Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetet vid Rävsundsbron går framåt – buller, vibrationer och korta trafikstopp att vänta

Uppdaterad 16.11.2022 12:26.
Så här ser det ut vid Rävsundsbron just nu.

Arbetet med de nya broarna mellan Pargas och S:t Karins forsätter, och nu har man börjat med pålning, borrning och brytning vid Rävsundsbron. Både pålningen och borrningen kan leda till buller och vibrationer i närmiljön, enligt Trafikledsverket.

– Det uppstår buller när man borrar eller slår ner en påle, eftersom den monteras genom jordlagret i de bärande skikten, såsom morän och berg. Arbetsbron och delvis hela brons last medräknat arbetsmaskiner vilar på pålarna, berättar projektchef Timo Hirvasmaa från Kreate i ett pressmeddelande från Trafikledsverket.

Bergbrytningen och sprängbrytningarna har att göra med att man utvidgar vägen och bygger brons bottenplattor. Före sprängningarna görs borrar man i berget för att montera sprängladdningarna. Själva sprängbrytningarna är korta, men de kan orsaka vibrationer, buller och damm. Även om vibrationsnivån ligger under de tillåtna gränserna känns vibrationerna obehagliga, skriver Trafikledsverket. Vissa människor upplever lågfrekvent vibration som störande.

Arbetet görs vardagar mellan 7 och 20. Under sprängningar stoppas trafiken vid behov i högst åtta minuter. Enligt Trafikledsverekt undviker man att stoppa trafiken under morgon- och eftermiddagsrusningen samt under veckoslut och helger.

Diskussion om artikeln