intresserad av att härma någon annan konstnärs stil, utan vill snarare leka med sin egen stil.

– Jag ville att bilderna skulle se ut som något som jag kunde ha tagit. I AI-arbetet jag gjorde med författare till Bokextra skrev jag in saker som ”hyperrealistisk” och ”fotorealistisk”. Jag fick arbeta en hel del med att hitta de rätta prompterna för att till exempel få fram motivet och ljussättningen på önskvärt sätt.

Hela processen var mycket tidskrävande och Portin hade kommit både lättare och snabbare undan ifall hon faktiskt hade fotograferat bilderna själv.

– För mig är det inte bara slutprodukten utan hela den konstnärliga processen som blev konstverket, säger Portin som noga kommer att följa med utvecklingen med AI i framtiden.

Portin förstår Hurmes farhågor och tänker att det vore fint ifall artister i framtiden på något sätt kunde skriva in i sina verks metadata ifall de inte vill att bildernas skall användas av AI.