Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fossilindustrins närvaro vid FN:s klimatmöte orsakar intressekonflikter: ”Tobaksbolag inte välkomna vid WHO:s möten, varför är det annorlunda gällande klimatet?”

Demonstranter håller i skyltar och ropar vid FN:s klimatmöte i Egypten.
Bildtext Klimataktivister och organisationer har väckt röster om att stoppa industriföretag från att delta i klimatmöten. Bilden är tagen under en demonstration under mötet 12.11.
Bild: Dominika Zarzycka/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

FN:s klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh får kritik av miljöorganisationer för det stora antalet industrirepresentanter som deltar. Enbart den fossila bränsleindustrin är på plats med över 600 representanter.

Klimatförhandlarna i Sharm el-Sheikh möts av ett konferensområde bräddfyllt med olika intresserepresentanters paviljonger. Utöver de officiella förhandlingarna pågår intensiv lobbning, både av teknologiindustrin som presenterar energisnåla lösningar men i allt högre grad av den fossila bränsleindustrin.

Kontroversen gäller främst det allt större antalet industriföreträdare. Fastän fossilindustrins 626 representanter inte dominerar ett evenemang där totalt 35 000 representanter för både regeringar, organisationer och privata intressen samlats, anser ett antal miljöorganisationer på plats att besluten riskerar urvattnas under inflytande av den industri som man avser att reglera.

”De allt fler industriföreträdarna som närvarar vid klimatförhandlingarna förstärker intrycket bland klimataktivister att industrin ser COP som en slags karneval och inte som ett sätt att åtgärda den pågående och alltmer överhängande klimatkrisen”, uppger Kwami Kpondzo från organisationen Friends of the Earth Togo krasst i ett uttalande.

Live: Det är nu de riktig förhandlingarna på COP 27 borde ta fart - Spela upp på Arenan

Hur hantera industrins inflytande?

Miljöorganisationerna pekar på ironin i att FN ingått sponsoravtal med företag som Coca Cola på klimatmötet.

Företagens allt större intresse i klimatförhandlingarna skapar en intressekonflikt på ett forum där representanterna för den fossila bränsleindustrin till antalet vida överträffar delegationerna från vissa av de afrikanska länderna. I vissa av de oljeproducerande ländernas officiella delegationer ingår också industriföreträdare, från bland annat Ryssland och Förenade Arabemiraten.

”Det stora antalet industridelegater som deltar i klimatmötet i år förstärker klichén om att den som betalar också dikterar villkoren”, konstaterar Younoussa Abbosouka från Africa Centre for Advocacy i ett pressmeddelande tillsammans med europeiska miljöorganisationer.

”Den samstämmigheten har felaktigt benämnts den afrikanska klimattoppen, men med den stora industrirepresentationen här borde den kallas för industrins COP”, tillägger Abbosouka.

Demonstranter går och ropar och håller i skyltar under en protest i samband med klimatmötet i Egypten.
Bildtext Demonstranter i Egypten 12 november.
Bild: Dominika Zarzycka/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Miljöorganisationerna problematiserar att FN:s klimatmöte tjänar som en mötesplats för förorenande multinationella storföretag i vad man ser som greenwashing, ett försök av dem att förstärka sin image vad gäller miljöfrågor.

”Vi borde sätta stopp för företagens sponsrande av COP27 och hålla dem utanför”, säger Pascoe Sabido, som för kampanj för mer öppenhet i EU:s beslutsfattande vid organisationen Corporate Europe Observatory.

”Tobaksbolag är ju inte välkomna vid Världshälsoorganisationen WHO så varför skulle det vara annorlunda då det gäller klimatet?”

Debatten kring industrins inflytande över politik gäller intressekonflikter och framför allt tillträde till beslutsfattarna. Över 100 organisationer har bland annat yrkat på att bränsleföretag inte ska kunna få tillgång som observatörer, enligt FN:s klimatkonvention UNFCCC. Dessutom vill man att FN som arrangör ska ta ett större politisk ansvar för att motverka intressekonflikter i klimatförhandlingarna.

”COP öppen för olika intressenter”

Bland de finländska deltagarna i klimatmötet ser man inte industrins närvaro som till den del problematisk. Berndt Nordman företräder WWF på plats i Sharm el Sheikh och tycker att fossilindustrins närvaro är märkbar men att det mer handlar om informella möten på konferensområdet.

Bernt Nordman leder klimatprogrammet vid WWF Finland.
Bildtext Bernt Nordman vid WWF är på plats i Egypten för mötet.
Bild: Silja Annila

– Fossilindustrin kan ge löften om gigantiska summor, så tyvärr lyssnar nog många regeringar på deras budskap, kommenterar Nordman.

– COP är öppen för olika intressenter. Det är en oerhört viktig princip. Vi kan bara vädja till politikerna att de ska lyssna mer på folkets röst.