Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skogsområde blir bostadskvarter i Ingå

Från 2022
Uppdaterad 16.11.2022 10:22.
En stig slingrar sig in i en skog där det ska byggas nya bostadstomter.
Bildtext På bilden ser man det nya bostadsområdet då man står med ryggen mot vattentornet.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå planerar ett nytt bostadsområde söder om stamväg 51 mellan Täktervägen och Bollstavägen.

På området Dalskogen I ska det finnas kvarter för boende plus service som invånare i området kan använda sig av.

För att förverkliga planerna behövs en detaljplanändring.

Området är sju hektar stort och består i dag av obebyggd, delvis torr, bergig och sank moskog.

I närheten finns redan nu ett bostadsområde, vattentornet och den finska skolan Merituulen koulu.

Karta
Bildtext Detaljplanändringen är en del av Ingå kommuns planläggningsprogram för åren 2022-2024.
Bild: Ingå kommun

Två detaljplaner gäller på området: en från år 1977 och en från år 1999.

I detaljplanen från 1977 är Dalskogen I inritat som ett jordbruksområde och i den nyare detaljplanen som jord- och skogsbruksområde med en väg för fotgängare, cyklister och för servicetrafik.

Partnerskapsplan

Detaljplanläggningen ska göras som en så kallad partnerskapsplan. Det betyder att kommunen utarbetar en markanvändningsplan i samarbete med en framtida byggherre på området.

Byggnads- och miljönämnden har ärendet på sitt bord på tisdag den 15 november. Förslaget är bland annat att nämnden informerar de berörda om planerna och ber om utlåtande av berörda myndigheter och föreningar.

Tillägg 16.11.2022: Förslaget godkändes av Ingå byggnads- och miljönämnd 15.11

Diskussion om artikeln