Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen går emot Korsholms kommuns utlåtande i omtvistat vägprojekt – en bit av riksväg 3 ska dras söder om Helsingby

Karta över det nya alternativet för riksväg 3.
Bildtext Karta över det nya alternativet för riksväg 3.
Bild: NTM-centralen i Södra Österbotten

Tre huvudalternativ har funnits för förbättringsprojektet av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. Kommunerna ville ha det andra, men NTM-centralen valde det tredje. Kommundirektören i Korsholm är ändå inte förvånad.

Bland Helsingbyborna har åsikterna gått isär om alternativen och en del är nu nöjda medan andra känner att man inte lyssnat på dem.

På torsdagsmorgonen meddelade NTM-centralen att de valt alternativ för det omtvistade förbättringsprojektet av riksväg 3, mellan Helsingby och Laihela. Det vill säga sträckan som kommer efter att motorvägen från Vasa tar slut.

Vägen ska bli fyrfilig med mitträcke, bullerskydd och planskilda anslutningar.

Till en början fanns det två huvudalternativ. Det första var en breddning av den befintliga vägen och det andra var en ny dragning söder om den nuvarande vägen ända fram till Hulmi eller Laihela.

NTM-centralen valde till sist ändå ett tredje alternativ, som kom till i ett senare skede, nämligen 3a.

Anders Östergård, direktör för trafik och infrastruktur på NTM-centralen i Södra Österbotten.
Bildtext Med alternativ 3a hålls byn enhetlig säger Anders Östergård på NTM -centralen.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

– Alternativ 3a stack ut för att det går söder om Helsingby by, så att byn hålls enhetlig. Det fanns ett alternativ (1) också mitt igenom byn, men du kan föreställa dig hur det blir om man bygger en väg i stil med Smedsby omfartsväg med bullerskydd omkring – det skulle klyva byn, säger vägdirektör Anders Östergård på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Orsaken till att en förbättring av riksväg 3 överhuvudtaget planeras är bland annat att trafikmängden från Vasa mot Laihelahållet ökar. Och man vill täcka trafikens behov i framtiden på ett säkert sätt och bemöta de kriterier som finns på vägen som är en klass -1 huvudväg.

Kritiserade alternativ

Som alltid när nya vägar ska dras eller breddas väcker det en både kritik och oro bland dem som bor i närheten. Så också nu. Både i Laihela och i Helsingby samlades namnunderskrifter för att NTM-centralen skulle välja alternativ 2a.

Helsingby bon Nils Nygård var den som samlade in underskrifter i Helsingby, totalt omkring 75 underskrifter. Han är förvånad att NTM-centralen inte lyssnade på dem.

– Det är en stor överraskning att man lämnar 2a-alternativet, som vi anser är det bästa. Båda kommunerna (Korsholm och Laihela) gick också in för samma alternativ. Att man kör över deras åsikter är ganska förvånande, säger Nygård.

Han säger att 3a alternativet visserligen är bättre än det första alternativet – att bredda hela den befintliga sträckan som går igenom byn – men påpekar att alternativet ändå kommer att ändra byns karaktär.

– Det skär av och ändrar väldigt mycket. När det blir en väg med mitträcke kommer man inte över vägen, utan man måste åka via tunnlar eller broar.

Olika åsikter bland Helsingby borna

Helsingby borna är ändå inte alla samstämmiga, åsikterna om vilket alternativ som är det bästa varierar bland annat beroende på var man bor. Jan Lång hade helst sett att man valt alternativ 1, men är nöjd med 3a.

– Att bredda den befintliga vägen tyckte jag skulle ha varit bättre, men det är väl kanske det nästbästa alternativet det här.

– Det andra alternativet skulle ha tagit ganska mycket jordbruksmark och kommit ganska nära där jag bor, så därför tycker jag det här passar bättre. För min del är det ett helt okej alternativ, säger Lång.

Oenigheter även inom kommunen

Även inom Korsholms kommun har åsikterna gått isär. Samhällsbyggnadsutskottet konstaterade till exempel att alternativ 3a är det bästa, medan kommunstyrelsen i sin tur strök det alternativet och istället lyfte fram alternativ 2a i kommunens utlåtande. Vilket även Laihelas kommunstyrelse gjorde.

Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran.
Bildtext Kommundirektör Rurik Ahlberg är inte förvånad över dragningen av vägen.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Att NTM-centralen nu går emot Korsholms utlåtande förvånar inte kommundirektör Rurik Ahlberg.

– Inte är jag helt förvånad över den här dragningen när man läser kommunens utlåtande. Vi har till exempel tagit upp att man vill att vägen ska gå söder om nuvarande sträckning i Helsingby, vilket man följt. Och att det ska finnas en smidig förbindelse från Rimalvägen upp till riksväg 3, det lydde man också. Men till alla delar har man inte kommit till mötes, konstaterar Ahlberg.

Vad har kommunen för möjligheter att påverka planerna nu och vad kommer man att göra?

– Vi får se vilken diskussioner vi kommer att ha i kommunen. Utlåtandet kom först idag (torsdag) och vi har inte hunnit se på de juridiska möjligheterna. Men en snabb reflektion är att det inte är helt förvånande att man föreslår den här dragningen. Vi ska smaka på den saken, säger Ahlberg.

”Vi ska ta beslut på fakta och utredningar och inte subjektiva åsikter”

Östergård säger att de lyssnat på de åsikter som både kommun och invånare fört fram.

– Så klart har vi lyssnat på dem, men vi ska ta beslut på fakta och utredningar och inte på subjektiva åsikter. Och vi bedömde att alternativ 2 inte var lika bra. Trafikmässigt och också lönsamhetsmässigt, säger Östergård.

Östergård säger också att en fördel med alternativ 3a är att det kan göras i etapper och inte behöver byggas allt på en gång.

– Vi talar om totalkostnader på omkring 120 miljoner euro. Det kan vara svårt att få loss en så stor summa på en gång, men nu kan vi bygga i etapper. Och det är alltid mycket troligare att man kan lyfta finansiering för en första etapp.

Byggstarten långt in i framtiden

Det kan ändå dröja ganska länge innan man sätter första spaden i jorden. Enligt Östergård är 10-15 år en optimistisk tidsplan.

– Det här är bara utredningsplansskedet, sen ska det göras en vägplan och så ska finansiering fixas. Det kan ta många år innan det blir en byggstart, ens för första etappen, tror Östergård.

Ett planutkast för projektet tror Östergård kan presenteras om ett år, hösten 2023. Då kommer det också vara möjligt att ge respons på planerna.

Även om alternativet är spikat, säger Östergård att byggstarten är så långt in i framtiden att mycket kan ändras.

– Man vet inte, det kan hända saker som ändrar på trafikmängden och hur vi rör på oss. Det kan hända saker som gör att man måste bedöma saker på nytt enligt den situation och världsläge man befinner sig när det är dags att börja bygga. Men med den infon vi har i dag så är det det här alternativet som också kommer reserveras i landskapsplanen.

Nils Nygård, och de bybor han pratat med, kommer följa med utvecklingen och försöka påverka om möjligt.

– Det är klart att vi försöker göra vad vi kan när vi får mer information om det som nu planeras, säger han.

Diskussion om artikeln