Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Järnvägsstationen i Vasa kan få en perrong till – förutsätter att staden börjar med spårtrafik

Järnvägsspåret ut till Vasklot i Vasa. Bilden tagen vid Wärtsiläs gamla område i Vöråstan.
Bildtext Spåret ut till hamnen går bland annat här intill Wärtsiläs gamla område i Vöråstan.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

I Trafikledsverkets planer för grundrenoveringen av järnvägssträckan mellan Vasa och Seinäjoki finns också en helt ny perrong vid stationen i Vasa. Den blir av om Vasa stad får igång närtrafik mellan hamnen och batterifabriksområdet.

Trafikledsverket planerar alltså grundrenovera sträckan och som ett resultat av det kan hastigheten höjas från 120 till 140 kilometer i timmen. Tittar man närmare på dokumenten ser man att det också planeras en till perrong vid stationen i Vasa, på andra sidan spåren.

Projektdirektör Marketta Ruutiainen berättar att den finns med på initiativ från Vasa stad.

– Det grundar sig på deras utredningar om duotåg och närtrafik. Det finns inget behov av en andra perrong sett ur fjärrtrafikens synvinkel, säger Ruutiainen.

Det har tittats på möjligheterna med duospårvagn redan tidigare och i våras sökte staden om finansiering från miljöministeriet. Detta för att utreda om det finns potential för spårtrafik i Vasa.

Vasa järnvägsstation.
Bildtext Den nya perrongen skulle i så fall placeras mittemot den nuvarande.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Tio hållplatser mellan hamnen och batterifabriksområdet

Något stöd från ministeriet fick man inte, men nu har staden, Vasek och Österbottens förbund slagit sig ihop för att finansiera en utredning.

Utredningens arbetsgrupp leds av Jukka Talvi, direktör för kommuntekniken på Vasa stad. Gruppen har nyligen bildats och har bara hunnit med ett möte så här långt.

Talvi berättar att det som utreds är spårtrafik mellan Giga Vasa-området öster om flygplatsen och hamnen på Vasklot. Den sträckan skulle innehålla kring 10 hållplatser.

– Det är ännu för tidigt att kommentera om det här lämpar sig att genomföra. Det är just det som utredningen ska svara på. I slutändan handlar det om ett val, för sannolikt kräver spårtrafik subventionering precis som andra former av kollektivtrafik, säger Talvi.

Framtida arbetspendling

Med i arbetsgruppen sitter också Anna Måtts-Fransén, projektchef på Vasek.

– Det har tidigare gjorts diverse kartläggningar från olika aktörers perspektiv och nu ser vi på Vasa stads förutsättningar och möjligheter, säger Måtts-Fransén.

Spåret ut till hamnen är inte elektrifierat. Tidigare har staden konstaterat att en elektrifiering av banan än så länge är ett förmånligare alternativ än övriga. På korta sträckor är det också möjligt med batteridrift.

Närtrafik ut till batterifabriksområdet förutsätter givetvis att det uppstår ordentligt med verksamhet på området.

– Naturligtvis. Det här är med tanke på framtiden och arbetspendlingen dit, säger Måtts-Fransén.

Hon nämner också trafiken mellan Vasa och Umeå och flödet av människor till och från hamnen.

Anna Måtts-Fransén, projektchef på Vasek.
Bildtext Anna Måtts-Fransén på Vasek.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

”Stora processer”

Enligt tidtabellen ska arbetsgruppens rapport vara klar i slutet av januari nästa år. Inte mycket tid, kan tyckas, men som Måtts-Fransén påpekar så finns det mycket arbete som redan gjorts.

Ett eventuellt förverkligande ligger då många år i framtiden?

– Ja. Men logistikinvesteringar och utveckling kräver sina år. Det handlar om stora processer.

Statens järnvägsplan godkänd 2024

Tillbaka till Trafikledsverkets renoveringar. De lär också ta sina år.

Marketta Ruutiainen berättar att målet är att järnvägsplanen ska vara godkänd våren 2024. Det finns inte någon fastslagen tidtabell för själva förverkligandet.

Vem som betalar för en eventuell ny perrong i Vasa är naturligt nog inte heller bestämt i det här tidiga skedet. Men Ruutiainen konstaterar att utgångspunkten i dylika fall oftast är att staden eller kommunen står för fiolerna.