Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo museicentral och köpcentret Hansa motsätter sig busskuren framför Åbo Svenska Teater – men stadens projektchef tror inte på ändringar

Uppdaterad 14.11.2022 13:37.
Åbo museicentrals forskare Noora Gherghel anser att området framför Åbo Svenska Teater och Apotekshuset inte lämpar sig för en busskur. Men en busskur finns där, hur som helst.

Åbo museicentral överraskades av att en busskur dök upp framför 183 år gamla Åbo Svenska Teater.

Området framför Åbo Svenska Teater lämpar sig inte för en busskur.

Det skriver Åbo museicentral i ett utlåtande till Åbos servicehelhet för stadsmiljön. Museicentralen tillägger att inte heller området framför teaterns granne Apotekshuset är en bra plats för en busshållplats med tak.

Museicentralen motiverar sin ståndpunkt med att särskilt Åbo Svenska Teater är en historiskt värdefull byggnad med nationell betydelse.

– När det gäller så här värdefulla byggnader skulle det vara väldigt viktigt att vyn över dem bibehålls och att man inte placerar något framför dem, säger Åbo museicentrals forskare Noora Gherghel som författat museicentralens utlåtande.

Noora Gherghel framför Åbo Svenska Teater den 11.11.2022. Foto: Mikael Piippo/Yle
Bildtext Noora Gherghel är forskare vid Åbo museicentral där hon har ansvar för byggnadsarvet i Åbo centrum. Gherghel hoppas att busskuren framför Åbo Svenska Teater plockas bort.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Det är bara det att det redan finns en busskur framför Åbo Svenska Teater. Den dök upp där inför kollektivtrafikens återkomst till Åbo salutorg i slutet av oktober. Enligt Åbo Underrättelser fick teatern inte möjlighet att kommentera busshållplatsens placering på förhand.

Noora Gherghel medger att busskuren kom som en överraskning för Åbo museicentral. Hon hörde om saken först när Yle Åboland kontaktade henne.

– Vi hade uppfattningen att den här sidan av kvarteret skulle utvecklas i en annan riktning, säger Gherghel.

Guldhuset i Åbo den 11.11.2022. Foto: Mikael Piippo/Yle
Bildtext Åbo museicentral anser att det hade varit en bättre lösning att utvidga den takkonstruktion som skjuter ut ur det så kallade Guldhuset i Hansakvarteret.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Museicentralen trodde att den takkonstruktion som skjuter ut ur det så kallade Guldhuset i närheten skulle utvidgas så att människor som väntar på bussen kunde få skydd under taket. Då skulle inga busskurer ha behövts på Hansakvarterets sida av Auragatan, resonerade museicentralen.

Så blev det ändå inte. I ett skede fanns det visserligen planer på att utvidga Guldhusets takkonstruktion, men tidigare i höst beslöt köpcentret Hansa att inte genomföra projektet. Därefter smällde Åbo stad upp tre busskurer på trottoaren vid Hansakvarteret – en av dem framför 183 år gamla Åbo Svenska Teater.

Den gatuplan som busskurerna ingår i finns till påseende vid Åbo stad och kan kommenteras ännu under måndagen. Förutom Åbo museicentral motsätter sig köpcentret Hansa busskuren utanför Åbo Svenska Teater. Hansas fastighetschef Janne Suominen säger att platsen är för trång för en busskur.

Turun Uuden Kauppatorin projektijohtaja Janne Laine.
Bildtext Janne Laine är Åbo stads projektchef med ansvar för byggandet av stadens nya salutorg. Han säger att gatuplanen med busskurerna vid Auragatan gjordes redan år 2016. Arkivbild.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Vid Åbo stad säger projektchef Janne Laine att diskussionen om huruvida en busskur kan placeras framför Åbo Svenska Teater fördes redan under planeringen av Åbos nya salutorg för många år sedan.

– Redan för tio år sedan konstaterade man att Åbo Svenska Teaters fasad är viktig och att den inte ska täckas helt. Men i den andra vågskålen hade man kollektivtrafikens passagerarbekvämlighet och servicenivå, och man har bedömt att det är viktigare. En liten busskur vid teaterns knut har betraktats som den bästa lösningen, säger Laine.

Laine tror inte att utlåtandena om busskuren leder till att den plockas bort.

– För tillfället tror jag inte att det kommer några ändringar i planeringen.

Beslutet om gatuplanen för avsnittet mellan Åbo salutorg och Hansakvarteret fattas senare av stadsmiljönämnden i Åbo.

Museicentralen överraskad över busskur vid ÅST

6:31

Diskussion om artikeln