Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Borde friska 18–64-åringar snart ta en ny dos coronavaccin? Vaccinexperter argumenterar både för och emot

Uppdaterad 16.11.2022 13:57.
En kvinna i munskydd sitter på en stol. Hon får coronavaccin i ena armen.
Bildtext I flera andra länder får också den arbetsföra befolkningen ta en fjärde dos coronavaccin, utan att höra till en riskgrupp.
Bild: Nicolas Economou/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Det är inte helt självklart vilka alla grupper som borde få förnyat vaccinationsskydd, när Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet har olika linjer i den här frågan.

Enligt den officiella rekommendationen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har kommit med är en boosterdos för friska vuxna under 65 år inte nödvändig i det här skedet. Endast de som är 65 år eller äldre eller som hör till en riskgrupp kan i nuläget få en sådan dos, med undantag för i Lappland där också vårdpersonal har vaccinerats.

Men Social- och hälsovårdsministeriet sade förra veckan att man vill att kommuner, välfärdsområden och arbetshälsovården snarast gör det möjligt för fler vuxna att ta en ytterligare vaccindos. Ministeriets skriftliga rekommendation om det här blev offentlig på tisdagen.

Inspirationen tas bland annat från Sverige, som har just en sådan linje att de som är 65-plussare eller i riskgrupp rekommenderas ta en boosterdos, men andra vuxna kan också göra det.

Exakt hur det här kommer att utfalla i Finland är inte klart. Men det är troligt att en del kommuner kommer att utvidga boostervaccinationerna till fler – kanske till och med till alla vuxna. Beslutet blir upp till läkare vid kommuner, välfärdsområden och arbetshälsovården.

Olika kommuner kommer att kunna komma fram till olika beslut om vilka grupper som ska kunna vaccineras.

En svår fråga

Matti Sällberg, som är en ansedd professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet i Sverige säger att det nog inte finns ett definitivt rätt eller fel svar på frågan om personer som är 18–64 år och inte tillhör en riskgrupp borde ta en boosterdos coronavaccin nu snart.

– Det här är en extremt svår fråga: ska man ta en fjärde dos eller inte. Själv har jag tagit en fjärde dos. Jag har haft tre doser. Sedan fick jag covid-19 och så tog jag min fjärde vaccindos nu i höstas.

Hur gammal är du?

– Jag är 61. Så jag tillhör inte dem som ännu rekommenderas ta dosen. Men jag gjorde det av eget val.

Sällberg kommenterar att det är bra att boostervaccinationerna enligt allt att döma utvidgas till fler grupper. Det är nämligen bra att ha ett så uppdaterat skydd som möjligt, betonar han.

– Pandemin är inte över ännu. Viruset förändrar sig. Det är lika bra att vi är förberedda, kan jag tycka, så att man har möjlighet att ta en fjärde dos när man är under 65 år väl alldeles utmärkt.

Porträtt på Matti Sällberg.
Bildtext Professor Matti Sällberg vid Karolinska institutet säger att det är bra att låta vaccinera sig på nytt för säkerhets skull.
Bild: Peter Andréasson

”Vi har redan ett gott skydd”

Den finländska vaccinexperten Mika Rämet, som är medicinsk direktör på det statliga bolaget Finlands vaccinforskning, betonar däremot i linje med Institutet för hälsa och välfärds rekommendation att de flesta vuxna finländare har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, efter att ha fått två eller tre doser vaccin.

– Om man tänker på vilket läkemedel eller vaccin som helst så ges det inte om det inte finns tillräckligt stor nytta med det, kommenterar Rämet.

Han nämner också att det är möjligt med biverkningar såsom feber, och i sällsynta fall hjärtproblem, vilka visserligen har visat sig vara övergående. Också covid-19 har visat sig orsaka liknande hjärtproblem.

Dessutom har många nu ett utmärkt skydd i och med att de också har varit sjuka i covid-19. THL har konstaterat att det här så kallade hybridskyddet är 95 procent mot allvarlig sjukdom, i åtminstone ett år efter den tredje vaccindosen.

Rämet säger att han har lätt att förstå att Institutet för hälsa och välfärd inte rekommenderar att friska vuxna i arbetsför ålder tar en fjärde dos.

Han tillägger att hälsomyndigheten har tagit i betraktande en hur stor operation det är att vaccinera hela den vuxna befolkningen, och så jämför man det med den nytta man beräknas få ut av det, utan att samtidigt glömma riskerna för biverkningar.

