Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera Nato-fartyg deltar i marinens huvudkrigsövning nästa vecka

Amerikanska jagaren USS Arleigh Burke lägger till vid Ärtholmen, Helsingfors, november 2021.
Bildtext En amerikansk robotjagare i Arleigh Burke-klassen gör den finländska flottstyrkan sällskap under övningen.
Bild: Thomas von Boguslawski / Yle

Marinens huvudkrigsövning som inleds nästa vecka blir exceptionellt omfattande, med betydande bidrag från såväl Sverige som flera Nato-länder.

Sedan Finland beslöt att ansöka om Nato-medlemskap i våras har försvarets internationella övningssamarbete ökat betydligt. Också den nu aktuella övningen, som går under namnet Freezing Winds 22, är till omfattning och upplägg den första i sitt slag i Finland.

I övningen deltar sammanlagt 23 stridsfartyg, olika service- och stödfartyg, trupptransportbåtar samt kust- och markförband.

Övningen genomförs på Finska viken och Skärgårdshavet under tiden 22.11–2.12 och den totala övningsstyrkan uppgår till omkring 5 000 personer. Syftet är att öva internationella, gemensamma operationer vid Finlands kust och på Östersjön, enligt ett pressmeddelande från marinstaben.

Två Nato-avdelningar deltar

Den svenska marinen deltar med tre fartyg, bland dem två korvetter i Visby-klassen.

Vidare deltar Natos stående marinavdelning SNMG1 (Standing Nato Maritime Group 1) med tre fartyg från Nederländerna, Danmark och Norge. Fartygen i fråga besökte Helsingfors i början av november.

Dessutom deltar minröjningsavdelningen SNMCMG1 (Standing Nato Mine Countermeasures Group 1) med fyra fartyg från Tyskland och Nederländerna, plus ytterligare minröjningsfartyg från Tyskland och Frankrike.

Betydande bidrag från USA

Utöver Nato-avdelningarna deltar amerikanska marinen med en robotjagare i Arleigh Burke-klassen och ett övervakningsplan av typen P-8 Poseidon.

Tillsammans med de finländska kustförbanden deltar vidare omkring 150 soldater ur amerikanska marinkåren, som har varit stationerade vid Nylands brigad under hösten.

De utländska Nato-fartygen som deltar i övningen förtöjer i Åbo hamn 19–23.11, men är inte öppna för allmänheten.

Flygvapnet deltar med både Hornet- och Hawk-plan, och under övningen pågår flygverksamhet dygnet runt i södra Finland och Norra Östersjöområdet.