Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ryssarna har blivit mer negativt inställda till Finland – en del ser relationen mellan länderna som fientlig

Uppdaterad 17.11.2022 09:54.
Människor i Viborg: Vår inställning till Finland har inte förändrats - Spela upp på Arenan

Det är inte bara finländarnas inställning till Ryssland som blivit sämre under det senaste året. Fler ryssar ser negativt på Finland jämfört med tidigare år, visar en ny undersökning.

Undersökningen har gjorts på beställning av Utrikesministeriet av det oberoende ryska forskningsinstitutet Levada. Undersökningen har gjorts sedan år 2017 med åtminstone två års mellanrum, senast år 2021. I år gjordes den i slutet av juli.

På ett år har andelen ryssar som är positiva till Finland minskat. 51 procent av de myndiga ryssarna är positiva till Finland jämfört med 68 procent i fjol. I andelen ryssar som är negativa till Finland syns en markant ökning: Från fem procent år 2021 till 22 procent i år.

27 procent av ryssarna uppgav i årets undersökning att de inte har någon åsikt i frågan.

Ryssar som bor nära gränsen mer negativa till Finland nu

Resultaten i undersökningen varierar beroende på var ryssarna bor. I huvudstaden Moskva är man positivast till Finland, men också där har de positiva blivit färre under det senaste året. 75 procent av Moskvaborna har en positiv bild till Finland, jämfört med 79 procent år 2021.

I nordvästra Ryssland, nära gränsen till Finland, är andelen ryssar positiva till Finland 71 procent. Här har det skett en stor förändring jämfört med i fjol då de positiva var 89 procent. Till det här området hör exempelvis Sankt Petersburg, Viborg, Petrosavodsk och Murmansk där man tidigare i regel varit positivast till Finland.

I nordvästra Ryssland var 15 procent negativt inställda till Finland, jämfört med två procent i fjol.

Enstaka bilar vid finsk-ryska gränsen i Niirala.
Bildtext De ryssar som bor nära gränsen till Finland vet i regel mer om Finland och finländarna än andra ryssar. Många av dem har blivit mer negativt inställda till Finland.
Bild: Antti-Petteri Karhunen / Yle

För första gången beskrivs relationen som fientlig av en del

En stor del av ryssarna, 46 procent, anser att relationen mellan Finland och Ryssland är kylig eller spänd. Också här syns en betydande förändring jämfört med i fjol; då svarade endast 16 procent att relationen mellan länderna är spänd.

4,6 procent av ryssarna ser till och med relationen som fientlig. År 2021 ansåg ingen av ryssarna att relationen kunde beskrivas så här.

35 procent av ryssarna anser ändå att relationen mellan länderna är vänlig eller fredlig. Samma siffra år 2021 var 65 procent.

Kritik mot Finlands Natomedlemskap – allt fler anser att vinterkriget var berättigat

En majoritet, 54 procent, av de ryssar som svarade på enkäten anser att det största hotet mot relationen mellan länderna är Finlands eventuella Natomedlemskap. Undersökningen visar ändå att endast 63 procent av svarspersonerna kände till att Finland vill gå med i Nato.

I undersökningen frågades det, som det alltid har gjorts, vilken bild ryssarna har av vinterkriget. 51 procent svarade att de känner till krigshistorien ”ganska bra” eller ”i stora drag”. Det här resultatet är liknande som tidigare år.

Jens Stoltenberg håller i Sveriges och Finlands Natoansökningar.
Bildtext Många ryssar är kritiska till att Finland vill gå med i Nato. Här håller Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Finlands och Sveriges Natoansökningar.
Bild: Johanna Geron / EPA

Det som däremot ändrat i fråga om vinterkriget är att andelen personer som anser att orsaken till kriget var att Finland var ett hot mot Sovjetunionen har ökat. 34 procent är av den här åsikten (jämfört med 27 procent år 2021). Fler än tidigare anser också att vinterkriget var berättigat: 50 procent jämfört med 35 procent i fjol.

Av svarspersonerna anser 39 procent fortfarande att orsaken till kriget var Sovjetunionens behov att få gränsen längre bort från Leningrad, och 9 procent att orsaken var Stalins erövringspolitik.

Finland associeras med natur och hög levnadsstandard

Ryssarna associerar Finland och finskhet med naturen, kvaliteten och en hög levnadsstandard. Ryssarna är mest intresserade av natur, kultur och konst, turism och shoppingresor i Finland.

22 procent säger ändå att de inte har någon särskild uppfattning om Finland.

Röda burkar av Violas färskost med rysk text.
Bildtext Många i Ryssland känner till en del finländska företag och varor, bland annat färskosten Viola som varit populär i Ryssland.
Bild: EPA/All Over Press

14 procent av ryssarna anser att Finland är ett inåtvänt samhälle. Här har skett en ökning med fem procentenheter jämfört med i fjol. Färre ryssar säger sig vara villiga att flytta till Finland nu jämfört med i fjol. Endast nio procent säger att de kan tänka sig flytta till Finland jämfört med 18 procent i fjol.

Den vetskap som ryssar har om Finland kommer i första hand från tv, skola och internet. Nära Finlands gräns i nordvästra Ryssland har ryssar också egna eller närståendes erfarenheter av Finland. För en del ryssar är Finland helt okänt.

Många ryssar har dålig koll på kända finländare

Skådespelaren Ville Haapasalo är den mest kända finländaren i Ryssland. Drygt en femtedel av de som deltog i undersökningen kände till honom. Också Mika Häkkinen och Mannerheim var bekanta för en del.

Utöver de här namnen nämndes också Tove Jansson, Kimi Räikkönen, Jean Sibelius och Ville Valo.

Statsminister Sanna Marin var känd för 1,9 procent och president Sauli Niinistö för 1,3 procent av svarspersonerna.

Ville Haapasalo vid en sjö.
Bildtext Skådespelaren Ville Haapasalo är känd för många ryssar.
Bild: Yle

Överlag har ryssarna dålig koll på kända finländare: 60 procent kunde inte namnge en enda finländare.

Bland de kända finländska varumärken och företag som ryssarna räknade upp fanns Nokia (känt för 76 procent), färskosten Viola (34 procent), Tikkurila (32 procent) och Valio (26 procent).

Andra företag som nämndes var Nokian Renkaat, Stockmann, Fazer, Honka och Reima.