Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hot och påtryckningar på klimatmötet i Sharm el-Sheikh – Egyptens ordförandeskap får skarp kritik

Live: Trots domedagsrubriker finns det ljusglimtar på klimatmötet i Egypten - Spela upp på Arenan

Egypten anklagas för hot, påtryckningar och övervakning speciellt av medborgarorganisationer på klimatmötet i Sharm el-Sheikh. Också Egyptens ordförandeskap av mötet får hård kritik.

Egyptisk städpersonal eller tekniskt stöd som övervakar mötesdeltagare och försöker kontrollera vad de gör. Egyptiska säkerhetsvakter som följer efter mötesdeltagare och bandar diskussioner. När ordet aktivism nämns finns plötslig flera städare där och lyssnar. Egyptisk personal som insisterar på att vara med på stängda möten.

Historierna om hur Egypten sägs försöka övervaka deltagare på klimatkonferensen är många.

Klimatmötet i Egypten
Bildtext Egypten anklagas för att övervaka mötesdeltagarna på olika sätt
Bild: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

Varning för att ladda ner app

Redan tidigare varnades mötesdeltagarna för att ladda ner den app till telefonen där program och information över klimatmötet finns, säger Bernt Nordman vid Världsnaturfonden WWF.

– Vi fick redan före mötet signaler om att där finns säkerhetsbrister i den här appen. Alla vet vad man kan göra med en telefon om man får tillgång till den. Den finska delegationen har ju nu fått klara besked om att man ska radera den från telefonen.

Bernt Nordman leder klimatprogrammet vid WWF Finland.
Bildtext Bernt Nordman har tagit bort appen från sin telefon
Bild: Silja Annila

”Mötet en möjlighet att påverka regimen”

Många ser det som problematiskt att klimatmötet ordnas i regimer som Egypten och nästa års värd Förenade Arabemiraten, där människorättsläget är dåligt och aktivister och oppositionella förföljs och övervakas.

Klimatmötet i Egypten
Bildtext Problematiskt att klimatmötet ordnas i regimer med dåligt människorättsläge
Bild: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

Men Bernt Nordman vid WWF tycker att det är bra att mötet ordnas i olika delar av världen, speciellt i Afrika.

– Jag ser ju nog det här mötet också som en möjlighet att påverka regimen i Egypten. Och både NGO:s och många länder här som deltar tar nog tillfället i akt att lyfta fram de här frågorna.

Tyskland råkade ut för den egyptiska regimen

Ett av de länder som väldigt starkt har fört fram människorättsfrågor på klimatmötet är Tyskland.

klimatmötet i Egypten
Bildtext Tyskland har råkat ut för den egyptiska regimen på klimatmötet
Bild: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

Landet har också råkat ut för den egyptiska regimen. Egyptisk säkerhetspersonal har övervakat och filmat tillställningar som Tyskland har ordnat. Och egyptier har flera gånger stört tillställningarna.

Tyskland har lämnat in ett klagomål hos den egyptiska regeringen.

Den tyska delegationen ville inte kommentera händelserna för Svenska Yle.

Men tyska klimatforskare som är på klimatkonferensen som observatörer tycker ändå precis som Bernt Nordman att det är viktigt att klimatkonferensen också ordnas i regimer som Egypten.

– Å ena sidan är det problematiskt men å andra sidan är det viktigt att mötet ordnas i de här länderna, säger klimatforskare Christof Lorenz vid tekniska högskolan i Karlsruhe.

– Den mångfald som man ser här på mötet och hur människor från hela världen samlas sänder ett budskap.

Tyska klimatforskare på klimatmötet i Egypten
Bildtext De tyska klimatforskarna Christof Lorenz och Harald Kunstmann
Bild: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

– Det är en kompromiss, säger klimatforskaren Harald Kunstmann vid universitetet i Augsburg.

– Visst är det problematiskt på grund av människorättsläget men en av de orsaker till att jag kom hit på mötet var att det ordnades i Afrika, som har väldigt specifika problem när det gäller klimatförändringen. Och det är viktigt att de afrikanska länderna hörs. Så det är en kompromiss som vi får leva med.

”Kommer inte automatiskt att leda till mer demokrati”

Forskarna hoppas att man kunde påverka människorättsläget i Egypten genom klimatmötet.

– Vi kan inte anta att det här automatiskt kommer att leda till mer demokrati. Men det är alltid bra att ha en diskussion om saken, säger Jan Wilkens, klimatforskare vid universitetet i Hamburg.

Tysk klimatforskare
Bildtext Klimatforskaren Jan Wilkens
Bild: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

Och Harald Kunstmann hoppas att mångfalden, att människor från så många olika kulturer samlas, ska öppna Egyptens ögon.

– Jag hoppas Egypten ska se att vi drar nytta av mångfald och att det inte är vettigt att vara isolerad när det gäller åsikter.

– För mig som forskare skulle det vara svårt att säga att jag inte kommer till Egypten på grund av människorättsläget, säger Harald Kunstmann.

– För jag ser hur nödvändigt klimatmötet är och fördelarna med att kunna lyfta fram de problem som Afrika står inför när det gäller klimatförändringen.

Återspeglar det som egyptiska aktivister utsätts för

De problem som mötesdeltagarna på klimatmötet beskriver återspeglar mycket av det som egyptiska aktivister utsätts för dagligen.

Egyptens säkerhetsstyrkor slår ofta till mot oberoende organisationer av alla slag.

Och övervakning och hot är vardagsmat för aktivister i landet. Många egyptiska aktivister har välkomnat möjligheten för omvärlden att nu förstå vad de utsätts för.

Egypten en dålig ordförande för klimatmötet

Samtidigt får Egypten skarp kritik för sitt ordförandeskap på klimatmötet.

Klimatmötet i Egypten
Bildtext Egypten får skarp kritik för sitt ordförandeskap
Bild: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

Bernt Nordman vid WWF jämför med fjolårets ordförande Storbritannien.

– Storbritannien byggde i två år före mötet upp en dialog, lyssnade på medborgarsamhället, lyssnade på de olika parterna, hade färdigt utarbetade förslag när förhandlingarna började.

– Egypten lyste med sin frånvaro under mötets första vecka. Och de första utkasten till resolutioner som kom i början på den andra veckan reflekterar helt och endast Egyptens syn på saker och ting.

– Det kommer inte att leda till någonting gott. Det är inte så här man leder en global konferens, säger Bernt Nordman.

Klimatmötet i Egypten
Bildtext Förhandlingarna på klimatmötet framskrider långsamt
Bild: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

Egypten kör alltså sitt eget race och det har lett till att förhandlingarna på mötet framskrider på tok för långsamt.

Frustrationen på mötet är enorm när många viktiga frågor hopar sig och det ser ut som om mötet inte kommer att bli speciellt lyckat.

– Utan tvekan är Egyptens dåliga ordförandeskap en orsak till det här. Det har varit väldigt oklart hur Egypten tänker slutföra förhandlingarna och organisera slutdelen av förhandlingarna, säger Bernt Nordman.

Enligt Nordman är alla frågor ännu öppna.

– Det har lett till att de tekniska sakkunniga egentligen inte har kunnat eller ens velat börja fundera på kompromisser. Utan alla frågor är öppna och det betyder att nu när man under ledning av Egyptens ordförandeskap ska sy ihop kompromisser av de här olika pusselbitarna så har man helt enkelt för mycket olösta frågor i en enda stor röra. Så det blir nog oerhört svårt att få ett bra resultat av det.