Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad tvingas betala 1 500 euro till kund som inte fick betjäning på svenska

Uppdaterad 16.11.2022 13:35.
lagbok
Bild: Juho Liukkonen / Yle

Rätten att tala svenska hos myndigheter i Finland tryggas i grundlagen och språklagen. Kunden som inte fick betjäning på sitt modersmål i Åbo blev ett fall för Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsfallet handlade om att en svenskspråkig person hade fått ett brev från Åbo stad där personen ombads kontakta stadens funktionshinderservice.

När personen ringde kundtjänsten gick det inte att få betjäning på svenska, trots att personen hade bett om det.

Det tog mer än en vecka innan en svenskspråkig person från kundtjänsten kontaktade kunden per telefon.

Lagen är på kunden sida

Rätten för svenskspråkiga att använda sitt eget modersmål hos myndigheter tryggas i grundlagen och språklagen.

Myndigheterna är skyldiga att försäkra sig om att ärenden kan skötas på svenska och finska.

I och med att kunden hade fått vänta på telefonsamtalet i över en vecka hade hen på grund av sitt språk behandlats på ett ofördelaktigare sätt än en finskspråkig person skulle ha behandlats i en jämförbar situation, skriver ombudsmannens byrå i ett pressmeddelande.

Då fallet behandlades tog man också hänsyn till att kunden hade haft liknande problem med staden redan i flera år.

Fallet gick till förlikning och Åbo stad tvingades betala 1 500 € i gottgörelse till kunden som utsatts för diskriminering. Dessutom måste staden förhindra att motsvarande situation kan uppstå igen.

Åbo stad har meddelat att staden nu har vidtagit åtgärder för att trygga och tillgodose de språkliga rättigheterna.

Staden tillämpar bland annat språktillägg för anställda och ordnar språkutbildningar.