Mika Rämet är chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet.
Bildtext Mika Rämet stöder Institutet för hälsa och välfärds linje i vaccinationsfrågan.
Bild: Joni Tammela / Yle

THL:s rekommendation bygger på den bedömning som den nationella expertgruppen för vaccinationer (KRAR) har kommit med, där också utomstående experter medverkar.

Mika Rämet säger att i hälsofrågor lönar det sig i allmänhet att lyssna på de medicinska experterna och inte på en bedömning som är politisk, såsom i det här fallet när Social- och hälsovårdsministeriet plötsligt vill låta vaccinera många fler.

Institutet för hälsa och välfärd har tydligt konstaterat att nyttan med att låta hela den arbetsföra befolkningen vaccinera sig inte är tillräckligt stor i nuläget.

Rämet nämner också att Finland inte ska låta sig påverkas av att man i många andra länder har beslutat att låta alla vuxna ta en fjärde dos. Dessutom säger han att det finns tecken på att epidemin just nu håller på att lugna ned sig, och att det därför kan vara fel tidpunkt att ta vaccinet nu.

”En för snäv rekommendation”

Matti Sällberg vid Karolinska institutet kommenterar att det i princip alltid är bra att följa den nationella hälsomyndighetens rekommendation. Han antyder ändå samtidigt att den finländska myndighetens rekommendation är för snäv.

– Om man bara resonerar runt detta, så är det ju onekligen så att grundskyddet mot allvarlig sjukdom och död också klingar av med tiden. Det sitter kvar mycket längre, men vi har ju inte riktigt alla data ännu på hur länge det sitter kvar.

Han säger att studier har visat att skyddet mot allvarlig sjukdom minskar ”till drygt 70 procent ett halvår efter den tredje dosen”. Finländska myndigheter har samtidigt brukat betona att skyddet på befolkningsnivå är gott och inte behöver förbättras än.

Institutet för hälsa och välfärd uppger också i ett pressmeddelande på onsdagen att friska personer i arbetsför ålder har ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom i åtminstone 15 månader. Det är inte heller att vänta att skyddet skulle minska avsevärt efter det, skriver myndigheten.

– Vi kan inte gärna vänta på att vaccineffekten börjar avta, utan vi måste hela tiden ligga lite före, och därför finns det en poäng i att öppna upp för en fjärde dos, kommenterar Matti Sällberg.

Sällberg påpekar också att det kan variera mycket hur länge immuniteten sitter kvar efter att man har varit sjuk i covid-19, vilket också talar för att det kan vara bra att ta en ytterligare vaccindos.

Han tillägger att de uppdaterade vaccinerna dessutom är lite effektivare mot de coronavirusvarianter som nu cirkulerar, och att man genom att vaccinera sig på nytt hjälper till med att minska smittspridningen i samhället, även om effekten är måttlig och relativt kortvarig – troligen är skyddet mot att insjukna upp till 50 procent i 1–2 månader.

Just den relativt svaga skyddseffekten är Mika Rämet kritisk till, såsom också Institutet för hälsa och välfärd. Man betonar att effekten är så pass liten att det inte är någon idé att vaccinera fler grupper just nu.

Matti Sällberg säger däremot att man inte behöver vara oroad för att ta coronavaccinet lite oftare än det absolut skulle behövas.

– Finns det några nackdelar eller något som är farligt med att ta upprepade doser. Ja, inte vad vi vet ännu i dag, kommenterar han.

Institutet för hälsa och välfärd har ändå påpekat att det finns indikationer på att det kan vara illa för vaccinskyddet att coronavaccinera ”för ofta”.

Så här går det till i Sverige

I Sverige har alla vuxna en möjlighet till att ta en boosterdos mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten i Sverige säger i ett uttalande till Svenska Yle att vaccinationsinsatsen och rekommendationerna hela tiden har byggt på syftet att skydda mot allvarlig sjukdom och död. Den strategin gör att man rekommenderar flera boosterdoser till riskgrupper och äldre än till yngre.

Men åldersgränsen är inte absolut, påpekar man, utan risken ökar gradvis med åldern. Och när alla vuxna kan få en fjärde dos så får fler ett bättre skydd.

Den svenska myndigheten nämner också att det finns god tillgång på coronavaccinet och att det har visat sig vara ett säkert vaccin.

I Sverige strävar man efter att närma sig ”tänket” och upplägget för hur man det funkar när det gäller andra sjukdomar – såsom till exempel influensa. Influensavaccinet rekommenderas också främst för äldre och personer som hör till en riskgrupp, men kan tas av så gott som alla.