Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Janne Toivonen befarar att antalet svårsysselsatta ökar om lönestödet förnyas – ser likheter med taxilagen

Från 2022
Janne Toivonen är personalchef vid Återvinningscentralen.
Bildtext Återvinningscentralens personalchef Janne Toivonen har ingenting gott att säga om förnyelsen av lönestödet.
Bild: Yle/Rinna Toivonen

Återvinningscentralens personalchef Janne Toivonen oroar sig för konsekvenserna om Arbets- och näringsministeriets lagförslag som förnyar lönestödet går igenom i riksdagen.

Mellan 60 och 70 procent av Återvinningscentralens anställda är praktikanter eller anställda med olika typer av lönestöd.

Hur det ser ut nästa år är höljt i dunkel. Riksdagen behandlar som bäst ett lagförslag som skulle förändra lönestödet.

Om förslaget går igenom blir det svårare för Återvinningscentralen att anställa, men det är inte det som oroar personalchef Janne Toivonen mest.

– Vi här på Återvinningscentralen anser att lagförnyelsen är ytterst dålig. Förnyelsen minskar möjligheterna för dem som har varit längst arbetslösa.

De långtidsarbetslösa blir helt utanför arbetslivet

För dem som har varit arbetslösa i över två år minskar stödsumman, lönestödets längd och mycket av möjligheterna till lärlingsavtal med lönestöd enligt Janne Toivonen.

– De långtidsarbetslösa som skulle behöva mera stöd för att utveckla sitt kunnande och uppgradera sin yrkeskunskap får i stället färre möjligheter till det.

Föreningar och mindre organisation har hittills kunnat få alla löneutgifter täckta för att sysselsätta en långtidsarbetslös, men det här stödet slopas om lagförslaget godkänns. Det här påverkar i förlängningen möjligheten att få lärlingsavtal.

Det kommer inte heller att bli möjligt att jobba längre än tio månader för samma arbetsgivare. Att utveckla sitt kunnande genom att göra flera praktikperioder i sträck blir omöjligt.

– På längre sikt är befarar jag att antalet svårsysselsatta kommer att öka ytterligare. Vi får en grupp arbetslösa som blir utanför arbetslivet för gott.

Kunder i Återvinningscentralens butik i Västra Böle.
Bildtext Återvinningscentralen har status som ett socialt företag, men får som aktiebolag högst 50 procent i lönestöd. Idrottsföreningar och andra mindre aktörer kan i nuläget få ett hundra procentigt lönestöd.
Bild: Yle/Rinna Härkönen

Det blir ytterst lite tid att anpassa sig

Personalchefen Janne Toivonen drar paralleller mellan den här lagförnyelsen och taxilagen. Då taxilagen förnyades gjordes sådana fel som inte gick att reparera efteråt. Toivonen är rädd för att det stödsystem som har byggts upp raseras om lagförslaget godkänns.

Då lagförslaget var på remissrunda kom det ungefär 150 utlåtanden om förslaget, de flesta var kritiska. Enligt Toivonen beaktades inte utlåtandena utan Arbets- och näringsministeriet gav över lagförslaget som sådant till riksdagen.

Dessutom är tidtabellen stram. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft vid årsskiftet.

Föreningar, organisationer och företag som har anställt personer med lönestöd får ytterst lite tid på sig att anpassa sin verksamhet.

För Återvinningscentralens del betyder det att bolaget inte har kunnat slå fast några planer för nästa år. Om lagförslaget godkänns minskar antalet anställda.

– Det här kommer att påverka vår verksamhet. Vi har sextio personer anställda med lönestött lärlingsavtal. Om förnyelsen går igenom kan vi inte längre ta en enda.

Kuura Virtanen har trivts på Återvinningscentralen

Kuura Virtanen har gjort arbetspraktik vid Återvinningscentralen. Hon blev arbetslös i våras och har jobbat här i en månad.

Hon har trivts bra och rekommenderar arbetspraktik också för andra. Det är bra stämning på Återvinningscentralen och det finns alltid tid för stöd och hjälp.

Kuura Virtanen hoppas inleda sina studier i januari, men kan också tänka sig att fortsätta jobba vid Återvinningscentralen om hon inte blir beviljad den studieplats hon har ansökt om.

Kuura Virtanen gör arbetspraktik vid Återvinningscentralen.
Bildtext Kuura Virtanen har bland annat jobbat i kassan i Återvinningscentralens butik i Västra Böle i Helsingfors. Hon är nöjd med stämningen på arbetsplatsen.
Bild: Yle/ Rinna Härkönen