Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskö utreder hur man ska ordna bibliotekstjänsterna

Tre kvinnor går på en tom gata. På vardera sidor syns gamla trähus.
Bild: Yle/Juho Teir

Kaskö stad ska inom den närmaste framtiden fatta beslut om hur bibliotekstjänsterna i staden ska organiseras. Nu efterlyser staden invånarnas åsikter i en enkät.

Stadens bibliotekstjänster fungerar som bäst i begränsat format vid en tillfällig servicepunkt i Bladhska gården.

Staden har haft många och långa avbrott i tjänsterna, trots att de är lagstadgade.

Bildningssektorn i staden efterlyser nu invånarnas och användarnas åsikter om hur man helst önskar att biblioteksservicen i staden ska se ut framöver.