Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karlebystödet höjs ytterligare – 200 euro för barn under tre år som sköts hemma

Uppdaterad 15.11.2022 11:30.
Mammor i Karleby.
Bildtext Mammor på parad i Karleby 2015. Budskapet var att mammorna är många och staden ska notera dem i beslutsfattandet, men något specifikt ärende togs inte upp.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Karleby stad har godkänt nästa års budget. Det som väckte mest diskussion var det så kallade Karlebystödet som staden ger till föräldrar som sköter sina barn hemma.

Fullmäktiges ordförande Tiina Isotalus (SDP) beskriver beslutet som förargligt medan stadsstyrelsens ordförande Sari Innanen (C) beskriver det som att staden ger föräldrarna valmöjlighet.

Under budgetbehandlingen i fjol höjdes stödet från 80 till 160 euro och efter omröstning beslöt fullmäktige att höja summan ytterligare nästa år. Rösterna föll 24–19 för en höjning.

– Jag är för valfrihet och för att föräldrarna själva vet bäst hur deras 1–3 åringar ska skötas. Och Karleby stad behöver fungera som möjliggörare, säger Innanen.

Isotalus säger att hon i praktiken uppfattar satsningen på hemvård av barn som en minskning av budgeten för dagvård.

Blond kvinna i glasögon och jeansjacka står i en park.
Bildtext Tiina Isotalus säger att många städer har slutat med stöd för hemvård eftersom det inte påverkar trycket på dagvården.
Bild: Jakob Lillas / Yle

– Det är förargligt. Fjolårets beslut skulle gälla för två år men nu lyfter man det så här mycket redan nu, säger Isotalus.

Utmaningen är enligt Isotalus att anslaget för Karlebystödet finns under dagvården. Eftersom inga pengar kommer till så tar man genom beslutet bort pengar från anslagen för dagvården.

Innanen är av helt annan åsikt.

– Nu har vi ungefär 400 barn som får stödet. Om de alla i morgon skulle besluta att barnet ska få dagvård, skulle vi ha plats för dem alla? Garanterat inte, säger Innanen.

Innanen säger också att de här barnen antingen är hemma eller i daghem, båda förmånerna kan inte nyttjas samtidigt. Och då ska anslagen naturligtvis finnas under småbarnspedagogiken.

Världens svåraste och värdefullaste jobb

Att sätta sitt barn i daghem eller inte ska vara föräldrarnas val, poängterar Innanen.

– En del tycker att ett litet barns plats är hemma i den egna famnen. Och att stanna hemma är en enorm ekonomisk uppoffring. Men det är världens mest värdefulla jobb. Inget annat jobb är lika svårt och lika värdefullt, säger Innanen.

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Innanen ja muita Kokkolan kaupunginvaltuutettuja valmistautumassa kokoukseen.
Bildtext Sari Innanen är den som föreslog att Karlebystödet höjs för andra året i rad.
Bild: Raila Paavola / Yle

– Då är stadens mest centrala roll att ge förutsättningar att välja, fortsätter hon.

Isotalus anser också att stödet ger fel signaler till föräldrar då arbetsmarknaden ropar efter arbetskraft.

– Det känns galet att vi då stöder föräldrar att inte jobba utan stanna hemma.

Isotalus säger att hon skulle föredra ett system som till exempel skulle belöna föräldrar som väljer kortare arbetsveckor. Då blir inte heller dagvårdsdagarna så långa och många för barnen, säger hon.

Tvillingar sätts i olika daghem

Isotalus anser att Karleby inför nästa års budget ska söka ett annat kostnadsställe för Karlebystödet så att dagvårdens budget inte påverkas av stödet.

– Vi har mer än 100 barn i kö till dagvård. Vi måste hitta plats för dem men det är svårt.

Isotalus nämner en bekant familj som har tre bar, två av dem är tvillingar.

– Det verkar bli tre olika daghem för dem, inte ens samma för tvillingarna. Så det är fel att ge stödet på bekostnad av dagvården.

Enligt Isotalus påverkar stödet inte hur många barn som är hemma eller i dagvård, och många andra orter i Finland har slutat ge extra stöd för hemvård.

Innanen anser å sin sida att stödet för en del familjer är en knäckfråga. Hon har intervjuat mer än 40 mammor och säger att en absolut majoritet tycker det är avgörande.

– Att ha ett barn i dagvård kostar 1 500 euro per månad. Det blir betydligt billigare för staden om de sköts hemma.

Att Karlebystödet igen höjs motiverar Innanen med att mat och annat också blir dyrare och på det här sättet ger staden en liten så kallad indexhöjning på stödet.

– Höjningen på 40 euro är inte mycket, men det är en utsträckt hand som säger att vi värderar att någon gör detta värdefulla jobb.

Enligt nästa års budget satsar Karleby mer än 700 000 euro på Karlebystödet.