Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Enkät: En av fyra unga saknar nära vänner: "Man ser ensamma elever i skolan varje dag"

En av fyra unga känner sig ensamma: "Man ser ensamma elever i skolan varje dag" - Spela upp på Arenan

En enkätundersökning visar att unga fortfarande känner sig mera ensamma än före coronapandemin, även om restriktionerna i anslutning till pandemin som isolerade många är ett minne blott.

Var fjärde ung person säger sig sakna nära vänner eller en grupp att känna tillhörighet med.

Det är i synnerhet unga män som saknar nära vänner.

Av 15–20-åringarna är det de äldsta, alltså 20-åringarna, som befinner sig i den sämsta sitsen. Av dem säger sig över hälften sakna någon form av grupptillhörighet. Strax under hälften uppger att de inte har några nära vänner.

– Det är en stor siffra, och den är i linje med resultat från andra undersökningar som till exempel Hälsa i skolan och Magmas ungdomsbarometer, säger Heidi Östling från Helsingforsmissionen som låtit utföra enkäten.

Hälsa i skolan görs av Institutet för Hälsa och Välfärd THL vartannat år, senast 2021. Tankesmedjan Magmas ungdomsbarometer har undersökt hur svenskspråkiga unga ser på sitt liv, sitt mående och sin framtid. Magmas undersökning har genomförts 2018, 2020 och 2022.

Heidi Östling utomhus i ytterrock.
Bildtext Heidi Östling, sakkunnig vid Helsingforsmissionen, säger att utanförskapet finns kvar trots att restriktionerna har upphört.
Bild: Erik Sandström / Yle

Hävda restriktioner gjorde inte situationen bättre

Östling är sakkunnig inom ensamhetsarbete vid Helsingforsmissionen. I sitt arbete möter hon unga som tar kontakt för samtalsstöd. Hon upplever att pandemin har förvärrat situationen, men att upphävandet av restriktionerna också kan ha haft en negativ verkan. När det börjar ske saker i samhället så kan man känna sig ännu mer utanför om man inte har ett sammanhang.

– När restriktionerna har upphört så har de här siffrorna inte sjunkit, snarare tvärtom. Mycket sker dessutom fortfarande på distans och en av de saker som kom fram i undersökningen är att unga vill träffa andra fysiskt på plats, säger Östling.

Unga som svarade på enkäten uppgav att de saknar platser och sammanhang där man kan lära känna nya människor.

Dessutom anser fyra av tio ensamma unga att de inte vet hur de ska lösa situationen. Av 20-åringarna uppgav till exempel 80 procent av de ensamma att deras möjligheter att komma ifrån känslan är mycket begränsade.

Om enkätundersökningen

Ensamhet kan vara dåligt för hälsan

Studier visar att om en person tampas med känslan av ensamhet under en längre tidsperiod, så kan det få effekter på välmåendet och hälsan samt på motivationen och koncentrationsförmågan i skolan och under studierna.

Av de vuxna önskar sig unga fler åtgärder som gör det möjligt för dem att träffa och lära känna andra unga.

Enkäten riktades också till personalen på läroverken. Av de 550 personer som svarade på enkäten, uppgav fyra av fem att de har möjlighet att inverka på ensamheten bland unga.

Samtidigt anser en fjärdedel av personalen att de själva eller läroverket saknar resurser att möta ungas ensamhet.

Också vårdnadshavare svarade på enkäten. Av 1 401 svar kände 87 procent till att ensamheten har ökat bland unga och två tredjedelar hade diskuterat saken med sitt eller sina barn.

Att tala med någon kan ge lättnad

Helsingforsmissionen erbjuder unga samtalsstöd med låg tröskel. Det ska vara så lätt som möjligt att ta kontakt.

– På vår webbplats finns möjlighet att boka en tid när vi sen ringer upp. Det kan vara lättare än att slå numret och sen vänta på att någon svarar, säger Östling.

Ibland hjälper det redan att prata med någon om att man känner ensamhet. Att få bekräftelse på att det i sig är en normal känsla.

– Ofta upplever man skam och skuld för att man är ensam, som om man själv hade orsakat det på något sätt. Det kan bli en ond cirkel där man drar sig undan och känner sig mer ensam, säger Östling.

Den cirkeln vill Helsingforsmissionen bryta. Det ska vara okej att säga att man är ensam och tala om det.

Om man känner sig ensam kan man få kontakt med Helsingforsmissionen via organisationens webbplats. Organisationen vars syfte är att minska ensamhet och främja välmående är politiskt och religiöst obunden.