Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Expert på konsumentskydd: Vasa Elektriskas pris fortfarande oskäligt

Från 2022
Elledningar mot en bakgrund av gråmulen himmel.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Den prissänkning som Vasa Elektriska har aviserat är inte tillräcklig, anser Brita Kristina Gyllenbögel, universitetslektor emerita och expert på konsumentskydd. Enligt henne har bolaget råd med en större sänkning.

Brita Kristina Gyllenbögel är en av dem som engagerat sig i frågan om elpriset sedan Vasa Elektriska i september meddelade om en nästan tredubbling av elpriset för kunder med tillsvidareavtal.

Gyllenbögel, som undervisat i marknadsrätt vid Vasa universitet, anmälde prishöjningen till både Konsumentombudsmannen och Konsumenttvistenämnden.

Att Vasa Elektriska på tisdagen gav beskedet att elen från och med december kostar 19,87 cent per kilowattimme övertygar inte Gyllenbögel.

– Det är ju ett steg på vägen, men det är fortfarande oskäligt, säger Gyllenbögel.

Hon jämför det nya priset med det pris som rådde den första januari i år.

– Det är en förhöjning av priset med 249 procent. Enligt marknadsdomstolens dom, som vi har hållit oss till, så var redan en prishöjning på 63 procent oskälig.

Gyllenbögel har noggrant gått igenom vad marknadsdomstolen tidigare ansett och känner sig övertygad om att hennes anmälan till de olika konsumentmyndigheterna kommer att visa sig välgrundade.

Ett tecken på det är enligt henne att såväl Energimyndigheten som Konkurrens- och konsumentverket KKV nyligen bett flera elbolag, däribland Vasa Elektriska, att förklara sina prishöjningar.

Pekar på bolagets vinster

Gyllenbögel stöder också sina argument på det att Vasa Elektriska nästan till fullo ägs av Vasa stad. Bolaget borde enligt henne i första hand finnas till för kunderna i de egna hemknutarna.

– Ägaren är Vasa stad och där kräver vi att de ska se om sina invånares väl.

De har gått så pass många miljoner på vinst att det nog är all orsak att sänka priset ytterligare

Hon påpekar även att bolaget både har stor egen elproduktion och gör ett mycket gott resultat. Rörelsevinsten under årets tre första kvartal landade på totalt 18,7 miljoner euro, medan den låg på 12,8 miljoner under samma period ifjol.

– De har gått så pass många miljoner på vinst att det nog är all orsak att sänka priset ytterligare.

Så vad anser du att du själv och alla andra kunder nu borde göra?

– Vi fortsätter helt enkelt kräva att priset ska komma ner till den nivå som vi hade i augusti. Då hade vi redan gått mycket till mötes. Priset var då 10,70, vilket var en förhöjning med 75 procent jämfört med januari och redan det är mycket. Mera än marknadsdomstolen accepterat.

Gyllenbögel lämnade in sin anmälan till Konsumentombudsmannen i slutet av september och räknar med att få vänta länge på att se resultatet av den. Men hon ser det som principiellt viktigt att elpriset prövas och hoppas att fallet slutar i marknadsdomstolen.