Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasapappor äter frukost och snackar föräldraskap: “Det behövs en kravlös plats där man får tala om sin papparoll”

Två män står i en restaurangmiljö och ser rakt in i kameran.
Bildtext Johan Sjöberg och Kristoffer Wörlund är glada över möjligheten att samlas över frukost för att diskutera familjefrågor och hur det är att vara pappa idag.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Folkhälsan satsar starkt på pappornas möjligheter att både ta och ges plats i sin föräldraroll. Konceptet med ”papparum” utökas nu med verksamhet också i Vasa.

Borden fylls upp redan vid åttatiden på fredagsmorgonen, då Vasapapporna samlas till sin regelbundna fredagsfrukost. Folkhälsans forum för fäder har närmast blivit en institution som ett fyrtiotal pappor brukar besöka. Tröskeln är låg och diskussionerna varierar. Men minsta gemensamma nämnare är alltid föräldraskap och engagemanget i barnen.

Tomislav Krstevski är projektkoordinator för jämlikt föräldraskap på Folkhälsan och har tagit över stafettpinnen att arrangera frukostarna. Han ser att det finns ett stort behov för män att få samlas och prata om allt som berör familjelivet och livet i stort.

– Pappor i allmänhet har svårare att tala om känslor, så det är väldigt viktigt att det finns ett forum där man känner sig delaktig och får diskutera hur man kan få stöd i vardagen, säger Krstevski.

Även om familjernas situationer varierar och föräldraskapet hela tiden får söka sina former, finns det något Krstevski upplevt att förenar papporna.

– Många upplever att de ibland blir klassade som andrahandsförälder. Men det gäller för pappor att våga ta plats, men så krävs det också att mammorna vågar släppa greppet en aning, säger han.

Att vi talar allt mera om jämlikt föräldraskap, gör att vi har en större förståelse för ansvarsfördelning, åtminstone i princip. Vidare säger Tomislav Krstevski att pappor tar mera ansvar för barnen idag, än vad fallet var för ett par generationer sedan.

En man och en kvinna sitter i varsin fotölj och samtalar
Bildtext Tomislav Krstevski och Maria Lindell på Folkhälsan ser att papporna behöver forum för att kravlöst samlas och diskutera föräldraskapets möjligheter och utmaningar.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Mamman är ändå den förälder som oftast hamnar i fokus speciellt under graviditeten och babytiden, men även fädernas roll är viktig också under den tiden, understryker Krstevski.

Frukost utmärkt forum för samvaro

Papporna som slutit upp denna fredag, är redan ett rätt sammansvetsat gäng, där diskussionen flyter på runt borden. Flera av deltagarna har varit aktiva i nätverket ett tag och samtalsämnena varierar, beroende på läget hemma och vad som upplevs som aktuellt med de egna barnen för tillfället.

En av deltagarna, Peter Siegfrids, är glad över att det ordnas en träffpunkt för pappor, då mammorna klassiskt sett har många sammanhang de umgås i.

– Jag tror man behöver vara lite mera aktiv som pappa för att hitta de här nätverkan och forumen, för det är annars lätt att man som pappa blir lite på sidan om, säger Siegfrids.

Själv är han också med i en diskussionsgrupp på sociala medier, där han har kontakt med ett gäng pappor, där teman om föräldraskap också avhandlas.

Trebarnspappan Johan Sjöberg uppskattar att Folkhälsan satsar på pappornas välbefinnande. Själv ser han att han får stöd och uppmuntran genom nätverket, då man kan utbyta tips och idéer både kring aktiviteter med barnen och ventilera utmaningar i uppfostran.

– Det är fint att höra andra pappor som kan ge förslag på vart man kan ta barnen på olika aktiviteter, om man själv tycker det är svårt att lyckas locka med barnen ut, ifall de hellre fastnar framför skärmarna, säger Sjöberg.

Också Kristoffer Wörlund uppskattar den kravlösa samvaron som frukostarna medför.

– Jag tycker det är fint med ett ställe där man kan umgås och skratta och tala allvar emellan. Som människa vill man jämföra lite med andra, att hur har ni det där hemma och hur har ni löst det här, säger Wörlund.

Både från Folkhälsans sida och papporna på frukosten upplever att förändringarna i samhället ger fäderna en ny roll.

– Nog har jag förstått att tidigare var det mera uppdelat vad som hörde till mammarollen och vad till papparollen, så nog har uppgifterna mera flutit samman, säger Wörlund.

Papparummen blir allt fler

På måndag börjar Folkhälsan i Vasa också med diskussionskvällar för fäder. De så kallade papparummen är redan ett beprövat koncept på flera håll i Svenskfinland. Bland annat i Borgå, Helsingfors, Närpes och Jakobstad har man redan motsvarande verksamhet. Under sammankomster får man under ledning gå igenom olika tematik som diskuteras i grupp.

En man i svart pikétröja står i en restaurangmiljö
Bildtext Peter Siegfrids upplever att papparollen har fått en ny karaktär med en ny generation. Nu flyter mamma- och papparollen ihop på ett annat sätt, vilket man behöver hitta lösningar för i den egna familjen.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Ämnena kan variera från en vision om sitt eget föräldraskap, till mera praktiska saker som ekonomi och ansvarsfördelning. Tanken är att inom ramen för ordnad verksamhet få verktyg för att bättre axla ansvaret som pappa, säger Maria Lindell som är projektledare för jämställt föräldraskap på Folkhälsan.

– Vi tänkte först rikta oss till fäder till barn mellan noll och sex år, men insåg snabbt att det finns behov också bland fäder till exempelvis tonåringar, men också blivande pappor, säger Lindell.

Hon understryker styrkan i en mångfald av föräldrar. Dels öppnar det upp förståelsen för att man inte är ensam som funderar på samma frågor. Verktygen som papparummen erbjuder kan också hjälpa papporna att finna lösningar som fungerar för just deras familj.

– Det är viktigt att också fäderna får känna sig delaktiga i barnens angelägenheter i alla faser. Så det är något vi har som målsättning eller vision för de här verkstäderna, säger Maria Lindell.

Utbrändhet vanligt bland föräldrar

Hon är glad över att samhället har blivit mera lyhört för pappornas behov att höras och bli inkluderade. Inställningen till fäder har ändrat och förbättrats bland annat i lagstiftningen och på många arbetsplatser, men det finns fortfarande mycket att göra.

– Vi har en utbredd utbrändhet bland föräldrar, speciellt under den tiden då barnen är små och man kanske bygger hus samtidigt som man ska jobba heltid. Så den här känslan av otillräcklighet är verkligt påtaglig hos många föräldrar, både mammor och pappor, säger Lindell.

Hon understryker ändå att det finns mycket som kan göras för att underlätta läget. Det är ett delat ansvar där alla behöver bidra för att nå förbättringar. Och på Folkhälsan hoppas man att den nya verksamheten med papparum ska bidra till en större förståelse för rollfördelningen i hemmet som ska kunna bespara familjerna från allt för mycket friktion och skapa bättre samförstånd bland föräldrarna.

– Men mycket har hänt, och jag tycker nog att pappor idag vill vara verkligt närvarande med sina barn. Inte bara så att man skjutsar till träningar och sånt, utan att man faktiskt tar till vara tiden och är närvarande med barnen, säger Maria Lindell.

Diskussion om artikeln