Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sparken via Whatsapp sista spiken – medlemmar i Tehy vittnar om skräckvälde inom facket och kritiserar användning av intensivvård som strejkvapen

Bildkollage med Tehy-medlemmen Kim Berg till vänster, Tehys ordförande Millariikka Rytkönen i mitten och Tehys medlem Kirsi Lehtimäki till höger..
Bildtext Konflikterna inom vårdfacket Tehy har personifierats i socialdemokraterna Kim Berg (till vänster) och Kirsi Lehtimäki (till höger). Mellan dem Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.
Bild: Silja Viitala / Yle, Jussi Koivunoro / Yle, Juha-Petri Koponen / Yle

Fackligt aktiva som Yle har talat med uppger att det finns en tystnadskultur inom Tehy och säger att oliktänkare tystas ner. Ordförande Millariikka Rytkönen är upptagen och kommenterar inte kritiken.

Det har gått en månad sedan lönetvisten inom vården fick sin lösning, men inom vårdfacket Tehy pyr det fortfarande. För fackförbundet har den nio månader långa arbetskonflikten varit mer slitsam än man har visat utåt.

Internt har det uppstått osämja i synnerhet kring hotet om strejker på intensivvårdsavdelningar, otydlig kommunikation om de löneförhöjningar man har kommit överens om och om att kritiska röster inom Tehys fullmäktige tystas ner.

Missnöjet blev mer allmänt känt utanför facket när Kim Berg och Kirsi Lehtimäki, som båda har varit aktiva inom Tehy i flera år, för två veckor sedan blev uteslutna ur Tehys största fullmäktigegrupp, vilket Iltalehti var först med att rapportera om.

Kim Berg från Vasa är riksdagsledamot för SDP och hans partikamrat Lehtimäki, som är ordförande för stadsstyrelsen i Heinola, är båda erfarna medlemmar i Tehy och har haft förtroendeuppdrag på riksnivå i olika sammanhang.

De fick besked om att de uteslutits ur Tehys fullmäktigegrupp Yhdessä eteenpäin (ung. Framåt tillsammans på svenska) i gruppens Whatsapp. Yle Uutiset har sett meddelandet.

Tehy och Super demonstrerar nedan riksdagshusets trappa en regnig dag i steptember. Bakom demonstranterna på andra sidan Mannerheimvägen står Helsingfors centrumbibliotek Ode och Musikhuset.
Bildtext Kim Berg representerade både riksdagen och Tehy i vårdkonflikten. Här demonstrerar vårdfacken Tehy och Super utanför riksdagshuset i september mot det de kallade för en lag om tvångsarbete. Arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

Kritik hade riktats mot Kim Berg och Kirsi Lehtimäki innan de fick sparken ur gruppen.

Berg hade kritiserats för att han i motsats till vad han uppgett på förhand i mitten av september röstade för den omtvistade patientsäkerhetslagen i riksdagen. Lehtimäki kritiserade i sin tur Tehys ordförande Millariikka Rytkönen i en intervju för Uutissuomalainen i början av oktober och det såg många inom Tehy som ett svek.

Men det sätt som de två fick kicken ur fullmäktigegruppen har irriterat många inom Tehy och fått dem att undra hur det riktigt står till inom facket.

Skyddsarbete en känslig fråga

För den här artikeln har Yle Uutiset tagit kontakt med sammanlagt 17 personer som är aktiva inom Tehy eller på annat sätt har följt med arbetskonflikten inom vårdbranschen på nära håll. Av dem gick nio med på att kommentera atmosfären inom Tehy under eget namn och två anonymt. Sex personer tackade nej till att bli intervjuade.

En del beskriver klimatet inom fackorganisationen som eldfängt. Vissa talar om en atmosfär som präglas av rädsla, en säger att mentaliteten är som i Nordkorea, medan en annan jämför stämningen i Tehy med en religiös sekt.

De två anonyma källorna säger att Tehys ordförande Millariikka Rytkönen inte tål kritik. De uttalar sig anonymt eftersom de inte vill äventyra sin ställning.

Millariikka Rytkönen tittar åt sidan.
Bildtext Tehys ordförande Millariikka Rytkönen svarar inte på Yles frågor.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Yle bad på onsdag eftermiddag Rytkönen kommentera atmosfären inom organisationen och den kritik som riktas mot henne. Ordförandens specialmedarbetare Mila Huovinen meddelade Yle att Rytkönen inte har tid att ge en intervju under onsdagen eller torsdagen.

Många av de intervjuade uppger att frågan om skyddsarbete var väldigt viktig. I synnerhet äldre personer inom Tehy var förfärade över att vårdfacken ville pressa fram en överenskommelse genom att hota med strejk på intensivvårdsavdelningar. Man kom inte överens om skyddsarbete, utan vårdfacken vägrade förhandla om det.

Många håller med Berg och Lehtimäki om att hotet om strejk på intensivvårdsavdelningarna tvingade riksdagen att stifta en lag om patientsäkerhet.

Kim Berg
Bildtext Vasabon Kim Berg blev invald i riksdagen 2019. Han är första vice ordförande i Österbottens välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige, medlem i Tehys fullmäktige och styrelsemedlem i STTK.
Bild: Yle / Johanna Ventus

Fullmäktigegruppen tiger

Fullmäktigegruppen Yhdessä eteenpäin har kommit överens om att inte kommentera frågan, säger en av gruppens fyra ledare, Tarja Kanerva.

