Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Nordens gemensamma ekonomi är nu större än hela Rysslands: ”Utsikterna för Rysslands ekonomi är helt hopplösa”

Från 2022
Uppdaterad 16.11.2022 14:23.
De fem nordiska ländernas flaggor.
Bildtext De nordiska länderna är olika och fokuserar på olika saker, men internationellt har ”den nordiska modellen” blivit välkänd. Samtidigt har Norden hållits framgångsrikt, trots en kraftig globalisering, säger Edvard Johansson, professor i nationalekonomi.
Bild: Vadim Nefedov

Slår man ihop de fem nordiska ländernas gemensamma ekonomi är vi nu större än hela Rysslands ekonomi, men som länder har vi byggt upp våra ekonomier helt olika, och det kommer att märkas framöver.

Är Ryssland en stormakt? De ryska ledarna vill självklart se det så, men hur mycket inflytande har de egentligen, om vi bortser från den militära makten, som testas för fullt i invasionskriget i Ukraina? Hur ser till exempel Rysslands ekonomiska makt ut och vad har den för framtid?

I fjol placerade Ryssland sig på elfte plats över de starkaste ekonomierna i världen, sett till bnp. Men visste du att vi bara i Europa har fyra länder vars ekonomier till och med enskilt överstiger hela Rysslands ekonomi?

Tyskland har till exempel den fjärde största ekonomin i världen, sett till det totala bnp-måttet och på femte plats kommer Storbritannien. Frankrike ligger inte långt efter och till och med Italiens ekonomi är faktiskt i dag större än hela Rysslands. Och det här var innan Ryssland startade sitt invasionskrig i Ukraina.

En graf som visar att USA och Kina har väldigt mycket högra BNP än den andra länderna.
Bildtext USA och Kina är de största ekonomierna i världen. Ryssland kommer först på elfte plats, trots sin enorma geografiska storlek.

Jämför man Rysslands ekonomi med USA ligger vårt östra grannland i lä. Rysslands ekonomi är inte ens en tiondel av USA:s ekonomi.

Och slår man ihop de nordiska ländernas ekonomi till en gemensam ekonomi så är vi faktiskt i dag större än hela Rysslands ekonomi.

I allmänhet tror man kanske att Rysslands ekonomi är större än vad den egentligen är

Edvard Johansson, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi
Nordens BNP är större än Rysslands efter 2014 men så går Ryssland om igen efter 2018, men så går Norden om igen 2020 och framåt.

Skillnad på ekonomisk storlek och ekonomisk makt

Trots att det inte skiljer mycket på Nordens gemensamma ekonomi och Rysslands ekonomi, så har länderna helt olika förutsättningar då det gäller ekonomisk makt, säger Torbjörn Becker från Östekonomiska institutet vid handelshögskolan i Stockholm.

– Om man jämför USA, EU och Ryssland så är Ryssland kanske tio procent av EU:s sammanlagda ekonomi, så ur det perspektivet är Rysslands ekonomi liten.

– Ryssland har däremot varit en viktig energiexportör till EU-länderna, så det är där makten kommer in, säger Becker.

Torbjörn Becker med en Ukrainaflagga i bakgrunden.
Bildtext Ryssland är en stor energiexportör och livsmedelsexportör, men Torbjörn Becker tror att de nordiska länderna har större inflytande på andra länders ekonomiska utveckling.
Bild: Stiftelsen Östekonomiska Institutet, SITE

Becker nämner att EU-länderna innan invasionskriget köpte in 75 procent av den exporterade gasen från Ryssland via gasledningar. 50 procent av Rysslands export av olja gick också till EU. Dessutom har Ryssland också viktiga mineraler och andra råvaror som de exporterar. Det här det här Ryssland byggt upp en stor del av sin ekonomi på, säger Becker.

Så det är just den här kopplingen med energi, mineraler och andra råvaror som är Rysslands ekonomiska maktfaktor, inte storleken

Torbjörn Becker, Östekonomiska institutet i Stockholm

De nordiska länderna är i stället kända för sitt humankapital och sin export av idéer, säger Becker.

– Ryssland exporterar i princip olja, gas, mineraler och råvaror, men den företagskultur som vi har i resten av Europa och i Norden är kanske mera eftersträvansvärd i andra delar av världen.

– Så jag tror att många av våra länder haft större inflytande på världsekonomin i den mening att vi exporterar idéer och har multinationella företag runt omkring i världen.

Usla prognoser för Rysslands ekonomiska framtid

Nu ser prognoserna väldigt dåliga ut för Rysslands del – vad kan det innebära?

– Rysslands ekonomi är definitivt på en utförsbacke, säger Becker.

Han får medhåll av Edvard Johansson, professor i nationalekonomi vid Åbo Universitet.

– Man behöver inte vara en expert för att säga att utsikterna för Rysslands ekonomi är helt hopplösa, säger Johansson.

Jag var på ett seminarium där en historiker talade om Rysslands framtid och nämnde Nordkorea, alltså att utvecklingen i Ryssland är på väg i en nordkoreansk riktning

Edvard Johansson, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi

Det talas om att Rysslands bnp i år sjunker med cirka fyra procent, men Torbjörn Becker tror att det är i underkant.

– Jag tror att den ryska ekonomin faller mer.

Rysslands president Vladimir Putin leder via videolänk från Sotji den 27 september 2022 ett möte om jordbruksfrågor. Putin säger att spannmålsskörden blir rekordstor.

Finlands Bank: Rysslands ekonomi går starkare än man tidigare trott, men framtiden för landet ytterst dyster

Finlands Bank höjer prognosen för Rysslands BNP jämfört med prognosen i våras. Alla tecken tyder ändå på att den ryska ekonomin går mot förfall de kommande åren.

Tillfälliga fall är ändå inte det mest oroande, enligt Becker. Han säger att Rysslands ekonomi, på grund av sin stora energiexport, till stor del tidigare kunnat jämföras med det internationella oljeprisets utveckling.

– Men om oljepriset faller framöver och vi går ner i en lågkonjunktur i världen, så kommer det vara svårt för Ryssland att generera någon tillväxt alls. Och har man dessutom sanktioner på sig och företag i väst som lämnat landet så att folk blir arbetslösa, då kommer det innebära ännu större utmaningar för den ryska ekonomin.

Mer tilltalande att gå Finlands och Sveriges väg än Rysslands

Rysslands framtid är problematisk, säger Becker.

Ryssland ekonomiska struktur är inte heller eftersträvansvärd, säger han. Istället kanske länderna börjar titta mera på de europeiska, eller de nordiska länderna, för att få en behaglig ekonomisk utveckling.

– Vi har ett mycket mer diversifierat näringsliv och en mycket mer diversifierad ekonomi. Vi är inte beroende av endast ett par exportvaror.

– Dessutom är det långsiktigt mer hållbart att bygga en ekonomi på idéer än att sälja fossila bränslen. Det tror jag vi alla är överens om.