Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kollektivtrafik: Helsingfors stadsstyrelse vill lindra prishöjningarna i AB-zonen

Helsingforsregionens trafik (HRT) har fattat beslut om att höja biljettpriserna efter årsskiftet. Men nu vill Helsingfors stadsstyrelse ingripa.

Under sitt möte i går kväll fattade stadsstyrelsen beslut om att utreda möjligheterna att minska prishöjningarna, eller till och med sänka priserna i kollektivtrafiken.

En möjlighet är direkt stöd från staden.

Stadsstyrelsen vill också utreda om det finns alternativa sätt att finansiera stigande infrastrukturkostnader än att höja biljettpriserna.

Enligt stadsstyrelsen är prishöjningarna speciellt problematiska för Helsingforsborna, eftersom de största höjningarna gäller AB-zonen.

Relaterat

Rulltrappor i metrostationer stoppades för att spara el – men är igång igen eftersom passagerare inte kunde röra sig smidigt

Nu rullar alla rulltrappor i vissa metrostationer i Helsingfors igen efter att en del var ur bruk från mitten av december 2022.

Orsaken till stoppet var att Stadstrafikbolaget och Helsingforsregionens trafik ville spara el.

Stadstrafikbolaget skriver i ett pressmeddelande att när antalet passagerare har ökat har avstängda rulltrappor gjort att passagerare haft det svårt att röra sig smidigt på stationen.

Det finns heller inget akut hot om elbrist just nu.

En rulltrappa upp och ner har hela tiden varit i gång.

Stoppet gällde metrostationerna i Kampen, Järnvägstorget, Gräsviken och Hagnäs.

Att ha rulltrapporna ur bruk sparade omkring 80 megawattimmar, vilket ska motsvara en tredjedel av årsförbrukningen vid Brändö metrostation.

Avbrott i metrotrafiken under morgonrusningen efter elfel

Ett elfel som ledde till rökbildning vid metrostationen i Gräsviken orsakade ett avbrott i metrotrafiken under morgonrusningen. Tågen stod stilla på varsin sida om avsnittet mellan Kampen och Drumsö.

Enligt HRT:s uppgifter vid halv 9-tiden kunde tågen börja ta sig västerut mot Hagalund och Stensvik, men avbrottet österut mot Nordsjö och Mellungsbacka pågår en halvtimme till.

Räddningsverket i Helsingfors undersökte elfelet och hittade ingen brand.

Bussbolagen Ingsva och Dahl får gemensam ägare

Konsolideringen i bussbranschen i Österbotten fortsätter. Bussbolagen Ingves & Svanbäck samt Dahl linjetrafik får nu samma ägare.

Det är det nybildade holdingbolaget Nordic Bus Group som övertar bussbolagen. Nordic Bus Group ägs av Svanbäcks bussar, Ingves bussar och Dahl Capital samt kapitalplaceringsbolaget Wedeco.

De gamla varumärkena kvarstår och verksamheten ska fortsatt bedrivas från nuvarande verksamhetspunkter i Karleby, Jakobstad, Korsholm, Närpes och Mariehamn.

Tillsammans har Ingsva och Dahl 135 anställda och 110 bussar.