Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu styrs huvudstadsregionens avloppsvatten till Blombacken i Esbo: ”Den viktigaste miljögärningen i Finland det här årtiondet”

Från 2022
Blombackens reningsverk
Bildtext Blombackens reningsverk i Esbo har tagits i bruk och kapaciteten ökar stegvis under slutet av 2022.
Bild: HRM

Helsingforsregionens miljötjänster HRM har tagit i bruk ett nytt avloppsreningsverk i Blombacken i Esbo. Ibruktagandet sker i snabb takt samtidigt som verksamheten i reningsverket i Finno avvecklas.

Då reningsverket når sin fulla kapacitet under den här hösten renas avloppsvattnet från 400 000 hushåll strax väster om Esbo centrum. Verket betjänar hushåll i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda.

Det nya reningsverket finns i området mellan Ring III i söder och Gumböle samt Åboleden i norr.

Enligt HRM är reningsverket toppmodernt och ska fungera på ett sätt som bevarar Östersjön och skärgården längs kusten.

– På europeisk och global nivå skyddar högeffektiv avloppsvattenrening kustvattnen och Östersjön. Ibruktagandet av Blombackens reningsverk kan ses som den viktigaste miljögärningen i Finland under det här årtiondet, säger HRM:s vd Tommi Fred i ett pressmeddelande.

Blombackens vattenreningsverk
Bildtext Under reningsprocessen avlägsnas 96 procent av all fosfor och organiskt material samt 90 procent av all kväve i avloppsvattnet.
Bild: HRM

Även om antalet invånare och mängden avloppsvatten som ska renas ökar i framtiden, så minskar både belastningen per invånare och den totala belastningen till Östersjön från nivån i dag, framför allt vad gäller kväve, uppger HRM.

Byggd i berget

Det nya reningsverket innebär samtidigt att sagan är all för det gamla reningsverket i Finno i Esbo.

I framtiden renas avloppsvattnet från sammanlagt 1,3 miljoner hushåll i huvudstadsregionen i de två verken i Blombacken och Vik i Helsingfors. Och likheterna tar inte slut där – båda reningsverken är i mångt och mycket byggda under jorden inuti berggrunden.

Orsaken är att verksamhetsförhållandena ska vara så stabila som möjligt.

Blombackens reningsverk

Processen då avloppsvattnet renas är energikrävande, men vattnet kan också användas till att skapa energi. Under reningsprocessen skapas biogas, som används till att tillgodose hela värme- och majoriteten av belysningsbehovet i det nya verket.

– Dessutom fortsätter Fortum att använda värmen från det renade avloppsvattnet till att producera fjärrvärme, precis som bolaget gjorde med vattnet från reningsverket i Finno, säger sektorchef Mari Heinonen vid HRM i pressmeddelandet.