Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kaks: Framtiden oroar finländarna – inflation och energi är de mörkaste molnen

Rysslands nya stridsvagnar Armata T-14 visas upp inför segerdagen.
Bildtext Ryska militära insatser oroar finländare – ju äldre personerna som svarat är, desto starkare är oron.
Bild: EPA/YURI KOCHETKOV

En majoritet av finländarna säger att de är oroliga inför framtiden, endera för egen del eller för någon annans del. Det kommer fram i en enkät som Kommunbranschens utvecklingsstiftelse Kaks har låtit göra.

Över fyra femtedelar av finländarna säger att de är mycket oroliga eller ganska oroliga på grund av inflationen. Nästan lika många är oroliga för att energipriserna ska vara för höga, eller för hur energin ska räcka till.

Andra orosmoment som kommer högt upp på listan är hur social- och hälsovårdstjänsterna ska räcka till, eller om Ryssland ska inleda militära insatser och påtryckningar – 77 procent av de som svarade säger att de är oroliga för de här sakerna.

Efter det följer oro för recession, för landets skuldsättning, och för att arbetslösheten i Finland ska öka.

Kaks enkät innehåller nio punkter, i botten på listan hamnar oro för att räntorna ska stiga och oro för klimatförändringens följder. Ungefär hälften av de som svarade är oroliga för de här detaljerna.

Vissa skillnader mellan olika grupper

Om man delar in finländarna i vissa grupper upptäcker man vissa skillnader. Om man till exempel jämför kvinnor och män, så visar det sig att kvinnor i allmänhet är mer oroade för att social- och hälsovårdstjänster inte ska räcka till, för klimatförändringen och för att Ryssland ska inleda en militärinsats. I övrigt är åsikterna ganska jämna.

Unga personer under 30 år är i regel mindre oroade än andra för ett ryskt angrepp eller för att Finlands skuldsättning ska öka. Rädslan för Ryssland stiger i takt med åldern, bland personer över 60 år är det ryska hotet ett stort orosmoment.

När det kommer till klimatförändringen finns det ett tydligt mönster. Högt utbildade och stadsbor är betydligt oroligare än de som bara har gått grundskola och bor på landsbygden.

Kantar TNS gjorde undersökningen på beställning av Kaks. Sammanlagt 1 010 personer i åldern 18–79 år svarade på frågorna. Personerna representerar finländare i hela landet utom Åland. Felmarginalen är som mest ±3 procentenheter.