Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ännu oklart om det blir en fjärde coronavaccindos för östnylänningarna – helst inte, anser Borgås biträdande överläkare

En kvinna i munskydd får en dos coronavaccin i armen.
Bildtext Kommunerna och städerna i Östnyland har ännu inte bestämt om de ska följa THL:s eller STM:s råd. Arkivbild.
Bild: Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Kommunernas smittskyddsläkare funderar som bäst på hur man ska göra med en eventuell fjärde boosterdos av coronavaccinet.

I Borgå och Lovisa tycker man inte om tanken, men i Sibbo ser man lite positivare på möjligheten att vaccinera fler.

Enligt den officiella rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd, THL, behöver friska vuxna som är yngre än 65 år inte ta en fjärde dos coronavaccin.

Social- och hälsovårdsministeriet, STM, anser däremot att kommuner, välfärdsområden och företagshälsovården snarast borde göra det möjligt för fler vuxna att få en fjärde boosterdos. Experter är oeniga kring vilket som är bättre.

Enligt ministeriets rekommendation får de enskilda kommunerna alltså själva bestämma om de vill ge den fjärde sprutan eller inte.

– I Borgå ser vi tiden an. Det har förts diskussioner i olika grupper om hur man ska ställa sig till det här förslaget och vi har ännu inte fått klarhet i den saken. Det finns många problem förknippade med STM:s beslut, säger Jeff Westerlund som är biträdande överläkare i Borgå.

Han berättar att smittskyddsläkarna i södra Finland, främst då Nyland, diskuterat saken gemensamt.

– Vi försöker åstadkomma något slags konsensus i den här frågan så att inte varje kommun går och gör egna beslut. Vi har haft vissa distansmöten och det blir säkert fler. I sista hand är det ändå hälsocentralens chefsläkare som är den ansvariga läkaren för vaccinationer, säger Westerlund.

Han tror det tar till nästa vecka innan de nyländska läkarna kan komma till konsensus.

Borgåbor har hört av sig och frågat om det går att få en fjärde boosterdos.

– Vi har då sagt att vi väntar och ser, säger Westerlund.

Social- och hälsovårdsministeriet får kritik

Själv tycker Westerlund inte om STM:s rekommendation.

– Till beslutet om vilka grupper som då skulle få de här vaccinationerna hör vissa problem. Vaccinationer ska ju ges på rent medicinska grunder. Man får inte och kan inte motivera dem på några andra sätt, säger Westerlund.

Närbild på två händer som håller i en spruta och en pytteliten medicinflaska. En skötare förbereder en dos coronavaccin.
Bildtext Blir det ett fjärde stick i armen eller inte? Det får vi kanske veta nästa vecka. Arkivbild.
Bild: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Han säger att man till exempel inte kan motivera vaccinationer med att färre personer inom social- och hälsovården då skulle insjukna och vara tvungna att stanna hemma från jobbet.

– Jag är av den åsikten att vi borde följa THL:s anvisningar, säger Westerlund.

Han anser alltså att Borgå inte borde erbjuda en fjärde vaccindos till personer som är yngre än 65 år och inte tillhör riskgrupp.

– Det finns många andra orsaker som stöder ett sådant beslut. Till exempel det att effekten endast håller i sig mellan två till tre månader. Nu står vintern inför dörren och det kan gott och väl hända att vi behöver de här boosterdoserna senare under vinterns lopp om situationen blir mycket besvärlig, säger Westerlund.

Han ser inte det som rimligt att man skulle vaccinera hela befolkningen med till exempel tre månaders intervall. Om Borgå börjar dela ut en fjärde dos så borde man alltså försöka tajma tidpunkten så att vaccinet skulle göra mest nytta.

– Den andra orsaken är den att vi inte har resurser, ingen hade planerat för något sådant här. Vi borde tvärtom komma bort från vaccinationerna och allt som har med coronavirusets specialställning att göra, säger Westerlund.

– Det äter en hel del av våra resurser och vi har en stor vårdskuld på alla håll. Många bakomliggande sjukdomar, så som diabetes, har blivit ovårdade länge på grund av coronan och vi borde försöka återgå till normala tider så fort som möjligt, fortsätter han.

Positivare inställning i Sibbo

En orsak till att smittskyddsläkarna i Nyland försöker komma fram till ett gemensamt beslut är att man inte vill att vården ska bli ojämlik mellan kommunerna. Westerlund tycker att STM:s nuvarande rekommendation redan leder till att alla inte har samma chanser att få vaccinet.

– Man kan bara tänka sig att någon person som har råd går till en privatläkare som säkert gärna skriver ut en remiss för ytterligare vaccination, och att personen sedan söker sig till kommunens vaccinationsställe. Personer som inte har råd att gå till privatläkare kan då bli utan vaccin, om vi tänker att besluten skulle göras enskilt för varje patient, säger Westerlund.

En skylt där det står coronavaccination och en pil som pekar mot Konstfabrikens ingång.
Bildtext Borgå har inte resurser att ordna några liknande massvaccinationer som tidigare på Konstfabriken. Å andra sidan har man inte heller resurser att ta ett skilt vaccinbeslut för varje patient. Arkivbild.
Bild: Matti Myller / Yle

På hälsovårdscentralen har man inte möjlighet att separat för varje patient ta ett enskilt beslut om behovet av vaccinering, det finns inte resurser för det.

– Allt som allt måste jag säga att STM:s beslut är synnerligen ogenomtänkt. Det grundar sig säkert på vissa politiska faktorer, säger Westerlund.

Lovisas chefsläkare Marika Ylärakkola säger att hon är inne på samma linje som Westerlund, men att hon inte har mer att säga i det här skedet.

Sibbos chefsläkare Maarika Metsätähti säger att man väntar på att få en gemensam linje för Nyland, och att man med stor sannolikhet följer den.

– Men å andra sidan är vi som en vaccinpositiv kommun glada över att det här kanske ger friheter att erbjuda vaccin åt patienter som tänker att de behöver och vill ha boosterdosen, säger Metsätähti.

Diskussion om artikeln