Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Möjligheten att ansöka om uranletning i östra Nyland har redan sålts på börsen i Toronto – trots att det inte ska vara möjligt

Från 2022
Uppdaterad 21.11.2022 14:46.
Karta över var ElementX vill leta efter metaller.
Bildtext ElementX Finlands förbehåll väckte genast reaktioner i östra Nyland, dels på grund av områdets storlek och dels för att bolaget också hade fått tillstånd att kartlägga förekomsten av uran.
Bild: Derrick Frilund / Yle

I augusti beviljades Element X Finland ett så kallat förbehåll för att utreda möjligheter att starta gruvverksamhet i östra Nyland. Tillståndet såldes vidare till ett kanadensiskt bolag i oktober.

Aktiebolaget Element X Finland anhöll om ett förbehåll för att ansöka om malmletningstillstånd på över 1 600 kvadratkilometer i östra Nyland.

Tre steg mot en gruva

Ett förbehåll är första skedet i processen att starta en gruva. Det ger ett bolag ensamrätt att utgående från kartor och tidigare fyndigheter förbereda en malmletningsansökan.

Ett malmletningstillstånd är följande steg mot en gruva. Det ger rätt att ta prover och kartlägga området närmare.

Det sista steget är en ansökan om ett gruvtillstånd.

Men Element X Finland hade troligen ingen som helst avsikt att verkligen utnyttja förbehållet, eftersom det nu visar sig att reservationen har sålts vidare på börsen i Toronto till bolaget Capella Minings.

Enligt finsk lagstiftning kan förbehåll varken säljas eller köpas.

– Förbehåll kan inte flyttas från ett bolag till ett annat, säger Gruvindustrins vd Pekka Suomela.

En lösning för att komma runt den finländska lagstiftningen är enligt Pekka Suomela att sälja hela bolag, vilket troligen har skett i fallet Element X Finland.

Avtal med kanadensiskt bolag

Capella Minings kom i oktober ut med ett meddelande om att bolaget har slutit ett bindande avtal med Element X Finland om sju reservationer för litium och ovanliga jordmetaller, så kallade REE-metaller.

Capella Minings tar över två beviljade förbehåll på sammanlagt 1 692 kvadratkilometer och fem ansökningar på sammanlagt 2 325 kvadratkilometer.

Förbehållet i östra Nyland går under namnet Kaldo och syftar på Käldö i Lovisa skärgård. Capella Minings nämner fyra uranfyndigheter i östra Nyland, bland dem en urangruva på Käldö.

Imatran Voima transporterade en mindre mängd uran från Käldö för anrikning till Askola i slutet av 1950-talet. Men enligt Gruvindustrins vd Pekka Suomela är Geologiska forskningsinstitutets kartor över östra Nyland bristfälliga och det finns ingen vetskap om några fyndigheter.

Geigermittari maassa, joka antaa lukemaksi 4,69.
Bildtext I Lakeakallio i Askola mättes tidigare i höst förhöjda stålningsvärden. Element X Finlands förbehåll gäller bland annat Lakeakallio.
Bild: Patrik Molander / Yle

Element X Finland och Element 92 Finland

Bakom bolagen Element X Finland och Element 92 Finland finns exakta samma ägare.

Ägarna har ingen koppling till Finland, trots att Finland finns i bolagens namn.

Ägarna är Rohan Patnaik från USA, Marc Dominique Senges från Schweiz och Caspian Jamchid Tavallali från Belgien.

Marc Dominique Senges påträffades i Paradise-läckan för skatteplanering.

Både Element X Finland och Element 92 Finland har grundats i år och båda saknar egendom i Finland. De använder en bokföringsbyrå i Malm i Helsingfors som sin ℅-adress.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har beviljat Element X Finland och Element 92 Finland förbehåll för att undersöka metaller i Finland på ett område som motsvarar en procent av Finlands yta.

Dessa två bolag har reserverat områden förutom i östra Nyland också i bland annat Lojo, Kronoby, i lapska armen och i Somerotrakten nära Torronsuo nationalpark.

Avtal med australiensiskt bolag

Bolaget Element 92 Finland har i sin tur sålt tre av sina förbehåll vidare till Resource Mining Corporation, ett nygrundat australiensiskt bolag.

Resource Mining Corporation hänvisar i sin marknadsföring på sin webbplats till Geologiska forskningscentralens kartläggningar över områdena.

