Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förälder i Karis: ”Superbra med nytt daghem i Kila, men staden borde först fundera på om det finns tillräckligt med personal”

Det är så pass svårt att hitta daghemsplatser i Raseborg att staden nu planerar att bygga ett nytt daghem i Kila där Kila daghem finns. Först planerar staden att sätta upp ett moduldaghem och senare bygga nytt.

Raseborgs stad borde nu fundera på hur man ska locka personal till småbarnspedagogiken, säger föräldern Janina Haapala i Karis. Hon oroar sig över att det kan bli svårt att få tag på personal till det nya daghemmet i Kila.

Janina Haapala har två barn i Kila daghem. Det är ett daghem som består av två hus, ett rött och ett gult, alldeles intill den finskspråkiga skolan Karjaan yhteiskoulu.

Haapalas yngre barn går i språkbad i det gula huset som kallas Klockars och det äldre barnet är i förskolan i det röda huset.

Ett rött hus med lekställningar utanför, det är Kila daghem i Karis.
Bildtext Föräldraföreningen vid Kila daghem har jobbat mycket med att få olika lekredskap till gården för barnens skull.
Bild: Marica Hildén / Yle

Här planerar Raseborgs stad att bygga ett nytt daghem för 170 barn eftersom kön till småbarnspedagogiken är lång i staden, i synnerhet i Karis.

Ett gult trähus med staket omkring, det är daghemmet Klockars som hör till Kila daghem i Karis.
Bildtext Det här är Klockars som är en del av Kila daghem. Här finns till exempel språkbadsgruppen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det räcker ändå så pass länge att bygga ett nytt daghem att staden planerar att hyra ett moduldaghem innan man kommer i gång med bygget. Stadsstyrelsen och fullmäktige ska ta ställning till moduldaghemmet senare i höst eftersom hyran på tre år blir en miljon euro.

En kvinna i svart mössa och rosa jacka står utanför ett gult trähus som är ett daghem i Karis. Hon heter Janina Haapala.
Bildtext Janina Haapala bor i Kila i Karis och är nöjd med områdets daghem. Hon ser fram emot både moduldaghem och så småningom ett nytt daghem.
Bild: Marica Hildén / Yle

Tanken är att det tillfälliga moduldaghemmet placeras på den finska skolan Karjaan yhteiskoulus tomt, men exakt placering är ännu inte fastslagen. Tekniska sektorn för nu en diskussion med byggnadstillsynen innan bygglovsansökan lämnas in.

Janina Haapala tror det blir bra med ett moduldaghem även om tanken skapar en bild av stora ytor och kaos.

– Man måste göra det mysigt och trevligt inomhus. Placeringen på skolans tomt är också bra, huvudsaken är att det är i Kila.

Personalen borde få ordentlig lön

― Janina Haapala, föräldraföreningen vid Kila daghem

Janina Haapala säger att staden ändå borde fundera på personalsituationen innan man tar itu med ett nytt daghem.

– Det låter superbra med ett nytt daghem i Kila, men staden borde först fundera på om det finns tillräckligt med personal. Det här är en stor fråga om pengar.

Haapala säger att personalen för det mesta räcker till på Kila daghem i dag, men det händer att föräldrar uppmanas att hämta barnen tidigare än beräknat då personalen inte räcker till.

Vad borde Raseborgs stad göra för att locka personal till småbarnspedagogiken?

– Personalen borde få ordentlig lön. En bonus för att man kämpar lockar också. Det är fel att locka med att du får betalt för alla extra timmar du gör, för jag ser själv inom vården där jag jobbar att det leder till långa sjukledigheter. Lönen ska vara sådan att man klarar sig och då tror jag att man är motiverad att söka jobb inom småbarnspedagogiken.

Vi har ändå haft tur hittills och lyckats rekrytera personal då vi fastanställer

― Raseborgs bildningsdirektör Tina Nordman

Bildningsdirektör Tina Nordman säger att det inte är lätt att få tag på personal till småbarnspedagogiken.

– Men vi har ändå haft tur hittills och lyckats rekrytera personal då vi fastanställer. Det är svårare att få vikarier.

Staden rekryterar ny personal till moduldaghemmet då det är klart att det öppnar. Det ska ha tre avdelningar, två av dem tas i bruk med detsamma. Personalkostnaderna för en av avdelning beräknas vara cirka 114 000 euro.

Då det nya daghemmet är färdigt så överförs personal från Kila daghem och en del gruppfamiljedaghem till den nya enheten. Men även då måste man anställa ny personal eftersom det planeras nya avdelningar till det nya daghemmet.

Diskussion om artikeln