Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo slog ihop kulturen och ungdomarna i samma nämnd – hur gick det sen?

Uppdaterad 29.11.2022 08:10.
Kaarlo Kairisto i Åbo den 7.11.2022. Foto: Mikael Piippo/Yle
Bildtext Gymnasieeleven Kaarlo Kairisto är andra vice ordförande i Åbo ungdomsfullmäktige. Han representerar ungdomsfullmäktige i Åbos kultur- och ungdomsnämnd.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Svenska folkpartiets representant i Åbos kultur- och ungdomsnämnd skulle gärna se en återgång till två separata nämnder.

När Åbos kultur- och ungdomsnämnd samlas till möte kan föredragningslistan ibland vara brokig. Det kan till exempel först handla om att bevilja understöd till ungdomsverksamhet och sedan om att ge ett utlåtande om projektplanen för grundrenoveringen och utbyggnaden av Wäinö Aaltonens museum.

– Visst kan det vara lite förvirrande på mötena att först behandla ungdomsfrågor som bidrag och ungdomslokaler och sedan hoppa över till att till exempel godkänna Åbos nya musikhus. Men arbetet i nämnden har åtminstone i år fungerat bra, och de stora ungdomsfrågor som varit framme har fått den uppmärksamhet de behövt, säger gymnasieeleven Kaarlo Kairisto som är Åbo ungdomsfullmäktiges representant i kultur- och ungdomsnämnden.

Tidigare hade Åbo separat en ungdomsnämnd och en kulturnämnd, men efter förra kommunalvalet slogs de ihop till en gemensam nämnd.

Kaarlo Kairisto i Åbo den 7.11.2022. Foto: Mikael Piippo/Yle
Bildtext Kaarlo Kairisto har deltagit i alla utom ett möte i Åbos kultur- och ungdomsnämnd i år.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Svenska folkpartiets Vesa Hanski är en av få nuvarande medlemmar i kultur- och ungdomsnämnden som satt med i den gamla ungdomsnämnden. Hanski tycker att kombinationen av kulturärenden och ungdomsfrågor i samma nämnd inte är särskilt lyckad.

– Ungdomsärenden består ofta av problem som måste lösas, och då krävs tid, kunskap och en möjlighet att lösa dem. Kulturärenden handlar ofta mer om att försöka se till att det finns tillräcklig finansiering för kulturverksamhet. Dessa är så långt från varandra att tankegången på ett möte kan hoppa från att å ena sidan investera i ett hus och fundera på hyreskontrakt till att å andra sidan fundera på hur man ska hitta ungdomar på stan för att hjälpa dem.

Därför tycker Hanski att det bästa vore att återgå till modellen med två olika nämnder. Han betonar att han inte efterlyser en ändring nu, utan tidigast efter den pågående mandatperioden.

Visst kan det vara lite förvirrande på mötena att först behandla ungdomsfrågor som bidrag och ungdomslokaler och sedan hoppa över till att till exempel godkänna Åbos nya musikhus. Men arbetet i nämnden har åtminstone i år fungerat bra

― Kaarlo Kairisto

Hanski berömmer också den nuvarande nämndens attityd mot ungdomsfrågor.

– Det positiva i det här är ändå att den nya nämnden förhåller sig väldigt positivt till ungdomsärendena. Men det har kanske kommit som en överraskning för nämnden hur besvärliga ärendena varit för dem som är nya i nämnden.

Både Hanski och Kaarlo Kairisto påpekar också att det trots allt finns en del kopplingar mellan kulturärenden och ungdomsfrågor i och med att många unga använder Åbos kulturtjänster.

överkonstapel vesa hanski har full polisdräkt på i mörkblått och med olika polismärken på.
Bildtext Vesa Hanski sitter som Svenska folkpartiets representant i Åbos kultur- och ungdomsnämnd. Han har erfarenhet också från den gamla ungdomsnämnden. Arkivbild.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Kultur- och ungdomsnämndens ordförande Petra Peltonen (SDP) säger att den gamla indelningen i två olika nämnder har synts i den nuvarande nämndens arbete. Det finns skillnader i vilka ämnen de nuvarande nämndmedlemmarna har insikt i, säger Peltonen.

– Tidigare har kulturnämnden behandlat kulturfrågor medan ungdomsnämnden behandlat ungdomsfrågor. Nu sitter hela hopen på samma möten, och alla har inte samma sakkunskap om ämnen som tidigare skulle ha behandlats i någondera av de gamla nämnderna.

Peltonen påpekar att kultur- och ungdomsnämnden tills vidare bara har ungefär ett år på nacken. Hon säger att det ännu är för tidigt att bedöma hur lyckad sammanslagningen av kulturnämnden och ungdomsnämnden varit.

Åsikterna går isär om kultur- och ungdomsfrågor är lämpliga i samma nämnd

7:20

Diskussion om artikeln