Resource Mining Corporation betalade 2,5 miljoner aktier för reservationerna. Aktiernas värde på börsen är drygt 200 000 euro. Element 92 Finland betalade 1800–3800 euro till Tukes för förbehållen.

Gruvindustrin kommer med skarp kritik

Gruvindustrin har i ett pressmeddelande tagit avstånd från bolagen Element X Finland och Element 92 Finland.

Gruvindustrin understryker att bolagen inte är medlemmar i organisationen och att de inte har följt god praxis.

Intressebevakningsorganisationens vd Pekka Suomela säger att bolagen saknar kontaktperson i Finland och att de inte har informerat allmänheten om sina malmletningsplaner. Gruvindustrin kritiserar också bolagen för att ha reserverat så stora områden.

Bolag beviljas ganska enkelt förbehåll

Jari Natunen som är sakkunnig i gruvfrågor vid Finlands naturskyddsförbund misstänkte redan i ett tidigt skede att Element X Finland består av så kallade äventyrare. Han säger att det handlar om skrivbordsbolag och bolag stationerade i skatteparadis.

Han anser att Säkerhets- och kemikalieverket Tukes som beviljade Element X Finland förbehållet borde ha granskat bolagets trovärdighet.

– Nu tyder allt på att det handlar om en utländsk spekulant som gör affärer med olika typer av malmletningsrättigheter.

Jari Natunen skriver på sin mobiltelefon i skogen.
Bildtext Jari Natunen från Finlands naturskyddsförbund säger att den myndighet som beviljar lov enligt lagen borde granska vilka in intensioner bolaget har.
Bild: Patrik Molander / Yle

Vid Säkerhets- och kemikalieverket Tukes säger överinspektör Ilkka Keskitalo att Tukes på sin höjd ytligt granskar bolag som ansöker om förbehåll för att försäkra sig om att bolaget har som mål att lämna in en malmletningsansökan.

– Vid förbehåll säger lagen att om det inte finns några hinder så måste myndigheten bevilja det.

Om bolaget börjar leta efter malm i Finland kommer pengarna i vilket fall som helst från utlandet, säger Keskitalo.

– Bakom finns i så fall ett globalt bolag som är listat på börsen i något annat land och då måste saker och ting vara i skick.

Ilkka Keskitalo, överinspektör, Tukes
Bildtext Ilkka Keskitalo från Tukes drar paralleller mellan malmletningsföretag och uppstartföretag. Båda vill ge ett sken av att det lönar sig att investera i dem.
Bild: Pertti Hänninen

Ilkka Keskitalo säger att malmletningsföretag ska följa samma börslagstiftning som alla andra bolag. Det går inte att ljuga.

– Om man är en god idé på spåren så berättar man nog om det, men det går inte att förstora märkbart. De som investerar i malmletning har en vetskap om branschen.

Det lättaste är att reservera områden intill en redan existerande gruva eller på områden där det tidigare har funnits en gruva. Då är det enkelt att bevisa att man är någonting på spåren.

Detta är fallet till exempel i östra Nyland på det område där Element X Finland har ett av sina förbehåll. Genom att peka på tidigare fyndigheter i området har Element X Finland pekat på att området har potential.

Lagstiftningen ska ändras

Riksdagen behandlar som bäst en förnyelse av gruvlagen. Om allt går såsom planerat träder den nya gruvlagen i kraft i mars nästa år.

Den nya gruvlagen begränsar möjligheterna att få förbehåll för stora områden. Det går inte längre att ansöka om förbehåll för områden där gruvdrift inte är möjlig, till exempel nära bebyggelse.

Förbehållen blir inte längre enhetliga områden, utan snarare som en emmetalerost.

– Det är ju ohyggligt sällan som man ansöker om prospekteringstillstånd för hela förbehållsarealen, säger gruvöverinspektören Riikka Aaltonen vid Arbets- och näringsministeriet.

Det andra som kommer att begränsa förbehållens storlek och antal är att ett förbehåll kommer att kosta en euro per hektar. Då blir det också svårare att göra den typen av snabbvinster som bolagen Element X Finland och Element 92 Finland är ute efter.

Riikka Aaltonen säger att det också ska finnas en tydlig kontaktperson som ska svara på frågor. Bolagen själva ska också informera kommunerna då de lämnar in förbehållsanmälan till gruvmyndigheten.