Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företag får skjuta upp bygglovsansökan på Ingåport

En grävmaskin står på en väg vid ett husbygge på ett områdde där det finnas många tomter för företagare i Ingå.
Bildtext Flera företag håller på att etablera sig på Ingåportområdet.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det oroliga världsläget gör att företagare ibland påverkas så mycket att planerade investeringar inte alltid går att genomföra. Ingåföretaget Collar får skjuta upp bygglovsansökan för en byggnad på Ingåport.

Byggföretaget Collar köpte i november 2020 en tomt av Ingå kommun på området Ingåport längs stamväg 51 och Täktervägen.

I köpebrevet står det att köparen ska lämna in bygglovsansökan inom tre år efter att köpebrevet är undertecknat. Collar lämnade i oktober i år in en ansökan om att få förlänga tidsfristen för bygglovsansökan. Bolaget anhåller om en förlängning med två år så att tidsfristen förlängs till november 2025.

Företaget motiverar det med den försämrade ekonomiska situationen som började under coronapandemin, krig, materialbrist, inflation och skyhöga materialkostnader. Det har lett till osäkerhet i byggbranschen.

Världsläget har ändrat mycket under de senaste åren och kommunen anser att det är förståeligt att investeringar inte alltid går att förverkliga inom planerad tid.

Kommunstyrelsen beslöt (7.11) att bevilja bolaget två år tilläggstid med att lämna in anhållan om bygglov. Kommunstyrelsen beslöt också att kommundirektören vid behov får fatta motsvarande beslut för de övriga tomtägarna på Ingåport.

Diskussion om artikeln