Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inrikesministeriet utreder brister i skyddsrummen – äldre rum skyddar inte mot giftiga gaser

Från 2022
Beredskapschef Dan Gref vid dörren till brandstationens egna befolkningsskydd.
Bildtext Räddningsverket inspekterar nya skyddsrum, men underhållet är på fastighetsägarnas ansvar, och därför finns ingen samlad information om i vilket skick utrymmena är, säger beredskapschef Dan Gref på Österbottens räddningsverk.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

I Vasa har 70 procent av skyddsrummen brister, visar ett examensarbete. Inrikesministeriet har inlett ett arbete för att utreda hur många och i vilket skick skyddsrummen i Finland är.

Enligt beredskapschef Dan Gref på Österbottens räddningsverk var det först på 1970-talet som man började tänka på ventilation och att filtrera luften som kommer in i skyddsrummen.

I dag vet ingen i vilket skick skyddsrummen är i Finland. På inrikesministeriet säger överinspektör Jarkko Häyrinen att det är bra att man utreder ärendet, även om det inte finns något militärt hot mot landet.

I Vasa är 70 procent av skyddsrummen i sådant skick att de inte går att använda i mer än några timmar i sträck, enligt ett slutarbete som har gjorts vid Seinäjoki yrkeshögskola.

Orsaken är att ventilationen inte håller måttet.

– Det är så gamla filter att de inte skyddar mot giftiga gaser, och en annan fråga är om underhållet har skötts, säger Gref till Yle Pohjanmaa.

Det finns total cirka 1000 skyddsrum på Österbottens räddningsverks område. Varken i Vasa eller Karleby finns allmänna skyddsrum utan de finns i till exempel bostadsbolag, på industriområden och arbetsplatser.

Räddningsverket granskar nya skyddsrum men ansvaret för underhållet ligger på fastighetsägaren.

Äldre rum skyddar bra mot explosioner och skärvor

Inrikesministeriet uppskattar att 85 procent av skyddsrummen i Finland är byggda med armerad betong. De ger gott skydd mot tryck och skärvor och tål till och med att byggnaden rasar.

Enligt Häyrinen har Finland bättre läge än många andra länder.

– I fråga om skydd för civilbefolkningen är vi internationellt sett i topp.

Enligt inrikesministeriet finns det skydd för 4,4 miljoner personer i cirka 54.000 skyddsrum i Finland.

Att antalet platser är mindre än antalet invånare ska inte vara ett problem, enligt Häyrinen behöver knappast hela befolkningen skydd samtidigt.

– Vid strålning från kärnvapen eller kärnkraftverk ska man främst söka sig inomhus och stänga av luftkonditioneringen. Det ger ett gott skydd.

Skylt som berättar var skyddsrummet finns.
Bildtext I Finland finns en miljon färre platser i skyddsrum än det finns invånare. Det är enligt överinspektör Jarkko Häyrinen vid inrikesministeriet inte ett problem eftersom hela befolkningen knappast behöver skydd samtidigt.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Häyrinen säger att också de sämsta skyddsrummen ändå skyddar mot kulor och explosioner. Då behövs ofta skydd bara för en kortare tid, inte flera dygn.

I Karleby finns ungefär 500 skyddsrum, enligt tf räddningschef Jouni Leppälä är de flesta av dem i medelgott skick. Någon exakt information finns inte eftersom fastighetsägarna är de som ansvarar för utrymmena.

I Mellersta Österbotten finns skyddsplats för ungefär 30.000 personer. Invånarantalet i landskapet är knappt 70.000 personer.

Inrikesministeriets utredning väntas bli klar i augusti nästa år.

Artikeln baserar sig på Yle Pohjanmaas och Yle Keskipohjanmaas text Sisäministeriö selvittää väestönsuojien puutteita Suomessa – opinnäytetyössä väitetään vaasalaissuojien olevan käyttökelvottomassa kunnossa av Jaana Mattila och Iina Kluukeri.