Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sockenbacka skola får fortsätta minst ett år till – ordförande: ”Vi är glada för stunden och kommer att fortsätter kämpa för skolan”

Skolbyggnad i Sockenbacka i Helsingfors.
Bildtext Sockenbacka skolas verksamhet fortsätter i väntan på ett beslut om daghemmet.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Stängningshotade Sockenbacka skola i Helsingfors får fortsätta minst ett år till. Beslutsfattarna väntar med beslutet tills det står klart vad som händer med daghemmet intill.

Sockenbacka skola, det vill säga Hoplaxskolans enhet i Sockenbacka får fortsätta som vanligt nästa höst. Skolan hotas med nedläggning, men efter att svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors under tisdagen valde att återremittera ärendet står det klart att skolans verksamhet fortsätter åtminstone under skolåret 2023–2024.

– Förslaget som stöddes enhälligt, var att skolan ska fortsätta åtminstone tills processen om daghemmet som finns på samma område blir klar, säger Nora Grotenfelt (SFP) som är ordförande för sektionen.

Daghemsfrågan som Grotenfelt hänvisar till handlar om Sockenstugans daghem. Daghemmet är stängningshotat och frågan är om barnen ska flyttas över till ett nybyggt daghem på Väverigränden eller om staden borde leta efter andra lämpliga lokaler som ligger närmare.

Det är fostran och utbildningsnämnden som behandlar den här frågan. Och innan den är löst kommer alltså inga beslut att tas beträffande Sockenbacka skola.

Välkommet, säger Hem och skola

Det är bra beslutsfattarna väljer att se på området skola och daghem som en helhet, säger Janina Riihimäki, ordförande för Sockenbacka Hem och Skola.

– Jag är glad att höra om fortsättningen. Daghemmet och skolan är helt tydligt en helhet och det är bra att den här frågan behandlas som en helhet, säger Riihimäki.

Nu fortsätter ovissheten kring skolans framtid.

– Risken är att svenskspråkiga familjer inte flyttar hit då det är osäkert vad som kommer att hända med servicen. Men vi är glada att skolan fortsätter för stunden och vi kommer att kämpa för att hålla kvar den också i fortsättningen.

Nedstängningen fanns på svenska sektionens bord redan under ett möte i juni. Då bordlades ärendet och nu återremitteras det alltså i väntan på ett beslut om daghemmet. Tidtabellen är oviss, men Grotenfelt tror att skolfrågan kan tas upp igen tidigast nästa höst.

Förskolan lades till i nästa års planer

Svenska sektionen behandlade också stadens förskoleplatser för nästa läsår. Enligt beredningen fanns inte förskolan vid Sockenstugans daghem med i nästa års planer. Men i och med att skolans verksamhet fortsätter i minst ett år till så fortsätter förskolan också i minst ett år till.

Stängningen av både daghemmet och skolan har motiverats av att husen de verkar i behöver renoveras. I Sockenbacka skola går 18 elever på första och andra årskurs.