Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vd för privatägt daghem på konkursens brant betalade ut stora belopp till sig själv – skyller på okunskap

Tingshuset i Esbos exteriör.
Bildtext Västra Nylands tingsrätt slår fast att det rör sig om grova ekonomiska brott eftersom pengabeloppen är så stora.
Bild: Simon Karlsson / Yle

Föreståndare för privat Esbodaghem tömde kontona på sitt vårdbolag då konkursen stod för dörren. Kvinnan döms nu till villkorligt fängelse i Västra Nylands tingsrätt.

Nu har misstankar om grov ekonomisk brottslighet vid ett privatägt daghem i Esbo retts ut av Västra Nylands tingsrätt. Daghemmets vd och ägare, en kvinna i 50-årsåldern, döms för grov oredlighet som gäldenär och grovt bokföringsbrott.

Många år av illa skött ekonomi

Soppan börjar 2013 då ett relativt nyöppnat privatägt daghem i Esbo får problem med att betala räkningarna. Bland annat går flera obetalda skatter till indrivning.

Med åren blir problemen allt värre. Företaget som anlitats för daghemmets bokföring säger upp samarbetet på grund av obetalda räkningar och vd:n saknar själv kunskap om hur företagets ekonomi måste redovisas. Därför saknas boksluten för merparterna av daghemmets aktiva år. Vd:n underlåter också att betala hyran för lokalen där daghemmet inhyses.

I stället för att försöka åtgärda vårdbolagets ekonomiska problem gräver vd:n skuldgropen allt djupare genom att själv ta ut stora belopp ur bolaget, totalt drygt 60 000 euro. Det gör hon innan bolaget försätts i konkurs.

Hänvisar till okunskap

Själv påstår vd:n att avsikten inte varit att tömma bolagets konton utan att det var fråga om löneutbetalningar. Brotten har begåtts oavsiktligt på grund av okunskap. Hon påstår också att en del av pengarna gått till daghemmets löpande utgifter som mat och annat behövligt.

Men tingsrätten köper inte vd:ns förklaringar. Beloppen som hon själv kallar för löner stämmer inte överens med hennes deklarationer. Enligt tingsrätten kan utbetalningarna inte ses som löner eftersom rutinerna för löneutbetalningarna inte följts. Utbetalningarna kan inte heller klassas som vinstutdelningar. Därför hade kvinnan inte rätt i att egenskap av bolagets styrelse betala ut beloppen till sig själv.

Några kvitton på de matkassar som vd:n hänvisar till finns inte sparade. Det finns med andra ord inga bevis på att utbetalningarna delvis skulle ha gått till löpande kostnader.

Vd:n måste ersätta

Hon döms till nio månaders villkorligt fängelse och till att betala totalt 27 000 euro till olika fordringsägare. De största fordringsägarna är Skatteförvaltningen, daghemmets hyresvärd och Finnvera.

Däremot beläggs vd:n inte med näringsförbud. Tingsrätten motiverar beslutet med att det gått så många år sedan brotten begåtts.