Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vedterminal i Sjundeå ska hjälpa trygga tillgången till skogsenergi i södra Finland

En stor sandplan med en rad bilar parkerade. Det är mulet och blött på marken.
Bildtext Terminalen finns på Bäcksvägen 597.
Bild: Laania

Energivedsleverantören Laania har öppnat en vedterminal på Bäcksvägen 597 i Sjundeå. De menar att den ska komplettera reservlagret av skogsflis och hjälpa säkra tillgången på råmaterial för värme- och kraftverk i södra Finland.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att att den inhemska skogsenergins betydelse för vår energiproduktion ökat ytterligare efter att träimporten från Ryssland upphört.

En stor del av flisen som används av värme- och kraftverk kommer från små träd som är i dåligt skick eller som vuxit för tätt samt avverkningsrester som samlats in i samband med skötseln av ungskog.

Många människor samlade på en sandplan. I bakgrunden tält där representanter för olika företag och organisationer står.
Bildtext Invigningen var i fredags (11.11).
Bild: Laania

Laania bedömer att upp till 60 miljoner kubikmeter energived kunde fås från obehandlad gallringsskog och att det skulle täcka behovet för åtta år.

För säkerställer att värme- och kraftverkens tillgång till vedbränsle behövs ett fungerande nätverk av terminaler eftersom det finns många stora värmeverk i södra Finland, medan råvaran främst finns på annat håll, skriver Juha Niskanen, utvecklingsexpert vid Finlands skogscentral, i pressmeddelandet.

Vedterminalen är 40 000 kvadratmeter stor och öppnade i fredags (11.11).

Diskussion om artikeln