Hoppa till huvudinnehåll

Politik

En av dem tar över efter Sture Fjäder – båda lovar mer öppenhet inom Akava

En delad bild med Maria Löfgren i halvbild till vänster och Jari Jokinen i halvbild till höger.
Bildtext Maria Löfgren eller Jari Jokinen, en av dem blir ny ordförande för centralorganisation för akademiker, Akava, på måndag.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Jari Jokinen och Maria Löfgren betonar diskussion och transparens inom Akava. Löfgren kan bli organisationens första kvinnliga ordförande.

När akademikernas centralorganisation Akava väljer ny ordförande på måndagseftermiddagen kan allt hända. Kampen är jämn mellan de två ordförandekandidaterna och flera medlemsförbund har valt att inte tillkännage vem de röstar på.

Utgående från de Akavamedlemmar som redan avslöjat sina röster ser det ut som om Maria Löfgren har snäppet fler röster. Löfgren är verksamhetsledare vid Förhandlingsorganisationen för den offentliga sektorns utbildade FOSU.

Men spelet är som sagt inte avgjort ännu. Jari Jokinen, ordförande för Teknikens akademiker TEK, har nästan lika stor chans att bli vald.

Jari Jokinen i halvbild, ler mot kameran.
Bildtext Jari Jokinen vill förbättra diskussionskulturen på Akava.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Jari Jokinen, ordförande för Teknikens akademiker TEK

Om du blir vald till ordförande för Akava, hurdant förändringsarbete vill du göra inom organisationen?

– Jag vill öka förtroendet mellan medlemsförbunden och förbättra diskussionskulturen. Jag tror mycket på att man genom öppen diskussion har möjlighet att både öka förtroendet och beakta olika medlemsföreningars åsikter.

– Jag har besökt över 20 medlemsföreningars styrelser och känt att speciellt de små organisationerna inte blivit hörda. Det vill jag förändra.

Unga har allt svårare att orka i arbetslivet och de förväntas jobba allt längre innan pensionen. Hur ska Akava se till att vi har arbetskraft också i framtiden?

– Först och främst måste vi lyssna på de unga och ta dem på allvar. Coronatiden har ökat oron bland studerande och påverkat orken att studera. Den psykiska ohälsan har ökat och ju tidigare vi hjälper unga desto bättre. När det gäller arbetslivet måste vi utveckla vår lagstiftning så att vi bättre kan identifiera utmaningar kring mental hälsa.

– Jag anser att vi pratat väldigt lite om problem kring mental hälsa trots att det är en av de främsta orsakerna att gå i för tidig pension. Vi måste ta det här problemet på allvar.

Arbetsmarknaden är i ett brytningsskede, hur skulle du vilja se att arbetsmarknadsförhandlingarna förändras i framtiden? Vilka hotbilder finns?

– Först vill jag säga att det inte ser så illa ut. TEK:s medlemsantal har ökat och studerandemedlemmarna har också ökat ganska mycket de senaste åren. Den största hotbilden är att arbetsgivare och arbetstagare skulle börja ingå egna avtal om villkoren på arbetsmarknaden, det skulle leda till kaos. Akava kan inte ensamt besluta hur förhandlingarna ska se ut i framtiden, vi måste ha en gemensam åsikt med de andra arbetsmarknadsparterna. Jag tror att vi kommer att se olika lösningar i de olika sektorerna också i framtiden, men samtidigt måste vi se till att kontakten mellan de olika parterna är aktiv.

Ordförandekampen är fortfarande helt öppen. Hur känner du inför måndagens möte?

– Jag känner mig väldigt lugn. Nu tänker jag på vad jag ska laga för mat till min familj på veckoslutet. Det har varit en lång kampanj och vi har pratat så mycket med olika aktörer inom olika sektorer, att jag litar på att den bästa vinner. Och den kommer jag att stödja, är det då jag eller Maria.

Maria Löfgren, verksamhetsledare JUKO.
Bildtext Maria Löfgren säger att arbetarskyddslagen behöver en totalreform, så människor orkar i arbetslivet.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Maria Löfgren, verksamhetsledare för Förhandlingsorganisationen för den offentliga sektorns utbildade, FOSU

Om du blir vald till ordförande för Akava, hurdant förändringsarbete vill du göra inom organisationen?

– Akava har 36 medlemsförbund och det är viktigt att förbundet betjänar dem alla och att alla personmedlemmar har nytta av Akava under sina yrkesbanor. Om jag blir vald ska jag öka samarbetet och dialogen inom Akava, alla medlemsföreningar ska ha möjlighet att bli hörda och påverka beslutsfattandet. Samarbete med de andra centralorganisationerna är också viktigt och det vill jag försöka förbättra.

– Jag tror att det nu är tid för mer öppenhet och transparens inom Akava.

Unga har allt svårare att orka i arbetslivet och de förväntas jobba allt längre innan pensionen. Hur ska Akava se till att vi har arbetskraft också i framtiden?

– Det är nödvändigt att prioritera barn och unga, vi måste vara färdiga att investera i dem. De måste få tillräckligt med stöd från dagis till högskoleexamen, såsom elevvård och studenthälsovård. Men socialvården, rehabilitering och mentalvårdstjänster måste också säkerställas.

– Inom arbetslivet behövs det mer psykosocialt arbetarskydd, genom att kontrollera den psykosociala belastningen och främja det psykiska välbefinnandet kan vi bidra till arbetsförmågan och till att människor stannar kvar i arbetslivet. Vi behöver alltså en totalreform av arbetarskyddslagen.

– På grund av demografin i Finland behövs det också mer arbets- och kompetensrelaterad invandring. Vi måste ha mindre byråkrati, färre utmaningar samt bättre och snabbare integration för hela familjen.

Arbetsmarknaden är i ett brytningsskede, hur skulle du vilja se att arbetsmarknadsförhandlingarna förändras i framtiden? Vilka hotbilder finns?

– Jag tror att vi alla vill ha mindre konflikter och mer stabilitet. Läget nu är mycket komplicerat och ingen vet vad som händer i framtiden. Vi saknar en dialog och ett förtroende mellan den privata och den offentliga sektorn men också mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan branscherna. Jag tror att arbetsmarknadsparterna har nyckeln till det här låset och vi måste använda den, annars ser vi ännu fler konflikter i framtiden.

– Jag är säker på att det är möjligt att hitta ett sätt att kombinera köpkraft och konkurrenskraft och att kombinera allmänbindande och lokala avtal. Lösningen är diskussion och dialog mellan arbetsmarknadsparterna, inte beslutsfattarna. Vi har nyckeln och vi ska inte ge den till politikerna.

Ordförandekampen är fortfarande helt öppen. Hur känner du inför måndagens möte?

– Jag tror att vad som än händer så blir det bra. Om jag blir vald är jag väldigt glad, men jag stöder också Jokinen om han blir vald.

Akava håller sitt förbundsmöte på måndag efter lunch.