Gruppmedlemmen Sara Ala-Heikkilä (SDP) känner Kim Berg väl och sitter i samma fullmäktigegrupp som honom i Vasa, men inte heller hon vill kommentera att Berg uteslöts ur Tehys fullmäktigegrupp.

Sari Niemelä, som sitter i en annan grupp inom Tehys fullmäktige, Vapaat vaikuttajat, är förvånad över att gruppen Yhdessä eteenpäin är så enig, med tanke på att i synnerhet Berg har många som stöder honom i gruppen.

Niemelä, som är partipolitiskt obunden, uttrycker förståelse för Bergs beslut att rösta för patientsäkerhetslagen.

– Om arbetskonflikten hade konkretiserats skulle medborgarnas stöd för att förbättra vårdarnas löner och anställningsförhållanden snabbt ha kunnat försvinna, säger hon.

”Kim stod rak i ryggen”

Berg och Lehtimäki får stöd också av Sirkka Penttilä (SDP) från Seinäjoki. Hon har länge varit aktiv inom Tehy och berömmer de två uteslutna medlemmarnas insatser.

– Det är orimligt att de straffades med så hårda åtgärder i gruppen. Kim stod rak i ryggen som riksdagsledamot. Hans uppgift var att rösta precis som han gjorde.

Sirkkka Penttilä har inte heller förståelse för de hårda tagen i konflikten.

– Skyddsarbetsförbudet var inte berättigat. Tidigare var den interna andan inte sådan här. Beslutsfattarna inom Tehy handlade om att samarbeta och grupperna förhandlade tills man kom till ett gemensamt beslut. Inom gruppen borde man ha försökt hitta samförstånd på samma sätt i det här fallet, säger Penttilä.

Tehy ja Super järjestivät mielenosoituksen sateisena perjantaina Helsingissä syyskuussa.
Bildtext I september ordnade vårdfacken Tehy och Super en demonstration mot patientsäkerhetslagen i Helsingfors. Arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

Päivi Kaisla, avdelningsskötare och tidigare medlem i Tehys fullmäktige och gruppen Yhdessä eteenpäin, tar fasta på hur Kim Berg och Kirsi Lehtimäki utesluts ur gruppen.

– Inte meddelar man folk sådant här via Whatsapp. I en demokrati måste man också kunna vara kritisk och ha en annan åsikt.

Hon beskriver också skyddsarbetsförbudet för intensivvårdsavdelningar som en hård och radikal metod. Sådant har man inte gjort tidigare.

”Jag har skämts många gånger”

Att det var annorlunda förr vittnar också Maija Anttila (SDP) om. Hon var med och grundade gruppen Yhdessä eteenpäin i Tehys ungdom på 1980-talet, bland annat för att föra en värdediskussion inom facket.

Anttila, som är pensionär men fortfarande aktivt följer med vad som händer inom Tehy, är chockad över att Lehtimäki och Berg uteslöts ur fullmäktigegruppen på grund av sina åsikter. Enligt henne handlade riksdagsledamöten Berg etiskt helt rätt.

– Det var upprörande att den allra mest sårbara patientgruppen inte avgränsades utanför strejken. Ingen riksdagsledamot kunde ha röstat mot patientsäkerhetslagen, säger Anttila till Yle Uutiset.

Hon framhåller att patientens säkerhet alltid kommer först och det är något man inte tummar på i någon som helst situation.

Maija Anttila förundrar sig också över hur Tehy har kapat broar till statsministerpartiet.

– Facket ska alltid ha fungerande och sakliga relationer till landets regering och riksdag. Därför är det inte godtagbart att på ett osakligt sätt kritisera landets högsta beslutsfattare.

Anttila påminner om att ett fack som går i strejk alltid ska kunna gå ur strejken med huvudet högt och att det finns ett liv efter strejken.

– Som mångårig socialdemokrat och fackligt aktiv har jag skämts många gånger, säger Anttila.

Inflammerat mellan Tehy och SDP

IIsakki Kiemunki är expert på SDP:s riksdagsgrupps relationer till medier och enligt honom har SDP:s riksdagsledamöter fått en hel del kritik av aktiva inom Tehy.

– Om en riksdagsledamot sköter sin uppgift så att han skyddar människors liv och hälsa och det efter det kommer en ”utrensning”, ja då följer det åtminstone inte socialdemokratiska värderingar, säger Kiemunki.

Han kommenterade i slutet av oktober Iltalehtis artikel om uteslutningen ur fullmäktigegruppen på Twitter: ”Tehy verkar ha inlett en utrensning av oliktänkare. Tråkigt, kortsiktigt och hänsynslöst”.

Kiemunki, som tidigare var kommunikationschef för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, förutspår att kritiken mot Tehys ledning kommer att hårdna när det framgår hur harmoniseringen av lönerna ser ut i regionerna.

– Jag tycker att medlemskåren till många delar blev vilseledd i arbetskonflikten. När de stora löftena börjar förverkligas avslöjas bluffen, säger Kiemunki.

Artikeln är en bearbetad och förkortad översättning av Yle Uutisets Whatsapp-potkut olivat viimeinen niitti – tehyläiset kertovat pelolla johtamisesta järjestössä ja arvostelevat teho-osastojen käyttöä lakkoaseena av Marjo Pirilä.

Du kan kommentera den här artikeln fram till klockan 22 den 11 november 2022.

Diskussion om artikeln